Založ si blog

Ako poznáte, že ste podľahli ruskej propagande a ako z toho von

Ako z toho von, resp. ako sa dostať zo silného zovretia a zhubného vplyvu ruskej propagandy, je relatívne veľmi ľahké.

Stačí „len“ uvedomiť si, že som skutočne podľahol – stal sa obeťou propagandy, ak som klesol tak hlboko, že som schopný ospravedlňovať a teda myšlienkovo schvaľovať a podporovať ruskú „špeciálnu operáciu“, v preklade – Zlo páchané ruskou armádou na Ukrajine. Toto sa odohráva len na základe rozkazov vyšinutého zločinca z Kremľa ovládaného vládcom temnôt, ktorý ho naučil, tak ako posledne aj Hitlera a Stalina, ako obalamutiť davy a presvedčiť ich, že čierna v skutočnosti nie je čierna ale biela… a rovnako tak že ruská útočná vojna na Ukrajine nie je útočná, ale obranná…

A zároveň prijať za túto myšlienkovú podporu ruského ťaženia a vraždenia, a znásilňovania Ukrajiny ako krajiny, aj svoju spoluzodpovednosť, spoluúčasť.

A kto si myslí, že ruskej propagande nepodľahol, nech si spraví malý test – nech spočíta, koľko rakovinových nádorov ruskej propagandy, z nižššie uvedeného výpočtu, sa mu už vkradlo do mozgu a stali sa mu osobným vlastníctvom.

Tak čo, čo vám vyšlo???

Ak bol test pozitívny – ruské rakovinové nádory vo vašej hlave prevažujú, potom stačí „len“ uvedomiť si, že je to podobné ako so slepou vierou v náboženské dogmy. Tieto na ducha človeka pôsobia ako putá. Doslova ho väznia. Stáva sa to vtedy, ak rozum, ktorý by mal byť len sluhom, pomocníkom Citu, sa stane pánom a Cit buď zatlačí do úzadia, alebo ho zabije. Vtedy, teda s uväzneným alebo mŕtvym citom, vie rozum ospravedlniť čokoľvek. Ale treba podotknúť, že len po svojom. Aj koncentračné tábory. Hitler vedel takto hravo ospravedlniť všetky zločiny, ktoré v mene svojho boha – Temna prikazoval. To mohol robiť jedine ako totálne bezcitný človek, človek bez Citu.

Lenže to uvedomenie si – poznať a priznať si, že som podľahol, že myšlienkovou podporou Putina a ruskej agresie na Ukrajine som spoluzodpovedný za každé preliatie krvi každé tam spôsobené utrpenie, a že potrebujem terapiu k duševnému uzdraveniu od všetkých tých bludov, ktoré do mňa naočkovala ruská propaganda – vyžaduje odvahu a silu ducha.

Bez toho nezaberie žiadna terapia a nie je možné uzdravenie.

V takom prípade pacient dospel k presvedčeniu, že je zdravý… a že nikomu svojou myšlienkovou podporou ruského vraždenia na Ukrajine neubližuje… Je to podobné tomu, ako keď niekto prepadne alkoholu a keďže sa ho nechce vzdať tak tvrdí, že on sa obeťou alkoholizmu nestal, alebo si dokonca domýšľa, že alkohol v malých, zdravých… množstvách, prospieva. Ľudia, ktorí sa stali otrokmi domýšľavosti (aj domýšľavosti o tom, že Putin neslúži temnu, ale svetlu…, a bojuje za pravdu… a spravodlivosť…), svoju domýšľavosť nikdy za domýšľavosť nepovažujú.

Kto terapie, slúžiace na zbavenie sa zhubného vplyvu ruskej propagandy odmieta, ten je nevyliečiteľný prípad a pre takéto prípady tieto terapie nie sú určené. Ak by ich takí ľudia podstúpili, mohli by sa úplne zblázniť, stratiť to najcennejšie… svoj „zmysel života“…, svoj život…, ktorý obetovali ruskej propagande a tomu, čo sa v jej mene na Ukrajine deje.

 

Dajme teda aspoň tie najväčšie, ako vírus rýchlo sa šíriace, rakovinové nádory ruskej propagandy pod röntgen…, aby bolo jasne vidieť pod ich povrch

a následne ich podrobme chirurgickým rezom:

 

Nádor č. 1 obsahuje:

 

„Súčasné napätie je výsledkom pretrvávajúceho agresívneho správania Ukrajiny a jej spojencov na Západe. Rusko nerobí nič iné, iba bráni svoje legitímne záujmy a za tento konflikt nie je zodpovedné.“

 

Je to lož. Faktom je, že Rusko naďalej porušuje medzinárodné právo, ako aj iné dohody, ku ktorým sa zaviazalo. Nezákonnou anexiou Krymského polostrova a ozbrojenou agresiou voči Ukrajine porušilo Rusko, ktoré je jedným zo stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, najmenej 12 medzinárodných a bilaterálnych zmlúv. Patrí medzi ne Charta OSN, Helsinský záverečný akt a Parížska charta, ktorými sa zaručuje zvrchovaná rovnosť a územná celistvosť štátov, nedotknuteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a sloboda štátov zvoliť si alebo zmeniť vlastné bezpečnostné opatrenia.
Inými slovami, konanie Ruska bolo nezákonné a to už už pred 24. februárom 2022.

(Táto terapia pochádza z januára 2022, ale stále je použiteľná).

Čo sa týka obetí, Ukrajina dovtedy utrpela v prebiehajúcom konflikte s Ruskom vážne straty. Následkom ruskej agresie prišlo o život okolo 14 000 Ukrajincov a oveľa viac ich utrpelo zranenia. Okrem toho bolo v dôsledku konfliktu vysídlených viac ako 1,5 milióna obyvateľov (ide o tzv. vnútorne vysídlené osoby) z Krymského polostrova a východnej Ukrajiny.

 

Nádor č. 2 obsahuje:

 

„Tento konflikt vyvolala situácia na Ukrajine. Existujú dôkazy o brutalite Ukrajiny voči jej rusky hovoriacemu obyvateľstvu na východe krajiny. Rusko musí zasiahnuť, a to v neposlednom rade preto, že na Ukrajine a v Rusku žije „jeden národ“. Ukrajina jednoducho patrí do ,privilegovanej sféry vplyvuʻ Ruska.“

 

Je to lož. Tvrdenia, že Ukrajina napáda svoje vlastné územie a prenasleduje vlastných občanov, sú absurdné. S cieľom zvýšiť domácu podporu ruskej vojenskej agresie sa ruské štátom kontrolované médiá neúnavne usilujú očierniť Ukrajinu, pričom ju obviňujú z údajnej genocídy v jej východnej časti, uvádzajú ničím nepodložené paralely s nacizmom a druhou svetovou vojnou a vymýšľajú príbehy, ktoré majú v publiku vyvolať negatívne emócie.

Takýchto vykonštruovaných historiek je nemálo. Najlepšie ich ilustruje známy príklad správy odvysielanej v ruskej televízii, v ktorej sú ukrajinské sily obviňované z ukrižovania malého chlapca na východe Ukrajiny na začiatku konfliktu. Overovatelia faktov však rýchlo preukázali, že príbeh bol úplne vymyslený. No podobné príbehy vznikajú aj naďalej.

V skutočnosti neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by rusky hovoriaci obyvatelia alebo príslušníci ruského etnika žijúci na východe Ukrajiny čelili prenasledovaniu, a už vôbec nie genocíde, zo strany ukrajinských orgánov. Táto skutočnosť bola potvrdená v správach uverejnených Radou Európyvysokým komisár OSN pre ľudské práva a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Časté tvrdenie, že na Ukrajine a v Rusku žije „jeden národ“, je jedným z najstarších a najhlbšie zakorenených mýtov používaných proti Ukrajine. Tento argument neobstojí ani z dlhodobého historického hľadiska. Hoci obe krajiny majú spoločné korene v Kyjevskej Rusi, ktorá existovala od 9. storočia do polovice 13. storočia, je jednoducho nepravda, že Ukrajinci a Rusi tvoria aj po 800 rokoch jeden národ. Napriek dlhým obdobiam cudzej nadvlády má Ukrajina silnú národnú kultúru a identitu a je zvrchovanou krajinou.

Pojem „všeruský národ“ bez politických hraníc je ideologický konštrukt, ktorý sa datuje do obdobia cárskeho Ruska a používa sa ako nástroj na oslabenie ukrajinskej zvrchovanosti a národnej identity. Tento mýtus od roku 2014 ruská vláda opäť razantne podporuje v snahe racionálne odôvodniť a opodstatniť svoju vojenskú agresiu voči Ukrajine.

Pojem „sféry vplyvu“ nemá v 21. storočí miesto. Tak ako všetky zvrchované štáty, aj Ukrajina si môže slobodne určiť svoje smerovanie, zahraničnú a bezpečnostnú politiku či spojenectvá a svoje členstvo v medzinárodných organizáciách a vojenských alianciách.

Na podporu myšlienky, že Ukrajina patrí do „sféry vplyvu“ Ruska, ruské orgány a štátom kontrolované médiá často tvrdia, že Ukrajina nie je „skutočný“ štát. Štátom podporovaná ruská propaganda sa snaží skresliť históriu s cieľom legitimizovať myšlienku, že Ukrajina patrí do prirodzenej sféry záujmov Ruska.

 

Nádor č. 3 obsahuje:

 

„Ukrajina by sa mala za každých okolností obrátiť na Rusko, pretože EÚ a Západ sa o ňu ako o krajinu nezaujímajú a udržiavajú si od nej odstup.“

 

Je to lož. Ukrajina je strategickým partnerom EÚ. V skutočnosti sa stala jedným z jej najbližších partnerov. Toto partnerstvo sa v posledných rokoch konsolidovalo európsko-ukrajinskou dohodou o pridružení a prehĺbenou a komplexnou zónou voľného obchodu. EÚ je dnes najväčším obchodným partnerom Ukrajiny a podieľa sa na viac ako 40 % jej obchodu. EÚ podporuje širokú škálu programov na Ukrajine v rámci svojho Východného partnerstva a takisto podporuje Ukrajinu pri realizácii jej reformného programu. Od roku 2014 poskytla EÚ Ukrajine úvery a granty vo výške 17 miliárd eur.

EÚ od roku 2014 dôrazne podporuje zvrchovanosť, územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a zaviedla reštriktívne opatrenia voči Rusku za jeho úmyselnú destabilizáciu Ukrajiny vrátane Krymského polostrova. EÚ zároveň podporuje Ukrajinu pri posilňovaní jej odolnosti voči dezinformáciám a kybernetickým útokom.

 

Nádor č. 4 obsahuje:

 

„Súčasnú krízu na svedomí NATO a Západ. Ak by dodržali svoj sľub nerozširovať alianciu, Rusko by sa necítilo v ohrození.“

 

Je to lož. Takýto prísľub NATO nikdy nedalo a ani ho nikdy nevyžadovalo. Ruské štátom kontrolované médiá často tvrdia, že sovietskemu lídrovi Michailovi Gorbačovovi bolo „ústne“ prisľúbené, že NATO sa nerozšíri nad rámec zjednoteného Nemecka. V skutočnosti samotný Gorbačov v jednom rozhovore z roku 2014 toto tvrdenie poprel, pričom uviedol, že „o rozšírení NATO sa vôbec nediskutovalo a táto téma sa v tých rokoch ani nespomínala. Hovorím o tom s plnou zodpovednosťou. Ani jedna východoeurópska krajina túto otázku nenastolila, a to ani po rozpade Varšavskej zmluvy v roku 1991.“

Tieto tzv. ústne dohody sú fikcia. Členovia NATO nikdy neprijali žiadne politické ani právne záväzky nerozširovať alianciu za hranice zjednoteného Nemecka.

Tvrdenie, že NATO prisľúbilo, že sa nebude rozširovať, v zásade odporuje charakteru tejto aliancie. NATO sa ako obranná aliancia „nerozširuje“ v imperialistickom zmysle slova. O členstve v NATO rozhodujú jednotliví uchádzači a súčasných 30 členských štátov. Každý suverénny štát si môže zvoliť svoje smerovanie, pričom susediace štáty, teda v tomto prípade Rusko, nemajú právo do ich rozhodovania zasahovať.

 

Nádor č. 5 obsahuje:

 

„Vzhľadom na agresívnu expanziu NATO je dnes Rusko ,obklopené nepriateľmiʻ a musí sa brániť.“

 

Je to lož. Žiadna krajina ani aliancia neplánuje zaútočiť na Rusko. Nikto ho neohrozuje. EÚ a Ukrajina sú v skutočnosti neochvejnými zástancami zavedeného európskeho bezpečnostného poriadku. Netreba zabúdať, že Rusko je z geografického hľadiska najväčšia krajina na svete, v ktorej žije viac ako 140 miliónov obyvateľov. Okrem toho má v celosvetovom meradle jedny z najväčších ozbrojených síl s najvyšším počtom jadrových zbraní. Je absurdné vykresľovať ho ako krajinu, ktorá je vystavená akútnej hrozbe. Pokiaľ ide o geografické súvislosti, Rusko má s NATO spoločnú menej ako jednu šestnástinu svojich pozemných hraníc. Zo 14 krajín, ktoré hraničia s Ruskom, je len päť členmi NATO.

Zároveň neexistuje žiadny argument, z ktorého by vyplývalo, že jediným riešením je vojenská sila. Existuje niekoľko medzinárodných organizácií, bilaterálnych dohôd a formátov, v rámci ktorých sa Rusko môže zapojiť do spoločného a mierového dialógu – napríklad v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a v režimoch kontroly zbraní. Udržiavanie otvorených komunikačných kanálov s Ruskom je neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ voči Rusku, ktorá vychádza z piatich hlavných zásad. Existuje dostatok zavedených formátov komunikácie. Ukrajina má však ako zvrchovaná krajina právo zvoliť si svoje politiky a spojenectvá. Myšlienka, že Rusko by malo mať právo veta nad zvrchovanými rozhodnutiami Ukrajiny, nemá racionálny základ. V tejto súvislosti ani EÚ, ani NATO netvrdia, že majú právo veta pri rozhodovaní, ktoré štáty môžu byť členmi Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, pretože EÚ a NATO jej členmi nie sú.

 

Nádor č. 6 obsahuje:

 

„Tak či onak, Rusko nie je zodpovedné za súčasné napätie na Ukrajine. Ukrajina úmyselne porušila dohody z Minska a Západ ďalej vyzbrojuje Ukrajinu. Rusko musí rýchlo reagovať obranou svojich hraníc. Provokácia pochádza zo Západu.“

 

Je to lož. Rusko (pred 24. februárom 2022) v skutočnosti zhromaždilo 140 000 vojakov a vojenské vybavenie na hraniciach Ukrajiny vrátane protiprávne anektovaného Krymského polostrova.

Rusko je zmluvnou stranou dohôd z Minska, ktoré sú najnovšími formálnymi dokumentmi, v ktorých Rusko potvrdilo zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Rusko sa však o uplatňovanie týchto dohôd samo neusiluje. Ruská strana a jej splnomocnenci nezaistili prímerie, nestiahli všetky ťažké zbrane, neuskutočnili vzájomnú výmenu všetkých politických väzňov a ani nezabezpečili dodávky humanitárnej pomoci na základe medzinárodného mechanizmu. Naopak, Rusko posilňuje nezákonné ozbrojené formácie na východe Ukrajiny. Rusko zároveň neumožňuje neobmedzený prístup pozorovateľov osobitnej monitorovacej misie OBSE, a to ani na ukrajinsko-ruskú hranicu, kde z dôvodu ruského veta v lete 2021 došlo k prerušeniu (veľmi obmedzenej) monitorovacej misie.

Bez úplného zabezpečenia prímeria, stiahnutia ťažkých zbraní, ako aj povolenia na úplný prístup monitorovacej misie OBSE na všetky územia je ťažké diskutovať o realizovaní politických záväzkov druhej dohody z Minska. Ukrajina však implementovala toľko ustanovení z dohôd z Minska, koľko len reálne mohla, hoci nemala kontrolu nad celým svojím územím. Zaoberala sa však všetkými nastolenými bodmi. Prijala právne predpisy o osobitnom postavení a amnestii (2014), ktoré rozšírila o nové ustanovenia. Pripravila aj návrh právneho predpisu o komunálnych voľbách (2014). Ukrajina prijala ústavné zmeny s cieľom poskytnúť väčšiu autonómiu územiam, ktoré sú v súčasnosti mimo jej kontroly (2015).

 

Nádor č. 7 obsahuje:

 

„EÚ je aj tak slabá a bezvýznamná. Prečo by sme s ňou vôbec mali diskutovať?“

 

Je to lož. Ruský politický establišment sa intenzívne usiluje presvedčiť svet, že EÚ je slabá a nemá záujem o presadzovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Ruskí úradníci a štátne médiá bežne vykresľujú EÚ ako bezvýznamnú a neschopnú zvládať krízy, či už ide o rusko-ukrajinský konflikt alebo o akúkoľvek inú medzinárodnú otázku. V januári 2022 minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zašiel až tak ďaleko, že EÚ označil za „nemohúcnu“.

Skutočnosť, že v Európe vládne od konca druhej svetovej vojny mier, je dostatočným dôkazom na vyvrátenie tohto tvrdenia. EÚ v spolupráci s OSN, NATO, OBSE, Radou Európy, členmi G7 a ďalšími medzinárodnými partnermi hmatateľne prispela k mieru a bezpečnosti v širšom európskom regióne a mimo neho, a to aj na Ukrajine.

EÚ je zároveň najväčšou integrovanou hospodárskou zónou na svete a najväčším obchodným partnerom Ukrajiny. Ambiciózna dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou ich zbližuje tým, že podporuje reformy na Ukrajine, otvára jednotný trh EÚ a harmonizuje zákony, normy a nariadenia v rôznych odvetviach.

 

Zdroj textu: 

EU vs Disinformation

Dátum uverejnenia: 27. január 2022.

 

Na podpornú liečbu by som, ako ľudový liečiteľ…, pacientom, mentálne postihnutých zhubnou ruskou ropagandou, ešte rád predpísal

príručku na dešifrovanie prokremeľských dezinformácií súvisiacich s Putinovou vojnou:

 

Prokremeľský slovník Ako je to v skutočnosti
„Ruská sebaobrana“ Útok na suverénny štát, ktorý nepredstavuje žiadnu hrozbu, a invázia na jeho územie.

 

„Obmedzená vojenská operácia“ Celoplošný útok, raketové útoky, letecká a pozemná invázia, útoky na civilistov vrátane miest a infraštruktúry, rozsiahle bombardovanie miest.

 

„Nejde o okupáciu“ Úmysel okupovať čo najväčšie územie a čo najdlhšie. Snaha dostať Ukrajinu na neobmedzený čas pod kontrolu Moskvy.
„Denacifikácia Ukrajiny“ Represie stalinského typu voči zvoleným legitímnym predstaviteľom zvrchovanej krajiny.
„Usporiadanie volieb novej vlády“ Falošná demokracia pod hrozbou násilia na nastolenie bábkovej vlády naklonenej Kremľu.
„Rokovania“ Maximalistické požiadavky za súčasného bombardovania civilistov. Snaha o získanie času na preskupenie jednotiek, doplnenie paliva a opätovné posilnenie vojenskej mašinérie, ktorej postup bol spomalený ukrajinským odporom.
Pod nacistickou okupáciou počas druhej svetovej vojny trpeli len Rusi.

 

Spôsob, akým Kremeľ narába s problematikou nacizmu, vyvoláva dojem, že počas druhej svetovej vojny trpeli len Rusi. To nie je pravda. V pomere podľa veľkosti krajiny trpela Ukrajina a ukrajinský národ počas nacistickej okupácie najviac. Viac Ukrajincov zomrelo v boji proti nacistom než v boji za Hitlera.
Zelenskyj a kyjevskí lídri sa dopúšťajú genocídy proti obyvateľom Donbasu/rusky hovoriacemu obyvateľstvu. Vyjadrenia Putina, Lavrova a ďalších ruských lídrov o genocíde sú absolútne neprijateľné. Samotné použitie slova genocída je nemiestne.

Podľa dohovoru Organizácie Spojených národov (otvorí sa na novej karte)Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• sa pod pojmom genocída rozumie „úmysel zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú“.

Nič nenasvedčuje tomu, že by moderný ukrajinský štát chcel zničiť časť svojho obyvateľstva, ktoré hovorí po rusky. Ukrajinské zákony zaručujú slobodu používať ruský jazyk, kultúru a tradície v každodennom živote. Prezident Zelenskyj a vláda okrem toho túto skupinu obyvateľstva uznávajú (pozri časť „Kyjev zakazuje ruský jazyk a kultúru“).

Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by rusky hovoriaci obyvatelia alebo príslušníci ruského etnika žijúci na východe Ukrajiny čelili genocíde. Potvrdzujú to správy, ktoré uverejnila Rada Európy, Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (otvorí sa na novej karte) aj OBSE.

Tvrdenia o genocíde sú nehanebným klamstvom Putina. Zároveň sú urážkou miliónov obetí predchádzajúcich vojen. O genocíde možno hovoriť v súvislosti s druhou svetovou vojnou. Slobodan Milošević bol v 66 prípadoch obvinený z genocídy, zo zločinov proti ľudskosti a z vojnových zločinov, ktoré spáchal v rokoch 1991 až 1999 v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Kosove. Obeťami týchto zločinov boli státisíce ľudí v bývalej Juhoslávii. Milošević zomrel počas procesu pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

Pokiaľ ide o počet ľudí zasiahnutých touto Putinovou vojnou: ak sa pozrieme na počet ľudí zranených alebo zabitých počas tejto Putinovej vojny, ktorú začal v roku 2014, je jasné, že oveľa viac zabitých, zranených alebo vysídlených osôb či osôb nútených utiecť pred vojnou do bezpečia je na ukrajinskej strane. Do 24. februára bolo v tejto vojne zabitých približne 13 000 ľudí vrátane viac ako 3 000 civilistov. Ešte viac osôb bolo zranených. Drvivá väčšina bola na strane vedenej ukrajinskou vládou, a to v dôsledku bombardovania, ostreľovania a útokov rôzneho druhu zo strany ozbrojených militantov podporovaných Moskvou. Monitorovacia misia OBSE (otvorí sa na novej karte) tieto skutočnosti denne dokumentuje. Hoci je Rusko členom OBSE, spolu so svojimi militantmi rôznymi spôsobmi sťažuje činnosť tejto misie, a to pravdepodobne preto, že nechce, aby pravda vyšla najavo.

Počet obetí, ktoré majú na svedomí ruské sily, narastá každou hodinou. Od 24. februára sme každý deň svedkami brutálneho a nevyprovokovaného celoplošného útoku na Ukrajinu: raketové útoky, letecké bombardovanie, delostrelecké ostreľovanie civilných cieľov.

 

Kyjev nastolil humanitárnu a finančnú blokádu Donbasu. Nie je to pravda. Veľká časť obyvateľstva Donbasu celé roky pravidelne vstupuje do oblastí kontrolovaných Kyjevom za podnikaním, nákupmi, alebo aby si vybrali svoje ukrajinské dôchodky. Priechody zostali otvorené na tieto i iné účely.

 

Kyjev zakazuje ruský jazyk a kultúru. Nie je to pravda. Ukrajina prijala v roku 2019 zákon, ktorým sa zabezpečuje fungovanie ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka (otvorí sa na novej karte), ale týmto zákonom sa upravuje len používanie ukrajinského jazyka vo verejnej sfére. V súkromnej komunikácii, tlači, rádiu, televízii, vo vzdelávaní aj v sektore služieb sa môže voľne používať ruský jazyk a iné jazyky národnostných menšín. Takisto sa v nich môžu vydávať knihy. Podľa uvedeného zákona je iné jazyky možné používať aj v systéme zdravotnej starostlivosti a pri presadzovaní práva.

Ďalšie príklady dezinformácií nájdete tu.

Dohody z Minska: Kyjev a jeho západní patróni ich zmietli zo stola.

 

Kremeľ sa snaží zakryť skutočnosť, že Rusko je zmluvnou stranou dohody z Minska. Uznaním Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR) Moskva de facto odmietla dohodu z Minska.

Ukrajina však prijala právne predpisy o osobitnom postavení a amnestii (2014) a pripravila návrh právneho predpisu o komunálnych voľbách (2014). Ukrajina prijala ústavné zmeny s cieľom poskytnúť väčšiu autonómiu územiam, ktoré sú v súčasnosti mimo jej kontroly (2015). Mýtus č. 6 pozri tu

 

Rusko sa nechystá okupovať Ukrajinu, uskutočňuje obmedzenú operáciu na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny. Toto je najväčšia lož zo všetkých. Táto smiešna a groteskná hlavná lož Putina zaznieva éterom, zatiaľ čo prebieha celoplošný letecký, pozemný a námorný útok, bombardovanie civilných cieľov a dochádza k porušovaniu Ženevských dohovorov.

 

Konflikt v Kosove: NATO bombardovalo Belehrad a úmyselne pritom útočilo na civilné obyvateľstvo. Ďalšia z obľúbených lží Putina a Lavrova, ktorí sa snažia prirovnávať Donbas k zabíjaniu a etnickým čistkám počas Miloševićovej vojny. Kosovo sa ocitlo spolu so svojimi 900 000 obyvateľmi na okraji priepasti; polovica kosovského obyvateľstva bola zabitá, vysídlená alebo nútená utiecť pred vojnou do bezpečia. Bolo jednoznačne jasné, že našou povinnosťou je poskytnúť mu ochranu. To ale vôbec nie je prípad Donbasu.

 

Po demilitarizácii a odstránení neonacizmu chce Rusko dať Ukrajincom možnosť rozhodnúť o vlastnej budúcnosti bez vonkajšieho vplyvu.

 

Od protestov Euromajdanu v rokoch 2013 – 2014 prokremeľské médiá nepravdivo tvrdia, že Ukrajina je kontrolovaná zvonku.

Databáza EUvsDisinfo obsahuje viac ako 100 príkladov podobných dezinformačných tvrdení.

Takéto tvrdenia sa však neopierajú o fakty.

„Oslobodenie od neonacizmu“ je v skutočnosti eufemizmus, za ktorým sa skrýva túžba Moskvy vo veľkom potlačiť svojich politických oponentov v stalinskom štýle.

„Voľby, v ktorých Ukrajinci rozhodnú o vlastnej budúcnosti“ je eufemizmus pre falošnú demokraciu pod hrozbou násilia podobne ako na Kryme v roku 2014, kde ruské ozbrojené sily dopomohli k úspechu nelegitímneho referenda, ktoré neuznal žiadny medzinárodný orgán.

Dôkazy o nepravdivosti týchto tvrdení nájdete tu.

Západ odsabotoval všetky dohody o ruských návrhoch týkajúcich sa bezpečnostných záruk. Putin sa rozhodol pre vojnu, nie diplomaciu.

Ruské požiadavky predložené v decembri 2021 v tzv. návrhoch zmlúv medzi Ruskom a USA a Ruskom a NATO boli koncipované tak, aby boli odmietnuté a aby Rusko mohlo hrať úlohu martýra. Rusko v podstate žiadalo návrat do situácie, ktorá v Európe panovala pred rokom 1997, čo by znamenalo, že Spojené štáty by sa museli stiahnuť z veľkej časti Európy, viacero členov NATO by sa muselo de facto demilitarizovať a na neurčitý čas by sa obmedzilo právo slobodných krajín rozhodovať o vlastnej politike.

Táto kvázi diplomacia, ktorej cieľom nebolo dospieť ku kompromisu a k riešeniam, bola v skutočnosti úskokom a súčasťou psychologickej operácie na zmätenie Západu, odvrátenie jeho pozornosti a rozdelenie. Ruské sily sa medzitým zhromaždili a pripravili na inváziu. Západ však Putinovu lesť odhalil a zverejnil spravodajské informácie o plánovanej ofenzíve.

Budapeštianske memorandum (1994) už nie je relevantné. Kremeľ sa vyhýba ústrednej otázke: Ukrajina sa vzdala svojich jadrových zbraní a výmenou za to vedúci predstavitelia Spojených štátov, Ruska a Spojeného kráľovstva podpísali (otvorí na novej karte) Budapeštianske memorandum obsahujúce záruky (otvorí sa na novej karte), pokiaľ ide o integritu a zvrchovanosť Ukrajiny.

Dôkazy o nepravdivosti týchto dezinformácií nájdete tu.

 

Zdroj textu:

https://slovakia.representation.ec.europa.eu/news/prirucka-na-desifrovanie-prokremelskych-dezinformacii-suvisiacich-s-putinovou-vojnou-2022-03-17_sk

Uspokojivá šikana ukrajinských žiakov na ZŠ Dudova v Petržalke a jej ukážkové zahladenie

29.08.2023

Ide o základnú školu , ktorá je, minimálne v rámci Petržalky, považovaná za nadpriemernú. Základ k tomuto článku bol položený tu: 2. časť – Čo všetko si nedisciplinovaní žiaci nadpriemernej ZŠ v Petržalke dovolia za jednotky zo správania Tento článok je špeciálne venovaný jednému konkrétnemu, obzvlášť závažnému skutku, ktorého sa v rámci celej [...]

Nie Ukrajina, ale Rusko porušilo Minskú dohodu. A nielen ju.

01.08.2023

Hneď na úvod treba povedať, že uznaním Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR) Moskva de facto odmietla dohodu z Minska. Veď aj touto dohodou v podstate potvrdila zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny vrátane Donecka a Luhanska. A že tam prebehla genocída na rusky hovoriacich občanov Ukrajiny tak tejto báchorke s najväčšou [...]

„Ukrajina – Masky revolúcie“ & Masky obhajcov jej znásilňovania

30.07.2023

K francúzskemu dokumentu z roku 2016 – Ukrajina – Masky revolúcie, od francúzskeho autora Paula Moreira, odvysielaného na francúzskom platenom TV kanáli Canal+, v kurzivách v tomto článku uvádzam najprv to, čo iste poteší srdcia obhajcov ruskej agresie na Ukrajine, srdcia schvaľovateľov ruského vraždenia na Ukrajine, ktoré si len doposiaľ vyžiadalo desať tisíce [...]

Tupac Shakur

Americká polícia po štvrťstoročí zadržala muža kvôli vražde rappera Tupaca Shakura

29.09.2023 21:06

Policajti v Las Vegas zadržali muža, ktorého meno sa v súvislosti so Shakurovou smrťou často skloňovalo.

kosovo

Srbský politik Milan Radoičič sa priznal k príprave útoku v Kosove

29.09.2023 20:57

Viedol skupinu ozbrojencov, ktorá sa koncom minulého týždňa dostala do konfliktu s kosovskou políciou.

Rusko Ukrajina vojna Putin vojaci stretnutie uarus

Putin: Väzni zabití na Ukrajine splatili dlh spoločnosti

29.09.2023 20:38

Armáda a Vagnerova skupina potrebovali doplniť bojovníkov na fronte na Ukrajine, preto verbovali mužov z trestaneckých kolónií.

walesa

Osemdesiatročný Wałęsa chce znova búrať režim. Ak Kaczyński vyhrá voľby, bude občianska vojna, varuje

29.09.2023 19:30

Búrlivák, ktorý pomohol skoncovať s komunistickou érou v Poľsku, má na chrbte už osem krížikov. Lech Wałęsa sa ihneď po oslavách okrúhlych narodenín chystá podporiť opozíciu proti strane svojej niekdajšej pravej ruky, dnes najmocnejšieho muža Poľska Jarosława Kaczyńského.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 191
Celková čítanosť: 793986x
Priemerná čítanosť článkov: 4157x

Autor blogu