Založ si blog

Zakladanie kvetnatých lúk v Dúbravke naráža na nevôľu vedenia samosprávy a jeho alibizmus

V rámci práva poslanca miestneho zastupiteľstva na interpelácie som v auguste 2021 v danej veci požiadal vedenie mestskej časti Bratislava – Dúbravka o zodpovedanie nižšie uvedených otázok, ku ktorým obratom prišli odpovede.

 

1)

 

Zaberajú tzv. kvetnaté, resp. kvitúce lúky aspoň 1 percento tých trávnatých dúbravských plôch, ktoré spravuje naša mestská časť?

 

Odpoveď:

Nie, nezaberajú.

 

2)

Zvýšenie počtu kvetnatých lúk (ako vyplýva aj z odpovede, ktorá bola mestskou časťou zaslaná pani Ingrid Gittus Tkáčikovej), naráža na nevôľu určitého percenta obyvateľov. Vie vedenie MČ povedať, či títo obyvatelia tvoria aspoň 1 % všetkých obyvateľov Dúbravky? Resp. vie v tomto uviesť aspoň približné číslo v percentách?

 

Odpoveď:

Nie, nevieme. MČ taký prieskum nerealizovala.

 

Komentár:

Tak na základe čoho vedenie MČ argumentuje nevôľou určitého percenta obyvateľov???

 

3)

 

Na nevôľu obyvateľov Dúbravky narazila napr. aj výstavba Peknej výhliadky 2 (L2), navyše ku ktorej magistrát nedal kladné stanovisko. Napriek tomu sa výstavba zrealizovala. Obyvatelia z okolia, keďže len málokto číta úradnú tabuľu a internetovú stránku úradu, sa o výstavbe dozvedeli až keď sa stavba začala realizovať, rovnako tak Komisia územného rozvoja. Na názor obyvateľov, a dokonca ani na názor komisie, sa nikto nepýtal. Preto by som sa chcel opýtať:

 

3a)

 

Či nevôľa malej časti obyvateľov MČ je naozaj dostatočným dôvodom na to, že Dúbravka má, podobne ako aj viaceré iné mestské časti, len minimálny až zanedbateľný podiel kvetnatých lúk z celkovej veľkosti trávnatých dúbravských plôch, ktoré má v správe naša MČ.

 

Odpoveď:  

Veľkosť a množstvo kvitnúcich plôch a nekosených lúk v našej MČ nesúvisí s nevôľou jej obyvateľov.

 

Komentár:

Hlavne že vedenie MČ minimálny podiel „kvetnatých lúk“ v Dúbravke (ani len 1 percento!) vo svojej odpovedi pani Ingrid Gittus Tkáčikovej uviedlo, že zvýšenie počtu kvetnatých lúk  naráža na nevôľu určitého percenta obyvateľov… Vyznieva to ako vykrúcačky z toho, že  vedenie MČ, čo sa týka kvetnatých lúk, je nedostatočne aktívne, resp. nemá dostatočný záujem  výrazne zvýšiť ich podiel.

 

3b)

 

Či ani závažné environmentálne dôvody, vrátane klimatických zmien, postihujúcich aj našu krajinu, nezavážia natoľko, aby sa v Dúbravke na trávnatých plochách, ktoré spravuje naša MČ, významne zvýšil podiel kvetnatých lúk a zaviedlo sa, na čo najväčšej možnej ploche tzv. mozaikové, resp. šachovnicové kosenie (resp. kosenie, pri ktorom sa kosí vždy len časť lokality, resp. konkrétnej trávnatej plochy, aby nepokosenou časťou bola práve kvitnúca časť).

 

Odpoveď:  

Environmentálne aspekty sú jedným z hlavných dôvodov prečo naša MČ vytvára už niekoľko rokov kvitnúce a nekosené lúky.

 

Komentár:

To vážne??? S výsledkom menej než 1 % !? Vedenie MČ má občanov za hlupákov?

 

4)

 

Či, resp. v akej miere sa zvýšil na trávnatých plochách v správe našej MČ podiel  kvetnatých lúk v roku 2021 oproti rokom 2019 a 2020.

 

Odpoveď:  

V porovnaní s r. 2019, v roku 2020 a v r. 2021 veľkosť kvitnúcich lúk nenarástla.

 

Komentár:

To len potvrdzuje to, čo som konštatoval vyššie – vedenie našej MČ je v tomto čajové a alibistické.

 

5)

 

Chystá vedenie MČ Dúbravka zvyšovať tento podiel v budúcich rokoch? A ak áno:

 

5a)

Ako má tento podiel v jednotlivých ďalších rokoch rásť,

 

Odpoveď:

Plánujeme pridať jednu a dve plochy každoročne.  

 

5b)

Či k tomu bola spracovaná písomná koncepcia, alebo nejaký písomný plán.

 

Odpoveď:

Starostlivosť o verejnú zeleň sa riadi príslušným všeobecným záväzným nariadením hl. mesta.

Koncepcia narastania podielu kvetnatých lúk sa riadi mnohými premennými a preto nie je samostatne spracovaná do dokumentu. 

 

Komentár:

Práveže tými mnohými premennými sa má koncepcia zaoberať a na každú reagovať, mať pripravený ďalší postup.

 

6)

 

Vie vedenie MČ Dúbravka, aspoň približne, uviesť maximálne koľko percent dúbravských trávnatých plôch v správe MČ by mohlo byť z environmentálnych dôvodov vyčlenených na kosenie len 1 až 2 krát ročne, oproti bežnému koseniu 4 až 5 krát ročne?

 

Odpoveď:

Tu je potrebné zohľadniť viaceré dôvody, nie len environmentálne, a preto to nevieme uviesť.

 

Komentár:

Opäť len vykrúcačky, resp. alibizmus. Veď čo bráni vedeniu MČ tie viaceré dôvody špecifikovať a zohľadniť ich v koncepcii a pri výpočte koľko percent dúbravských trávnatých plôch v správe MČ by mohlo byť vyčlenených na kosenie len 1 až 2 krát ročne, oproti bežnému koseniu 4 až 5 krát ročne?

 

7)

 

Realizuje, alebo bude vedenie MČ Dúbravka realizovať šachovnicové, resp. mozaikovité kosenie? A ak áno, tak kedy a v akej miere.

 

Odpoveď:  

Šachovnicové, resp. mozaikovité kosenie sa v našej MČ nerealizuje vzhľadom na skutočnosť, že dodávateľ kosenia nie je schopný z kapacitných a personálnych dôvodov realizovať iné, ako veľkoplošné kosenie.        

 

Komentár:

Toto akože má byť dostatočný argument pre nerealizovanie opatrenia prospievajúcemu životnému prostrediu???

 

8)

 

Aké kosačky sa v našej MČ používajú na kosenie (lištové, bubnové…)?

 

Odpoveď:

Náš externý dodávateľ používa rotačné kosačky so zberným košom.

 

9)

 

Má naša MČ spracovanú koncepciu alebo niečo podobné, čo by podporovalo ľudovú tvorivosť v oblasti skrášľovania okolia ich bytových domov vysádzaním stromčekov, rastlín a pod.?

 

Odpoveď:  

Obyvatelia našej MČ v tejto oblasti nerešpektujú platnú legislatívu a vlastnícke vzťahy. Vami spomínaná „ľudová tvorivosť“ je neustálym zdrojom konfliktov medzi občanmi a sťažuje starostlivosť o verejné priestranstvá. 

 

10)

 

V prílohe prikladám foto z kvetnatej lúky Pri kríži, z lúky, ktorá bola pokosená v októbri 2019, tri dni po tom, čo bola odfotená. Ako je z fotografie vidieť, rastliny neboli vysoké a veľmi by už v októbri nenarástli. Bolo naozaj potrebné takúto kvetnatú lúku v októbri pokosiť? A ak áno, robí sa to aj v súčasnosti?

 

Odpoveď:  

Kosenie takmer  650.000 m2 trávnatých plôch v našej MČ je zadávané dodávateľovi kosenia po územných obvodoch podľa potreby. Objednávka sa dáva na základe prevažujúceho stavu trávnatých plôch v dotknutom územnom obvode. Trávnaté plochy sa kosia celoplošne mechanizmami a práve pri takomto type kosenia sa môže stať, že jednotlivé trávnaté plochy môžu mať rozdielnu dĺžku stebiel.

 

Komentár:

Iba ďalšie vykrúcačky. Veď čo také závažné bráni dodávateľovi pri vykonávaní činnosti, ktorá mu bola zadaná, konzultovať takéto prípady s kompetentným pracovníkom MČ? Stačilo takému pracovníkovi zavolať a spýtať sa: Tie a tie trávnaté plochy majú veľmi malú dĺžku stebiel, je ich potrebné pokosiť??? Ale toto zjavne v našej MČ neexistuje, takto to na našom MÚ nefunguje, aj keď by malo, a preto sa asi nikto nebude veľmi čudovať, ak občan to vníma tak, že prvoradý je tu biznis, lebo čím viac trávnatých plôch mašina prejde, bez ohľadu na výšku stebiel a teda zmysluplnosti kosenia, tým väčší zárobok.

 

Zjavne nad vecou vládne nepružnosť, skostnatenosť, alibizmus.

 

Poznámka:

Článok bol 18.8.2022, teda 11 dní pred jeho zverejnením, zaslaný na prípadné pripomienkovanie vedeniu mestskej časti. Okrem fráz žiadne vecné pripomienky k nemu uplatnené neboli.

 

Na záver pár foto: 

Vyprahnutá Dúbravka. Nebyť tých stromov tak to vyzerá ako v nejakej stepi.

Pričom len na skok od centra Dúbravky, na Devínskej Kobyle v rovnakom čase to vyzeralo takto:

 

Cenzúra v Dúbravských novinách Áno, Územné plány zón Nie. Bodka.

11.09.2022

Pána starostu bratislavskej Dúbravky mám rád, ale to neznamená, že ako obyvateľ Dúbravky a poslanec miestneho zastupiteľstva budem, tak ako to robí drvivá väčšina súčasných dúbravských miestnych poslancov (s výnimkou Mateja Nagya, Viery Psotkovej a Libora Gulu) zatvárať oči pred jeho ALIBIZMOM; a to nie v jednej veci verejnej, ale hneď vo viacerých. Na poslednom [...]

Ustupovať vydieračovi z Kremľa znamená nechať sa ním držať za gule.

10.09.2022

Znamená to podporovať Zlo, nechať ho páchať ďalšie a ďalšie zločiny – zločiny výlučne na slabších. Znamená to, nechať ho tak robiť len kvôli lacnejšiemu plynu, rope… alebo kvôli vidine lacnejšieho plynu a ropy. Bez nerastného bohatstva by Rusko bolo jedným z najzaostalejších štátov sveta a tým pádom by Kremeľ nemohol viesť svoje vojenské agresie [...]

Svoju masochistickú lásku k Rusku si na Václaváku oddemonštrovali svedkovia Putinovi

08.09.2022

Čoskoro to čaká aj slovenských Svedkov; pod vedením R. Fica a bývaých Kotlebovcov. Minulý týždeň, 4.9.2022, sa na Václavskom námestí v Prahe konala asi najväčšia demonštrácia na území bývalého Československa od Nežnej revolúcie. Zúčastnilo sa jej podľa odhadov 70 tisíc ľudí. Tentokrát, na rozdiel od Nežnej revolúcie, sa ale nedemonštrovalo za slobodu, ale [...]

hurikán fiona búrka kanada strom

Pobrežie Kanady zasiahol hurikán. Bez prúdu je pol milióna domácností

24.09.2022 18:22

Hurikán Fiona, ktorý oslabil na post-tropickú búrku, sprevádzal vietor s rýchlosťou takmer 150 kilometrov za hodinu.

Irán drony manévre

Irán ľutuje rozhodnutie Kyjeva obmedziť vzťahy kvôli dronom pre Rusko

24.09.2022 17:18

Ukrajina by sa nemala nechávať "ovplyvniť tretími stranami", ktoré sa usilujú o zničenie iránsko-ukrajinských vzťahov, uviedlo ministerstvo.

Putin

Putin sa viac zapája do vojnovej stratégie, zakázal stiahnutie z Chersonu

24.09.2022 14:37

Putin sa podľa denníka The New York Times stal verejnejšou tvárou vojny, zatiaľ čo ruská armáda sa zdá byť v čoraz väčšom chaose.

Pohľad do rokovacej sály dolnej komory ruského parlamentu

Päť ruských poslancov žiada, aby ich vyslali do vojny

24.09.2022 13:53

Chceme odísť na rusko-ukrajinský front, tvrdí niekoľko členov dolnej komory ruského parlamentu.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 164
Celková čítanosť: 673835x
Priemerná čítanosť článkov: 4109x

Autor blogu