Založ si blog

Zakladanie kvetnatých lúk v Dúbravke naráža na nevôľu vedenia samosprávy a jeho alibizmus

V rámci práva poslanca miestneho zastupiteľstva na interpelácie som v auguste 2021 v danej veci požiadal vedenie mestskej časti Bratislava – Dúbravka o zodpovedanie nižšie uvedených otázok, ku ktorým obratom prišli odpovede.

 

1)

 

Zaberajú tzv. kvetnaté, resp. kvitúce lúky aspoň 1 percento tých trávnatých dúbravských plôch, ktoré spravuje naša mestská časť?

 

Odpoveď:

Nie, nezaberajú.

 

2)

Zvýšenie počtu kvetnatých lúk (ako vyplýva aj z odpovede, ktorá bola mestskou časťou zaslaná pani Ingrid Gittus Tkáčikovej), naráža na nevôľu určitého percenta obyvateľov. Vie vedenie MČ povedať, či títo obyvatelia tvoria aspoň 1 % všetkých obyvateľov Dúbravky? Resp. vie v tomto uviesť aspoň približné číslo v percentách?

 

Odpoveď:

Nie, nevieme. MČ taký prieskum nerealizovala.

 

Komentár:

Tak na základe čoho vedenie MČ argumentuje nevôľou určitého percenta obyvateľov???

 

3)

 

Na nevôľu obyvateľov Dúbravky narazila napr. aj výstavba Peknej výhliadky 2 (L2), navyše ku ktorej magistrát nedal kladné stanovisko. Napriek tomu sa výstavba zrealizovala. Obyvatelia z okolia, keďže len málokto číta úradnú tabuľu a internetovú stránku úradu, sa o výstavbe dozvedeli až keď sa stavba začala realizovať, rovnako tak Komisia územného rozvoja. Na názor obyvateľov, a dokonca ani na názor komisie, sa nikto nepýtal. Preto by som sa chcel opýtať:

 

3a)

 

Či nevôľa malej časti obyvateľov MČ je naozaj dostatočným dôvodom na to, že Dúbravka má, podobne ako aj viaceré iné mestské časti, len minimálny až zanedbateľný podiel kvetnatých lúk z celkovej veľkosti trávnatých dúbravských plôch, ktoré má v správe naša MČ.

 

Odpoveď:  

Veľkosť a množstvo kvitnúcich plôch a nekosených lúk v našej MČ nesúvisí s nevôľou jej obyvateľov.

 

Komentár:

Hlavne že vedenie MČ minimálny podiel „kvetnatých lúk“ v Dúbravke (ani len 1 percento!) vo svojej odpovedi pani Ingrid Gittus Tkáčikovej uviedlo, že zvýšenie počtu kvetnatých lúk  naráža na nevôľu určitého percenta obyvateľov… Vyznieva to ako vykrúcačky z toho, že  vedenie MČ, čo sa týka kvetnatých lúk, je nedostatočne aktívne, resp. nemá dostatočný záujem  výrazne zvýšiť ich podiel.

 

3b)

 

Či ani závažné environmentálne dôvody, vrátane klimatických zmien, postihujúcich aj našu krajinu, nezavážia natoľko, aby sa v Dúbravke na trávnatých plochách, ktoré spravuje naša MČ, významne zvýšil podiel kvetnatých lúk a zaviedlo sa, na čo najväčšej možnej ploche tzv. mozaikové, resp. šachovnicové kosenie (resp. kosenie, pri ktorom sa kosí vždy len časť lokality, resp. konkrétnej trávnatej plochy, aby nepokosenou časťou bola práve kvitnúca časť).

 

Odpoveď:  

Environmentálne aspekty sú jedným z hlavných dôvodov prečo naša MČ vytvára už niekoľko rokov kvitnúce a nekosené lúky.

 

Komentár:

To vážne??? S výsledkom menej než 1 % !? Vedenie MČ má občanov za hlupákov?

 

4)

 

Či, resp. v akej miere sa zvýšil na trávnatých plochách v správe našej MČ podiel  kvetnatých lúk v roku 2021 oproti rokom 2019 a 2020.

 

Odpoveď:  

V porovnaní s r. 2019, v roku 2020 a v r. 2021 veľkosť kvitnúcich lúk nenarástla.

 

Komentár:

To len potvrdzuje to, čo som konštatoval vyššie – vedenie našej MČ je v tomto čajové a alibistické.

 

5)

 

Chystá vedenie MČ Dúbravka zvyšovať tento podiel v budúcich rokoch? A ak áno:

 

5a)

Ako má tento podiel v jednotlivých ďalších rokoch rásť,

 

Odpoveď:

Plánujeme pridať jednu a dve plochy každoročne.  

 

5b)

Či k tomu bola spracovaná písomná koncepcia, alebo nejaký písomný plán.

 

Odpoveď:

Starostlivosť o verejnú zeleň sa riadi príslušným všeobecným záväzným nariadením hl. mesta.

Koncepcia narastania podielu kvetnatých lúk sa riadi mnohými premennými a preto nie je samostatne spracovaná do dokumentu. 

 

Komentár:

Práveže tými mnohými premennými sa má koncepcia zaoberať a na každú reagovať, mať pripravený ďalší postup.

 

6)

 

Vie vedenie MČ Dúbravka, aspoň približne, uviesť maximálne koľko percent dúbravských trávnatých plôch v správe MČ by mohlo byť z environmentálnych dôvodov vyčlenených na kosenie len 1 až 2 krát ročne, oproti bežnému koseniu 4 až 5 krát ročne?

 

Odpoveď:

Tu je potrebné zohľadniť viaceré dôvody, nie len environmentálne, a preto to nevieme uviesť.

 

Komentár:

Opäť len vykrúcačky, resp. alibizmus. Veď čo bráni vedeniu MČ tie viaceré dôvody špecifikovať a zohľadniť ich v koncepcii a pri výpočte koľko percent dúbravských trávnatých plôch v správe MČ by mohlo byť vyčlenených na kosenie len 1 až 2 krát ročne, oproti bežnému koseniu 4 až 5 krát ročne?

 

7)

 

Realizuje, alebo bude vedenie MČ Dúbravka realizovať šachovnicové, resp. mozaikovité kosenie? A ak áno, tak kedy a v akej miere.

 

Odpoveď:  

Šachovnicové, resp. mozaikovité kosenie sa v našej MČ nerealizuje vzhľadom na skutočnosť, že dodávateľ kosenia nie je schopný z kapacitných a personálnych dôvodov realizovať iné, ako veľkoplošné kosenie.        

 

Komentár:

Toto akože má byť dostatočný argument pre nerealizovanie opatrenia prospievajúcemu životnému prostrediu???

 

8)

 

Aké kosačky sa v našej MČ používajú na kosenie (lištové, bubnové…)?

 

Odpoveď:

Náš externý dodávateľ používa rotačné kosačky so zberným košom.

 

9)

 

Má naša MČ spracovanú koncepciu alebo niečo podobné, čo by podporovalo ľudovú tvorivosť v oblasti skrášľovania okolia ich bytových domov vysádzaním stromčekov, rastlín a pod.?

 

Odpoveď:  

Obyvatelia našej MČ v tejto oblasti nerešpektujú platnú legislatívu a vlastnícke vzťahy. Vami spomínaná „ľudová tvorivosť“ je neustálym zdrojom konfliktov medzi občanmi a sťažuje starostlivosť o verejné priestranstvá. 

 

10)

 

V prílohe prikladám foto z kvetnatej lúky Pri kríži, z lúky, ktorá bola pokosená v októbri 2019, tri dni po tom, čo bola odfotená. Ako je z fotografie vidieť, rastliny neboli vysoké a veľmi by už v októbri nenarástli. Bolo naozaj potrebné takúto kvetnatú lúku v októbri pokosiť? A ak áno, robí sa to aj v súčasnosti?

 

Odpoveď:  

Kosenie takmer  650.000 m2 trávnatých plôch v našej MČ je zadávané dodávateľovi kosenia po územných obvodoch podľa potreby. Objednávka sa dáva na základe prevažujúceho stavu trávnatých plôch v dotknutom územnom obvode. Trávnaté plochy sa kosia celoplošne mechanizmami a práve pri takomto type kosenia sa môže stať, že jednotlivé trávnaté plochy môžu mať rozdielnu dĺžku stebiel.

 

Komentár:

Iba ďalšie vykrúcačky. Veď čo také závažné bráni dodávateľovi pri vykonávaní činnosti, ktorá mu bola zadaná, konzultovať takéto prípady s kompetentným pracovníkom MČ? Stačilo takému pracovníkovi zavolať a spýtať sa: Tie a tie trávnaté plochy majú veľmi malú dĺžku stebiel, je ich potrebné pokosiť??? Ale toto zjavne v našej MČ neexistuje, takto to na našom MÚ nefunguje, aj keď by malo, a preto sa asi nikto nebude veľmi čudovať, ak občan to vníma tak, že prvoradý je tu biznis, lebo čím viac trávnatých plôch mašina prejde, bez ohľadu na výšku stebiel a teda zmysluplnosti kosenia, tým väčší zárobok.

 

Zjavne nad vecou vládne nepružnosť, skostnatenosť, alibizmus.

 

Poznámka:

Článok bol 18.8.2022, teda 11 dní pred jeho zverejnením, zaslaný na prípadné pripomienkovanie vedeniu mestskej časti. Okrem fráz žiadne vecné pripomienky k nemu uplatnené neboli.

 

Na záver pár foto: 

Vyprahnutá Dúbravka. Nebyť tých stromov tak to vyzerá ako v nejakej stepi.

Pričom len na skok od centra Dúbravky, na Devínskej Kobyle v rovnakom čase to vyzeralo takto:

 

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.

biely prášok, hasiči, antrax

V Revúcej evakuovali budovu pošty pre nájdenú obálku s bielym práškom. Mala byť adresovaná Dankovi

20.05.2024 19:11

Na miesto prišli hasiči, polícia aj experti z Kontrolného chemického laboratória.

vláda, ministri, bezpečnostná rada

Vláda musí naďalej plniť svoj program, zhodla sa koaličná rada

20.05.2024 18:29, aktualizované: 19:22

Vláda musí naďalej plniť svoje programové vyhlásenie v tempe, ktoré nastavil premiér Fico, oznámil Smer.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 210
Celková čítanosť: 860536x
Priemerná čítanosť článkov: 4098x

Autor blogu