Založ si blog

Dúbravka sa môže pochváliť naj-vy-betón-ovanejším parčíkom v Bratislave a možno aj na Slovensku

Parčík Horánska studňa v mestskej časti (MČ) Bratislava – Dúbravka by viac betónu už asi nezniesol. A na tom nič nezmení ani to, že finančne nákladná rekonštrukcia tohto parčíka získala architektonické ocenenie. Veď napr. aj Most SNP ho získal, ale to nič nemení na tom, čo jeho výstavba spôsobila.

A toto zďaleka nie je len môj názor. Kritickými diskusnými príspevkami na prelome rokov 2019 a 2020 sa to na dúbravských sociálnych sieťach len tak hemžilo na adresu realizácie rekonštrukcie parčíka v malej historickej zóne veľkého panelákového sídliska, pod architektonickým symbolom Dúbravky – barokovým kostolom sv. Kozmu a Damiána Tieto vysoko prevyšovali hlasy, ktoré danú rekonštrukciu chválili a chválili ju aj bez ohľadu na jej cenu; argumentujúc prevažne tým, že na jar bude parčík oveľa krajší ako v zime…; akoby príchod jari dokázal všetok ten betón pochovať.

Ľudia poukazovali na to, že rekonštrukcia nerešpektovala historický charakter lokality a ani dovtedy prírodný charakter parčíka, čím tento výrazne a nenávratne narušila. Akoby prevažne paneláková Dúbravka, s troma či štyrmi prízemnými obchodnými domami s veľkými betónovými parkoviskami pred nimi, nemala betónu až až a preto kusisko betónu sa ešte muselo prihodiť aj do malého parčíka.

A takto vyzeral parčík pred jeho nákladnou rekonštrukciou:

(Ale pán primátor vraj rekonštruckiu parčíka pochválil. A to je to najpodstatnejšie…)

Nebyť toho množstva betónu v parčíku, cena jeho rekonštrukcie mohla byť výrazne nižšia a ušetrené peniaze sa mohli použiť na také veci, ktoré by ich potrebovali určite nevyhnutnejšie než ako potrebuje park betón. Pre sanáciu prepadávania okraja parku – schátraného plota, použitie betónu nevyhnutné asi bolo, aj keď mne, ako laikovi, sa nezdá, že na tento účel bolo nutné použiť ho v tak veľkom množstve. Ale vybudovať v parčíku, ktorý má minimálne prevýšenie, oporné múry, a ešte aké!, tak toto nevyhnutné len sotva mohlo byť.

Ani argumentácia, že rekonštrukciou vzniká viac generačný park, resp. vznikajú v ňom 3 zóny, priestor/y pre oddych, posedenie, voľné piknikovanie, čítanie, na výučbu školákov na čerstvom vzduchu…, veľmi neobstojí, lebo toto všetko sa v ňom mohlo odohrávať aj bez ton betónu v parku a zvýraznenie studne, ako dominanty parku, sa dalo spraviť jednoduchšie – stačilo okolo nej nechať trochu väčšiu trávnatú plochu bez krovín. Na otázku, či naozaj bolo nevyhnutné v parčíku použiť tak veľké množstvo betónu…, som odpoveď od nikoho nedostal.

Nie, nikto nekritizuje to, že v parčíku v rámci rekonštrukcie pribudne pitná fontánka, osvetlenie, smetné koše, náučná tabuľa, tieniaca plachta nad pieskoviskom, nové hracie prvky pre deti, 9 ks stromov namiesto starých chorých, 75 ks krov, 250 trvaliek, 152 ks okrasných tráv, či 195 cibuliek tulipánov. Nová zeleň ale to množstvo nového betónu neodstráni, neprekryje; maximálne tak ho iba sčasti zatieni.

Aj keď na rekonštrukciu parčíka dostala MČ Bratislava – Dúbravka dotáciu vo výške 70 000 EUR z magistrátu hl. mesta SR a 9 500 EUR z Bratislavského samosprávneho kraja, stále ide o peniaze pochádzajúce od daňových poplatníkov, resp. peniaze verejné. Tieto z veľkej časti, ak by rekonštrukcia parčíka bola šetrnejšia k prírode a teda nepoužilo by sa v ňom toľko betónu, sa mohli a dali sa minúť užitočnejšie (či už v Dúbravke, alebo v inej mestskej časti). A rovnako to platí pre finančnú čiastku 92 437 EUR, ktorú na danú rekonštrukciu ešte vynaložila mestská časť. Spolu táto, prevažne betónová rekonštrukcia parčíka, vyšla na 171 937 EUR.

Vedenie MČ sa bráni, že o zámere rekonštrukcie bola verejnosť vopred informovaná a vec bola prejednávaná v rámci prerokovávania rozpočtu MČ, či už v jednotlivých komisiách, ako aj v miestnom zastupiteľstve…

Jedna vec je to, že realizácia projektu bola zahrnutá v rozpočte, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo (treba ale povedať, že ho schvaľuje ako celok), druhá vec je však to, že projekt, alebo zámer rekonštrukcie nebol predstavený nie len v miestnom zastupiteľstve, ale ani v komisii územného rozvoja. (Neviem či bol predstavený aspoň komisii životného prostredia, a ak áno, či ho táto komisia privítala). Pričom išlo o oveľa, oveľa dôležitejšiu vec ako je väčšina vecí, o ktorých sa v miestnom zastupiteľstve hlasuje. Ak by bol projekt tejto komisii predstavený, s najväčšou pravdepodobnosťou by bol zamietnutý nieže nadpolovičnou väčšinou, ale jednohlasne. Som členom tejto komisie a viem ako sú jej členovia citliví na zbytočné betónovanie. (Komisia životného prostredia by na to mala byť citlivá ešte viac). A to isté si myslím aj o miestnom zastupiteľstve. Nebol najmenší problém zaradiť do programu rokovania komisie územného rozvoja a rovnako do programu zastupiteľstva bod rekonštrukcie historického parčíka. No napriek tomu sa tak nestalo.

A čo sa týka verejnosti, táto síce mala rok vopred možnosť vidieť projekt rekonštrukcie v Dúbravských novinách, v on line médiách, na informačnej tabuli MČ, aj na tabuli priamo v parčíku, ale nebola jej daná možnosť výberu medzi modernizmom, resp. betónovou verziou rekonštrukcie, a rekonštrukciou rešpektujúcou génius loci daného miesta, jeho prírodný a historický charakter, teda verziou s minimálne nevyhnutným množstvom betónu; ak v parku nejaký betón vôbec potrebný bol.

Ľudia mali byť za tým účelom oslovení formou ankety v Dúbravských novinách aj v dúbravských on line médiách. Nestalo sa tak nikde.

To, že v nich ľudia mali možnosť vidieť projekt betónovo ladenej rekonštrukcie, tak to vo všeobecnosti sa dalo brať, alebo bralo ako hotovú vec, s ktorou už nie je možné nič robiť, veď v žiadnych dúbravských médiách ani na informačnej tabuli pri prezentácii projektu nestála jasne stanovená otázka: Ste za túto betónovú rekonštrukciu, za 172 tisíc Eur, alebo radšej chcete v parku menej betónu? Čím by aj cena rekonštrukcia bola výrazne nižšia

Video MČ zo septembra 2018 zverejnené na dúbravskom FB, a nepriamo aj článok v Dúbravských novinách z októbra 2018, len konštatovali, že parčík dostane novú podobu. Nedali ľuďom na výber. Informovali ako o hotovej veci, ktorá sa už iba má zrealizovať podľa schváleného projektu.

 

UVEREJNENIE VYŠŠIE UVEDENÉHO ČLÁNKU V DÚBRAVSKÝCH NOVINÁCH BOLO ZAMIETNUTÉ. Ani za starostovania Martina Zaťoviča v nich doposiaľ nebol zverejnený ani jeden z kritických článok na adresu vedenia MČ. A málo ich nebolo.

 

PRED ZÁVEROM

jedno porovnanie. Toto je dom môjho švagra v Moste pri Bratislave:

Náklady, resp. stavebný materiál na dom boli 35.000 eur (v r. 2012). Dom postavil úplne sám; teda aby som bol presnejší, tak z 99 % sám. Trvalo mu to 18 mesiacov a to mu počas nich operovali koleno, keďže nemohol poriadne chodiť. Predpokladám, že materiál na výstavbu vyššie uvedeného dúbravského betónového monštra nestál viac ako materiál na jeho dom. Ešte som sa ho na to nepýtal, ale odhadujem, že ak by mu zverili výstavbu vyššie uvedeného monštra, tak aj keby si stavebný materiál na neho mal kupovať sám, za zhotovenie diela by si nevypýtal viac ako 50.000.

A NA ÚPLNÝ ZÁVER

vyberám z toho, čo vo veci odznelo v diskusiách na dúbravských sociálnych sietiach:

Helen Žúborová

Veľmi sa mi páčia rozkvitnuté vlčie maky a lúčny porast, i keď sú len sezónne. Tiež drevené vodné dielo bude potešením a príjemným obohatením pre deti. Vítam aj nápad stojana s pitnou vodou a lavičky v hornej časti, kde predtým nebolo nič.

Žiaľ, plán revitalizácie parku, ktorý bol zverejnený priamo na mieste, bol zavádzajúci. V prvom rade boli na prvom pláne zakreslené zachované pôvodné dreviny (presne tak aj boli označené – pôvodné dreviny) a potom, ako orezali všetky krásne veľké staré stromy, zmizol aj daný plán a pribudol nový – bez pôvodných drevín. Ľutujem dodnes, že som si ten prvý nestihla odfotiť. (Údajne boli tie stromy choré, a preto museli ísť dolu. Pozn. autora článku).

Zavádzajúce bolo, že na pláne vôbec nebolo vidno, ako vysoké budú múry, takže mnohí z nás sme ostali prekvapení po tom, čo tam vyrástli vysoké betónové steny. Chodíme sa tam s manželom prechádzať dlhodobo takmer každý večer, a tiež všetky naše deti vyrastali na tomto mieste.

Myslím, že studňa viac pôsobila dominantne, keď bola obklopená zeleňou. Teraz zaniká a je schovaná za vysokými múrmi z viacerých strán, čo je ozaj škoda. Tiež z horného dláždeného priestoru, kde je pomerne veľké prevýšenie riešené kolmou betónovou stenou, sú nešťastne riešené zábradlia – dieťa tam môže veľmi ľahko prepadnúť – a dole zasa betón a dlažba. Ešte sme postrehli komplikovaný prístup pre kočíky, ktorý je dosť prudko a má úzke koľajničky.

Chýba nám aj hrací prvok pre staršie deti – ten pôvodný bol výborný v tom, že na ňom mohli cvičiť aj staršie deti a bavilo ich to. Drevené koníky isto radi uvítajú malé deti, ale chýba tam niečo aj pre starší vek (školáci).

Ešte posledný postreh – nové lampy na ihrisku večer veľmi silno svietia. Niekoľko rokov som práve na Horánsku studňu chodila pozorovať nočné hviezdy. Raz som tam našla až deväť súhvezdí! Teraz, žiaľ, nevidno nič, lampy svietia aj neskoro večer a dosť silno. Takéto osvetlenie ruší aj drobnú zver, vtáctvo. Pred revitalizáciou to bolo jedno z mála pokojných miest, kde bolo vidno krásu hviezd…

Verím, že aspoň niektoré z nápadov by sa mohli časom vylepšiť.

Igor Sodoma

Chcete naspäť staré vedenie, že kritizujete? Ľudia Vám nebude nikdy dobre…vobec si nevážite činnost nášho mestského úradu a obzvlášt pána Zaťoviča…myslim že za jeho posobenia sa Dúbravka stala krajšou a miestom na slušný a pokojný život ..tak aspoň trocha vďaky by Vám nezaškodilo ďakujem pozdravujem…len tak ďalej pán Starosta

Matej Kapor

Igor Sodoma, nikto nepovedal, ze by chcel stare vedenie. Tu ide v prvom rade o pravdu a vyjadrenie názorov.

V dalsom rade ide o to, ze toto vedenie sa zo začiatku javilo celkom pozitivne, ale casom ludia zistuju, ze ide aj o kšefty a populizmus v podobe prezentacie prác, ktore sú, alebo by mali byť úplne samozrejmé a ludia si ich všimnú aj bez hlupych fotiek na sociálnych sieťach.

Po dalsie si myslim, ze su dôležitejšie veci v mestskych castiach ako „vygrcat“ 170.000 eur za rekonštrukciu jedného parčíka.

Pre porovnanie v Karlovej Vsi je ročný rozpocet na spravu dopravy 140.000 €. Cim nehovorim, ze to je vela, nie, je to zalostne malo a napriek tomu sa s tym hospodári.

Da sa hospodarit rozumnejsie, ale to uz by nevysli zdanlive ksefty.

Monika Jašicová

je to hrozne, bije to do oči, vôbec sa to nehodí do tej oblasti. Je to v rámci Dubravskeho náučného chodníka, nemali to tam dat.

Dena Zirovska

Veru, choďte sa pozrieť na dvojročné ihrisko do Petržalky pri námestí Hraničiarov, má mäkkučké chodníky v rámci ihriska, dieťa keď spadne, neoderie si kolená.

Nika Vitekova

Pán Rastislav Sčenský, podla vas tam toho betonu nie je viac nez dost??

Monika Jašicová

Pán starosta, suhlasim ze v dubravke su skvele detske ihriska, no popravde, ak mal byt z toho park na oddych, tak tym duplom tam malo byt prirodne prostredie. Kazdopadne, aj snaha sa ceni

Martin Gerboc

tie dizajnove lavicky nie su velmi stabilne – krutia sa a praskaju na krajoch, bolo by treba najst stabilnejsie riesenie inak bude o tyzden po nich..

Pdr Jkb

Vchod/vychod z parku/ihriska je priamo na hlavnu cestu s premavkou a nie je tam ziadna zabrana. Je to velke riziko ak dieta vybehne von s pocitom, ze je na ihrisku a ocitne sa priamo ne ceste. Ano, rodicia si maju strazit deti, ale casto to je o momentoch. Bolo by vhodne doplnit pri vstupoch nejake „prekazky“, ktore by bolo potrebne obist a znemoznil by sa tym priamy vybeh von.

Jakub Ružovič

celá táto hruza je na zaplakanie. Vybetonovana plocha okolo studne, nad tym vyvýšená ďalšia betónová plocha a aby toho nebolo málo, tak neproporčne obrovské schody, detských hracích prvkov ešte menej ako 10 rokov dozadu, a o tom lacnom, z dreva zbuchanom čude s vodou ani nehovorim ale tak asi je to prudko moderné a nerozumiem tomu ani ja ako 20ročný

Barbora Laukova Hatalova

Tych „zlych“ p. Burkert nas bude asi viac. Co som sa rozpravala s ludmi, vsetci su sklamani a znechuteni mnozstvom a vyskou tych murov. Vyzera to ako nadvorie v Leopoldove. Skoda, ze rekonstrukcia nebola citlivejsia a viac nerespektovala prirodzeny charakter tejto lokality. 😢

Katarina Hornisova Genius loci killed!

Jana F. K.

skoda pekného prírodného ihriska, kde deti mohli liest po skale, po stromoch, spúštať sa z kopca…teraz je z toho len betónové bludisko ..,úplne zabili priestor a vyhnali deti len na pieskovisko. O to viac mi to je ľúto, lebo sme tam s deťmi radi chodili

Blanka B.

Zda sa mi, ze to projektoval niekto, kto nikdy nemal male deti. To daju teraz zabradlia na tie mury, aby po nich deti neliezli a nespadli dole?

Jana V. K.

Tych zlych nas bude asi viac…ja ked som to videla, skoro som sa rozplakala koho toto bol napad….naozaj nepochopim!!?? V dnesnej dobe ked bojujeme za kazdy strom a kúsok zelene

Peter N.

Chodim tade denne a tiez som sklamany, hlavne mnozstvom a vyskov murov…Nezda sa mi, ze vizualizacia ich tolko mala. Zospodu ked sa clovek pozrie, vidi len beton 😞
A ano, este navrch davaju zabradlia, aby deti nepadli 🤦‍♂️

Jana F. K.

Tiež sa mi zdá, že sa to veľmi vzďaľuje návrhu

Peter N.

Skoda ze hned ako zacali, tak tu tabulu s vizualizaciou dali prec…asi vedeli preco.
Ak si to niekto stihol odfotit, zverejnite, lebo na webe taktiez nikde nie je.

Lucia L.

Načo ste sa toho ihriska preboha vôbec chytali!? Veď to bolo krásne miesto.

Rastislav R.

Preboha, toto som ani nevedel. Niekto s kamarátom v betonárke potreboval pumpnúť eurofondy? Všade vo svete sa snažia o návrat k prírode a k zeleni a my si tu ešte aj tých pár malebných zákutí zabetónujeme… Celé zlé. 🙁

Jana Suchánková

To vážne? V lete keď bolo všade príšerne a nedalo sa vydržať to ihrisko bolo ako balzam. Prijemme chladno tam bolo. Chodíme tam len v lete, lebo inak to máme ďaleko. A teraz betónová opacha, ktorá bude teplo držať.
A nechcem krivdit ale ešte to aj vyzerá ze bezbariérové to veru nebude 🙁
Veľké sklamanie a to panovi starostovi naozaj inak fandím 🙁

Danielka Rősselová Olenočinová

Ako Dúbravčanke je mi tiež z tohto,, debilného“ nápadu a celej realizácie zle. Tu sme vyrastali a bolo to pre nás najkrajšie ihrisko v kľudnom prostredí, pod starými stromami. V lete nám aj vodu napustili, aby sme sa mohli, my Dúbravské detiská čvachtať. Tu vyrástli aj moje deti. Sem som chodila aj s táborovými deťmi. Bolo to krásne a zelené ihrisko. Toto si naše ihrisko pod kostolom nezaslúžilo.
PS: tu nebolo treba nechať trávičku chrobáčikom a včeličkám?
Mnohí predstavitelia Dúbravky už dávno v Dúbravke nebývajú, no aspoň by ste sa mohli k Dúbravke správať s úctou, keď tu máte nahlásené trvalé bydliská. Aj vy ste si vaše záhradky vyliali betónom?, aby si vaše deti a vnúčatá mohli pobehať na rovnom, čistom povrchu?, alebo ste ho dostali zdarma ako protislužbu za ďalšie betónovanie všade kde sa ešte dá???
A je mi úplne fuk, či budem zlá, nakoľko za svoj názor som pre terajšie vedenie zlá stále…a samozrejme aj pre riťobehov. 😉

Alena Grešová

Načo bolo toto dobre???? Poprosila by som autora tohto ohavného činu o argumentáciu, prečo je táto ohava krajšia a lepšia ako pôvodný, prírodný stav, určený ľuďom na relax. Celé zlé. 👎

Petra Mue Banánová

toto je čistá hrôza, to je park môjho detstva, tie staré fotky krása, ale táto betónová opacha, uuuuuf, kto vôbec takéto ostrasné veci vymýšľa???

Ivana Mäsiarova

práve včera som šla okolo na prechádzke a s hrôzou som pozerala čo to tam vytvoril – je to otras, ani som nepochopila komu na aký účel by malo toto miesto slúžiť. Pre deti dosť nebezpečné – samý betón, málo podnetných vecí ktoré by malo na detskom ihrisku byť. Prvé čo ma napadlo, že opätovne to niekto utopil peniaze a záujem pre vytvorenie príjemného miesta na oddych pre mamičky s detičkami bol na poslednom mieste. Je to veľmi smutné – nech sa hanbí projektant aj investor!!!

Zdenci Zdendo

Chcem vysvetlenie starostu preco toto nechal takto zdevastovat..a za toto by mal v dubravke vybudovat 10 novych parkov

Pdr Jkb

A to tam padlo aj zopar stromov, ktore vytvarali idealny tien…samozrejme, ze argumentacia, „lebo arboristi povedali“
neobstoji, kedze doteraz to ale ziadnym arboristom nevadilo resp. nikto neriesil ci su dreviny v poriadku…Zatovic si zjavne pomylil sidliskove ihriska s dedinskymi. Absolutne bezcitne.

Dominika Vlčková

To nema nic so sidliskovym ihriskom, to je vrchol nevkusu, bezcitu a ohavnosti.

Eva Sameková

Ako môže niekto múdry vymeniť zeleň za tony betónu…?

Denisa Spišáková

Dávno som tadiaľ nešla a teraz som s hrôzou zbadala akú pohromu tam napáchali 😰😱.
V horúcich letných dňoch to bolo jediné ihrisko, kde bolo prijemne bez rozpálenej betónovej plochy. VEĽKÁ ŠKODA!!

Zuna Rist Mayerska

Mauzóleum?

Ivan Papán

Na moj vkus vela betonu, predtým to bolo krajsie a prírodnejšie.

Peter Zajiček

História sa vytratila..

Zl Divi

Pôvodný stav bol naturálny, ktorý mal svoje čaro ,pod kostolom v staréj Dúbravke. Príjemne miesto, ktoré malo pre nás rodených dubravčanov svoju hodnotu.Toto teraz, aj keď sa tam niečo vysadí, za mňa obrovské mínus.

Miroslav Dedinský

Je to naozaj otras 🤮 Pred tym tam bolo ovela viac zelene a posobilo to aj vdaka blizkosti kostola ako kludne miesto na oddych a dusevny relax ale podla toho co vidim tam uz tak skoro s detmi nepojdeme. Deti rady behaju a ked spadnu na beton alebo kamene tak sa mozu zranit. 😡 Je to vysmech starej Dubravke zo strany miestneho uradu. Hlavne ze v dubravskom muzeu je nadherny vyrezavany Betlehem. Radsej ho mohli umiestnit pod nejaku drevenu striesku na toto miesto (do parku) a nie „zabit“ travu betonom! 😠 Hanba!

Rozalia Vaculíková

A čo sa divíme? Zeleň bolo treba udržiavať. Toto raz za rok sa pozamece, alebo pozamece to vietor a je to. Čo tam potom, že zase máme menej prírody? Smutné.

Marta Eli Benkovits

Bolo by dobre sa prv opýtať ľudu. dať hlasovanie a podobne, však my tu bývame je to naša Dúbravka nie osoby ktora to naprojektuje!beton tehla nenahradi strom travu a hlavne oddych spätý s okololitou zeleňou…som za modernizaciu, ale nech spada do okoliteho prostredia..

Gustáv Kyselica Jr.

Hlavne ze vypilili tu krasnu sakuru co bola pri vchode aby mali kam postavit toy- toyku.. nikoho sa na nic nepytali, ziadne verejne pripomienkovanie, nic. :/ byvam hned za rohom tak sa ma to dotyka o to viac ze tam teraz tuto ohavnost budem mat na ociach kazdy den.

Marta Eli Benkovits

Ak v buducnosti bude projekt na revitalizaciu..poprosime na vyber od projektanta hlas ludu odsuhlasi..nestoji to nic len hodit na siete vyber fotiek-projekt…

Kristína Kollerová

Stale sa stazujete 👍🏼
Este ani neviete ako to bude vyzerat.. uz tam malo ludi chodilo, bolo to velmi stare ihrisko kde bol len spinavy piesok, jedna stara smiklavka a hojdacka.. ziadny park.. Teraz to bude lepsie uvidite, hlavu hore 🌞

Marcel Burkert

Špinavý piesok sa predsa nerieši tonami betónu. Alebo áno? A ani stará šmykľavka sa nerieši tonami betónu. A to isté platí aj pre starú hojdačku.

Kristína Kollerová

Chmurna Iveta Dobry den, Nehovorim, ze beton je lepsi ako zelen, ale ze toto ihrisko bolo velmi stare a kedze je to pamatny park, tak by si ta Horanska studna zasluzila trochu vyniknut podla mojho nazoru 🤩

Chmurna Iveta

Kristína Kollerová ale nie takouto stavbou. Suhlasím s kritikmi mne to dokonca pripada ako kamenne namestie v Ziline, ktore je doteraz kritizovane. Jednoducho je stále menej  zelene a ešte máme uprednostniť beton?

Kristína Kollerová

Chmurna Iveta kritizovat je lahke ano

Miro Markovič

Kristína Kollerová to je aj to jediné, čo Chmurna Iveta dokáže…

Marcel Burkert

Na tomto portali sa vecne kritizovat zjavne nepatri. A kto si to aj napriek tomu dovoli, dopadne tak ako napr. Chmurna Iveta – stala sa za to tercom posmechu a pod. Aj ked len slusne diskutuje a vyjadrila nepohodlny nazor.

Peter Cavojsky

Dôležité je že sa tu buduje a vylepšuje to čo dlho chatralo a malé deti to určite moc moc poteší a ide najme o deti alebo sa mýlim.

Marcel Burkert

Peter Cavojsky, nič proti budovaniu a vylepšovaniu, ale nemyslím si že vylepšovať parčíky a detské ihriská tonami betónu je šťastné riešenie. V Dúbravke je kopec vecí, na ktoré sa nedostávajú peniaze, a ak, tak v nedostatočnom množstve, preto si nemyslím, že je správne dať nemalú investíciu do rekonštrukcie z betónu, ktorý navždy pochová značnú časť zelene v tomto už aj tak malom parčíku.

Marcel Burkert

Kristína Kollerová, Silvia Hejkalova, Milé panie, nemalé peniaze, ktoré sú schované v tomto nemalom množstve betónu, ktorý v tomto malom parčíku zďaleka neprekáža iba mne, a bez ktorého by sa ten parčík zaobišiel, nevidíte len preto lebo ani tá najmenšia časť z použitých financií neodplávala priamo z vašich peňaženiek.

Bol by som zvedavý, ak by sa toto stalo za Sandtnera, a súčasné vedenie mestskej časti by to kritizovalo, na ktorú stranu by ste sa postavili.

Robert Danis

Ludkovia moji nehnevajte sa ale keby kamen tehlu pojebal aj tak budete nespokojny bolo to vzdy ci dnes alebo v minulosti prosim Vas prestante sa hadat a trepat kto co spravil alebo napisal stale sa len hadate miesto toho aby ste drzali spolu tak je tu jedna hadka za druhou ze Vas to baví ja len jedno napisem ak mozem ked tam bol pan Polak tak ste nadavali ked tam bol Santner tak isto nadavate ked je tam Zatovic tak isto nadavate. Co vlastne chcete ? mieto toho aby sme boli spokojny ze sa nieco konecne deje ako napriklad chodniky decke ihriska okolie sa cisti a tak dalej v Dubravke tak satle pindame ako drbli ze Vas to naozaj bavi 🙂

Marcel Burkert

Pán Danis, predmetom tejto diskusie nie je to, kto bol doposiaľ najlepším starostom, ani celkové pôsobenie súčasného starostu. Je iba o jednej konkrétnej veci – nešťastnej drahej revitalizácie parčíka ktorá navyše pochovala značný kus zelene. Vecná kritika patrí do slušnej spoločnosti. Ak sa zakazuje, alebo odsudzuje, logicky nastáva v spoločnosti stagnácia a klesanie. Zakazuje sa iba v totalitných režimoch. U nás sa „len“ odsudzuje; ak mieri na našich obľúbencov

Peter Cihan

Trávnik a stromy nahradili dlažbou? To je naozaj rekonštrukcia? Fúha. A čo bolo vlastne na pôvodnom stave zle? Ale porovnávam len fotky.

Slavo Trnavský

Blanka B., suhlasim. Nezvladnuty projekt. Sedenie v strede popri strkovopiesocnej ceste, s murom za chrbtom a za nim zelen. Posadim sa a pozeram na co? Beton, malu travnu plochu a cestu. Za chrbtom zelen, na ktoru sa neda pozerat, lebo k nej nie je otocena ziadna lavicka a je ta pomerne vysokym murom. 🙈 Smutne, ako to projektant dovrzal a realizator dopustil.

Peter Cihan

Prvé pravidlo: ľudia nečítajú oznamy 😉
Druhé: ľudia si volia volených zástupcov, aby to nemuseli robiť oni. Z čoho vyplýva, že veľa ľudí je zaneprázdnených.

Ostatné: A niekto stále verí v zdravý sedliacky rozum, tak také niečo neočakával.

Okrem toho: Na to aby v parku mali ľudia kde sedieť, na to nie je potrebný betón. Stačia lavičky.

Helen Žúborová

Samé ostré hrany a vysoké múry, nedovidieť na dieťa odnikadiaľ riadne, a na mamičky s kočíkmi sa tiež žiaľ pozabudlo – tam, kde kedysi bol len chodníček, sú schody. Hold, niekto chcel asi riadne zarobiť…
Tiež si myslím, že by bolo super to dať buď do pôvodného stavu alebo upraviť, ale tie stromy tam už i tak nikto nevráti. Hlavne, že na pôvodnom pláne boli zakreslené pôvodné dreviny, krútila som nad tým hlavou, keď ich všetky do radu vyrezali, a zrazu na oficiálnej stránke prezentujú plán – iný, kde sú zakreslené iba zopár pôvodných krov! Ako vravím, niekto z toho mal peniaze a isto riadne…

Danielka Rősselová Olenočinová

Helen Žúborová presne moje slová Heli. Som za datie veci do pôvodného stavu, nakoľko to, čo tam vytvorili, tam nepatrí. To si môžu spraviť predstavitelia našej samosprávy pred svojími rodinnými domami, sem tento moderný betónový prvok do historickej časti našej Dúbravky, ktorý stratil účel príjemného detského ihriska a oddychového miesta, nie. Podľa vizualizácie to vôbec nesedí, tam nikdy nebude toľko zelene, čo bolo na obrázku. Kým vyrastú z tých vysadených 9 stromov, veľké stromy, s koreňmi pod betónom, bude trvať aj dve generácie. A presne, celá Bratislava je za dusená v betóne, čím sa zvyšuje teplota ovzdušia. Na jednej strane sa začali minulý rok vyhovárať ako kosiť pri panelákoch zaprášenú burinu, lebo pre chrobáčiky, teda ako ekologicky myslia a druhej strane kus zdravej zeme necitlivo a neesteticky zalejú betónom.!!!!!

Barbora Bashka Vajgelova

Keby tak aspo to detske ihrisko bolo lepsie a vynovene, ale nie, nechali tam jeden obrovsky macaci zachod do ktoreho usti jedna smyklavka.

Elena Durcova

no tak to je otrasne, rada som tam chodila s vnuckami, aj ked tam neboli moderne preliezacky , tak sa pohupali, ponatahovali a hlavne sme si posedeli v tieni stromou po vychadzke, pan architekt a ti co to schvalili nemaju sajnu, co deti potebuju, lebo nechodia s nimi ani do prirody ani von, dakujeme pan starosta , ze prznite prirodu,

Danielka Rősselová Olenočinová

Elena Durcova hlavne nechodia sem v Dúbravke na ihriská, lebo tu nebývajú, tak ako väčšina vedenia Dúbravky. Lebo bývať a mať trvalý pobyt pre nejaký dôvod sú dve veľmi rozdielne veci. Hanba… 😠😡😡

Iveta Petruskova

ktory kreten to tam navrhol a spravil ! som skoro odpadla 👎🏿😡

Martin Stohl

To mi je fakt luto. Som v uzemnoplanovacej komisii v Dubravke, ale toto nam na pripomienkovanie nepredlozili.

 

Neliberálni hrdinovia z hradu Devín

09.07.2024

Ako by ich jedna mater mala. Aj keď pochádzajú z 3 politických strán. Myslím tým neslobodných ministrov súčasnej vlády Roberta Fica. Kde je, resp. existuje hranica po prekročení ktorej by aspoň jeden z ministrov súčasnej slovenskej vlády, tvorenej z nominantov strán Smer, Hlas a SNS, dokázal predsedovi vlády Ficovi povedať: Už stačí! To si už prehnal! Nesúhlasím! ??? [...]

5 najčastejších mýtov o USA šírených proruskými trólmi

25.06.2024

Ako tvrdia mnohí psychológovia, snaha o vyvracanie mýtov nemá takmer žiadny efekt, ale napriek tomu si neodpustím poukázať na pár faktov z vynikajúceho článku od českého autora Josefa Ulmana nedávno publikovaného tu: [...]

Teší ma výhra Ukrajiny nad Slovenskom na ME v Nemecku

22.06.2024

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku minimálne každý druhý volič, pod vplyvom silnej ruskej propagandy, ktorá prináša svoje nechutné ovocie dokonca aj na Západe, ospravedlňuje, alebo schvaľuje dobývačnú vojnu, ktorú už vyše 2 rokov vedie Rusko voči Ukrajine, a túto vojnu, nebyť eurofondov a iných výhod plynúcich z členstva SR v EÚ, by s najväčšou pravdepodobnosťou [...]

hasiči Trenčín auto požiar

Byt na Rovniankovej ulici v Petržalke zachvátili plamene

15.07.2024 22:51

Oheň zachvátil byt na prvom poschodí.

vance, trump

Kompenzácia veku. Trump si za svojho viceprezidenta vybral mileniána, ktorý ho označil za idiota

15.07.2024 21:27, aktualizované: 23:10

Niekdajší šéf Bieleho domu si vybral relatívne mladého volebného partnera: Vance má 39 rokov, čo je presne polovica Trumpovho veku.

Viktor Orbán v Moskve, Vladimir Putin

Namiesto ministrov úradníci. Orbán pre „mierové misie“ dostal od Eurokomisie košom

15.07.2024 20:52, aktualizované: 22:39

Zrušená bola tiež tradičná návšteva eurokomisárov v predsedníckej krajine.

medveď hnedý

Rumuni zavelili do útoku na medvede. Kvótu na odstrel radikálne navýšili

15.07.2024 20:40

V roku 2023 bolo povolených 220 odstrelov, dnes zákonodarcovia veľkou väčšinou hlasov tento počet zvýšili.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 213
Celková čítanosť: 878172x
Priemerná čítanosť článkov: 4123x

Autor blogu