Založ si blog

Metodika Rodového Mága – najmä v procese obhajoby islamu & Magusovo dvanástoro

Maguso & Rodový Mág sa svoju stavbu obhajoby islamu snaží pod rôznymi „krycími legendami“ krkolomne montovať do diskusie k akémukoľvek môjmu článku na blogu Sme dotýkajúceho sa islamu.

K tomu mu majú pomáhať, resp. využíva pri tom nižšie uvedené „osvedčené metódy“ – tzv. Magusovo jedenástoro. Má ich dobre premyslené a šikovne ich – podľa situácie – mixuje.

MAGUSOVO (zatiaľ len) DVANÁSTORO: (Najprv to bolo jedenástoro, ale Maguso svoje metódy stále vylepšuje a obohacuje).

 

1) Podsúvanie, až nanucovanie jeho slepej viery v štýle Svedkov nemenovanej cirkvi. A to pri každej možnej príležitosti. Veď spravidla žiaden z jeho diskusných príspevkov k mojim článkom o islame a politike otvorených dverí sa netýka ani jedného z mojich tvrdení z článku ku ktorému práve „akože“ diskutuje. Rozdiel od Svedkov je len v tom, že neklope ľuďom na dvere, lebo to by sa odhalil, a teda nenanucuje im svoju vieru vo dverách, ale robí to pri každom otvorení diskusie k mojim článkom o islame.

Napr. mi opakovane podsúva jeho vieru, resp. predstavu, že ozajstný boh má mnoho tvárí…, vrátane nenávistnej, aj keď som mu povedal, že jeho vieru nezdieľam. Alebo mi podsúva jeho „flexibilný názor“ na pojem „mierumilovnosť“. Ak by som ten názor prijal, zároveň by som prijal za svoje aj to, že je v poriadku ak skupinka hlboko veriacich horlivcov napikuje Boingy do amerických mrakodrapov, lebo oni milujú a mier si vysvetľujú v zmysle Koránu, teda svätej knihy… 

2) Bagatelizovanie, najmä nebezpečenstva politiky otvorených dverí (neustálym podsúvaním, pri každej možnej príležitosti, že deportácia ekonomických imigrantov z EÚ bude úspešná…) a nebezpečenstva totalitnej ideológie – islamu, ktorý cez túto politiku prichádza, resp. sa aj vďaka nej v EÚ stále viac a viac šíri ako „náboženstvo mieru“.

2a) Robí to napr. opakovaným hádzaním učenia Ježiša s učením Mohameda do jedného vreca a sústavným prehliadaní, že zlo v mene kresťanstva bolo páchané v príkrom rozpore s Ježišovým učením, zatiaľ čo zlo konané v mene islamu je v súlade s mnohými článkami Koránu, ako čistého slova Alaha…, taktiež v súlade so zaznamenanými výrokmi proroka“ v Hadísoch, a v neposlednom rade v súlade s islamským životopisom proroka“ plného rabovačiek, zabíjania tých, čo sa nechceli podriadiť islamu, atď. atď.

2aa) Jediné, na čo sa pritom zmôže povedať je, niečo v tom zmysle, že snáď je zvrátené aspoň to učenie Ježiša Krista, ktoré nie je zaznamenané v Novom zákone.

2aaa) alebo nepriamym tvrdením, že Ježiš schválil zvrátenosti Starého zákona, lebo, ako tvrdí Maguso: nikdy sa od jeho veršov nedištancoval, a ani nemal dôvod, keďže bol Žid a žil vieru svojich predkov… a že Burkerta toto tvrdenie ide priam rozhodiť…

K tomu len toľko, že Ježiš bol od nelogiky vzdialený, a ak by sa mal stotožniť so Starým zákonom aj so všetkými zvrátenosťami ktoré obsahuje, tak logicky by nebolo potrebné ani jeho učenie. Učenie Starého zákona je evidentne v mnohom v príkrom rozpore s učením Ježiša. A jeho výrok, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť…, automaticky neznamená, že pod pojmom „Zákon“ mal na mysli to, čo my nazývame Starým zákonom. Magusovi ale nezostáva nič iné, len veriť opaku a systematicky mi svoje presvedčenie, v rámci jeho pro islamskej osvety, pripomínať.

Viac napr. tu: https://dennikn.sk/blog/1004568/ked-islam-obhajuje-rodovy-mag-a-zo-strachu-alebo-kvoli-pravde-nemoze-odkryt-svoju-identitu/

3) Odbočovanie od témy. Keď zlyhávajú aj jeho „najosvedčenejšie“ metódy. Viď napr. jeho diskusné príspevky k môjmu článku zverejneného na blogu Sme „Tí, ktorí bojujú na ceste Alaha, a budú zabití, budú obdarovaní nesmiernou odmenou.“

Keďže tento výrok nemá svoj pôvod v príručke pre bojovníkov tzv. Islamského štátu, ani nijakého iného islamského teroristického zoskupenia, ale pochádza priamo zo svätej knihy moslimov, ktorú vytrvalo obhajuje aj so všetkými zvrátenosťami, ktoré sa v nej preukázateľne nachádzajú, nezostávalo mu ani tentokrát nič iné, než to, že sa musel snažiť od témy odbočovať a odbočovať. Link na ten článok je uvedený na konci tohto článku. Diskusia k nemu v podaní Magusa je ukážkou jeho práce a ukážkou sily jeho argumentov na poli obhajoby totalitnej ideológie islam.

3a) Odobočovanie od témy v kombinácii so zveličovaním, preháňaním na moju adresu, čoho výsledkom má byť pripísanie mi nejakej negatívnej vlastnosti. Najnovšie napr. vyšiel s tým, a to konkrétne v diskusii k tomuto článku, že v istom čase som mazal zo svojich diskusií nehodiace sa názory k mojim článkom. Pravda je ale taká, že vymazal som len 2 príspevky z tisícov, ak nie z mnohých tisícov príspevkov do diskusií k mojim doterajším článkom, kde sa to trólizmom len tak hemží. Oprava zo dňa 9.8.2017 – ten údaj sa týka článkov o islame. O nich tu je reč.

3aa) Alebo opakovane mi pripisuje, že dodatočne mením texty svojich článkov…  Keď som mu v minulosti povedal, že svoje články priebežne len vylepšujem po pravopisnej a formálnej stránke, ale nemením ich zmysel, doposiaľ nenašiel ani jeden príklad, ktorý by preukázal, že som  text zmenil zásadným spôsobom, resp. pozmenil jeho význam. Ak by to tak bolo, tak by sa to odzrkadlilo v diskusiách, boli by tam námietky diskutujúcich, že to alebo ono bolo v článku zmenené fakticky. Samozrejme, on bude tvrdiť dookola, že taký prípad našiel a dá link, ktorý to akože dokazuje. Za zásadnú zmenu článku, na rozdiel od Magusa, nepovažujem ani to, ak článok doplním o pár nových otázok. Moje vysvetlenie je tu: https://blog.sme.sk/diskusie/2586346/3/23731240/Zazalujte-ma-prosim-ak-skutocne-podnecujem-nenavist-voci-moslimom.html#23731240. Pri tomto si môžte všimnúť, že v diskusii k článku o islame, mi Maguso vyčíta, že v minulosti som svoj článok venovaný schvaľovateľom ruskej okupácie Krymu, dodatočne rozšíril o 2 alebo 4 otázky. Tomu sa hovorí: chytanie sa slamky. Ak by som zásadne menil svoje texty, admin by ma to minimálne upozornil, ak nie rovno zrušil celý článok. 

4) Vytrhávanie z kontextu.

5) Opomínanie tých mojich tvrdení, ktoré by mu jeho stavbičku“ hneď vyvrátili.

6) Prekrúcanie mojich tvrdení.

Ale spravidla nie z článku, ku ktorému je diskusia. Lebo to by bolo príliš očividné. Preto vytrhávanie z kontextu, opomínanie a prekrúcanie mojich tvrdení sa principiálne týka článkov starších. Počíta totiž s tým, že čitateľom diskusie sa len sotva bude chcieť veci, ktoré navyše ani nesúvisia s daným článkom, overovať v mojich iných článkoch.

Klasickým príkladom uplatňovania jeho metód č. 4 až 7, je môj článok o nábožensko-bezpečnostnom minime týkajúcom sa hlavne moslimov, ktorí v rámci politiky otvorených dverí masovo prichádzajú do EÚ. https://burkert.blog.sme.sk/c/384933/nabozensko-bezpecnostne-minimum-pre-moslimov-tuziacich-zit-v-eu.html

V diskusii k danému článku ma dokolečka presviedčal o svojej pravde a keďže sa mu to nepodarilo tam, tak si myslí, že sa mu to podarí v diskusiách k iným mojim článkom. A ak nie, tak sa ma aspoň bude v nich snažiť strápňovať za pomoci týchto metód a tiež znepriehľadňovať a zasviňovať diskusie k tým mojim článkom, ktoré nevie stráviť. Ja o veciach, ktoré som napísal v spomínanom článku, nikoho nepresviedčam a vopred som počítal, že X ľudí so mnou nebude súhlasiť. Neriešim to. Ich nesúhlasný názor rešpektujem. No Maguso nevie mesiace až roky stráviť, že nič z daného článku nemienim odvolať. A aby si na žalúdku aspoň občas uľavil, tak robí to, čo robí.   

7) Pripisovanie mi tvrdení, ktoré som nikdy nepovedal. A na tom si naozaj dáva záležať. Neraz do vymysleného tvrdenia dá čiastočnú pravdu a ak by som takéto tvrdenie poprel, poprel by som aj čiastočnú pravdu. A o to mu ide, na to čaká. Samozrejme, drží sa tém, ktorým som sa v starších článkoch venoval. Tie nosné slová, ktoré som použil v minulých článkoch, tam sú. Takže to vyzerá celkom dôveryhodne“.

8) A ak by som poprel len časť tvrdenia, v tom momente by mojim prispením získal záchytný bod odviesť pozornosť od jemu nepohodlného článku niekam inam. Teda zahmlievanie.

Ak si pozriete jeho početné a pomerne rozsiahle príspevky k mojim článkom o islame na blogu Sme, len ťažko nájdete nejaký jeho vecný príspevok na konkrétne moje tvrdenia z článku, ku ktorému diskutuje. Odhadom 98 % až 99,9 % jeho príspevkov predstavuje opak. A v mnohých z nich je to len jeho propaganda a opakované podsúvanie jeho slepej viery.

8a) Manipulovanie. Vzorovou ukážkou manipulácie sa blysol 27.8.2018 v diskusii k môjmu článku na blogu Sme o Marakéšskej dohode. (Mimochodom, opäť to bola „vecná reakcia“ a očividná snaha zo mňa robiť čosi ako zaslepeného kresťanského, či náboženského fanatika).

Citujem ho: „Politiku pani Merkel ako jeden z mála blogerov ste od začiatku kritizovali napríklad tým, že podľa Vás riešením migrácie by malo byť verejné dištancovanie sa od Vami vybraných súr Koránu migrantami, aby tu títo následne mohli & smeli zostať. Podľa vás teda problémom migrácie nie je počet migrantov a ani sociálna a vzdelanostná úroveň, s ktorou do EÚ prichádzajú, ale ich náboženské presvedčenie. Problém je ale v tom, pán Burkert, že verejným popretím súr Koránu by v tej Vašej logike zrazu frau Merkel mala s tou svojou otvorenou náručou pravdu: veď pre Vás je problém milión dospelých moslimov a nie milión dospelých kresťanských, sociálne dezintegrovaných tulákov.“

Prípadný čitateľ sám môže posúdiť, či v mojom článku o „nábožensko-bezpečnostnom minime pre moslimov túžiacich žiť v EÚ“ (alebo kdekoľvek inde) naozaj neuznávam, spochybňujem, či označujem za zbytočné platné podmienky na udelenie azylu, ktoré ekonomickí migranti jednoznačne nespĺňajú. Z príspevku R. Mága vyplýva, že áno. Nepriamo to tam podsúva. A takisto sa mi v ňom snaží pripísať, že podľa mňa som v tom článku ponúkol riešenie migrácie. Aj keď ja som nič také nepovedal. Naopak, už z jeho názvu vyplýva opak. Minimum je iba minimom a nikdy som sa netajil tým, že riešením na zabránenie toho, aby do EÚ neprichádzali húfy ekonomických migrantov z Afriky a Blízkeho východu, je v 1. rade ich sem nepustiť, a ak, tak len do utečeneckých táborov a dočasne, strážiť si riadne hranice a nenechať sa vydierať v štýle: Ak nás dnu nepustíte, tak sa utopíme…

9) Ak nič z vyššie uvedeného nepomáha, tak sa snaží o nejaké sofistifikované zosmiešňovanie alebo degradovanie toho, kto mu vyvracia, alebo nezdieľa jeho názory. Na tom pracuje pomerne systematicky. Jeden príklad nevecnej poznámky v diskusii: Burkert to má s textvou invenciou značne nahnuté, veď použil výrazy: „Zasviniť diskusiu“… a „Chytanie sa slamky“…, ktoré nie sú z jeho vlastnej hlavy!… 

10) V zálohe má vždy svoj guľomet“ nepodložených obvinení a nevecných poznámok na moju osobu, ktoré majú ďaleko od skutočnosti. Majú mu pomáhať v jeho snahe systematicky vyobrazovať ma ako človeka, ktorý to nemá v hlave v poriadku. Niekedy ho používa aj v článkoch netýkajúcich sa islamu. Tak napr. jeden z takýchto „guľometov“:  „Hlavné je, že Burkertova manželka dokáže vybrať kvalitnú koženú sedačku, nenosí minisukne a nikdy nedala bozk svojmu otcovi.“…

10a) Alebo: Burkert mi na blogu Denník N zablokoval FB účet…

Som zvedavý, či bude mať odvahu si to overiť u správcu, či mu to naozaj nefunguje kvôli mne, a či sa mi potom ospravedlní. Po prvom upozornení na to odvahu nenabral.

11) Niekedy vstúpi do diskusie s maskou dôveryhodnosti a nadhodí autorovi nejakú skúšobnú, síce nie vecnú, ale slušne položenú otázočku. Hodí tzv. udičku“. Ak sa na ňu autor nechytí, tak nenápadne mu začne pripisovať niečo, čo autor nikdy netvrdil, a to s cieľom, že autor sa bude chcieť brániť a zareaguje, a ak zareaguje, tak následne na to, Rodový mág hľadá v autorovej reakcii nejaký záchytný bod, a ak sa mu taký podarí nájsť, tak potom ho začne rozvíjať, a to s cieľom najprv odbočiť od témy článku. Následne prichádza s montážou svojej krkolomnej stavby o neškodnosti islamu .

12) Ak ale v duskusii žiaden záchytný bod na jej odvedenie do jeho vôd nenájde, alebo autor mu jeho argumenty vyvráti, tak použije metódu drankania – opakované prosby o odpoveď na nejakú otázku, ktorá sa netýkaj konkrétnej témy článku. Raz som mu takú odpoveď dal a spustilo to lavínu nevecných  príspevkov (viď napr. tu: https://burkert.blog.sme.sk/c/457166/ti-ktori-bojuju-na-ceste-alaha-a-budu-zabiti-budu-obdarovani-nesmiernou-odmenou.html) a hlavne obhajoby čistoty“ Koránu. A ako sa mu to darí, viď napr. tu:

https://dennikn.sk/blog/1004568/ked-islam-obhajuje-rodovy-mag-a-zo-strachu-alebo-kvoli-pravde-nemoze-odkryt-svoju-identitu/

 

Teší ma výhra Ukrajiny nad Slovenskom na ME v Nemecku

22.06.2024

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku minimálne každý druhý volič, pod vplyvom silnej ruskej propagandy, ktorá prináša svoje ovocie dokonca aj na Západe, schvaľuje dobývačnú vojnu, ktorú už vyše 2 rokov vedie Rusko voči Ukrajine, a túto vojnu, nebyť eurofondov a iných výhod plynúcich z členstva SR v EÚ, by s najväčšou pravdepodobnosťou otvorene schvaľovala aj vláda SR [...]

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

polygon, cvičisko, granat, vybuch, čech, česi, chorvatsko

Na polygóne platia prísne opatrenia. Stáva sa, že tam po cvičení niečo zostane. Prípad smrti dieťaťa prevezme Česko

22.06.2024 10:15

Chorvátska armáda využíva vojenské cvičisko "Josip Markič" (známejšie pod názvom "Crvena zemlja") na výcvik, pričom tam platia najprísnejšie bezpečnostné opatrenia.

Machaj, Šimkovičová

Otázky a odpovede: RTVS o pár dní končí, bez riaditeľa bude štyri mesiace. Ako bude fungovať? Podpíše Pellegrini zákon?

22.06.2024 09:00

Súčasný generálny riaditeľ Ľuboš Machaj končí o necelé dva týždne a zatiaľ sa nevie, kto STVR povedie. Opozícia hovorí o ovládnutí telerozhlasu a návrate totality.

Matúš Šutaj Eštok

Odborový zväz polície kritizuje ministerstvo vnútra za nezáujem o zlepšenie podmienok policajtov

22.06.2024 08:38

Podľa rady predsedov základných organizácií OZP v SR sa súčasná situácia v PZ dostala na najnižší počet členov od jeho založenia.

Izrael, Palestína, Pásmo Gazy, Chán Júnis

Izrael je podľa OSN povinný ako okupačná mocnosť zabezpečiť bezpečnosť v Pásme Gazy

22.06.2024 07:37

Izrael má podľa OSN ako okupačná mocnosť povinnosť zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v Pásme Gazy.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 211
Celková čítanosť: 868452x
Priemerná čítanosť článkov: 4116x

Autor blogu