Založ si blog

Uspokojivá šikana ukrajinských žiakov na ZŠ Dudova v Petržalke a jej ukážkové zahladenie

Ide o základnú školu , ktorá je, minimálne v rámci Petržalky, považovaná za nadpriemernú.

 

Základ k tomuto článku bol položený tu: 2. časť – Čo všetko si nedisciplinovaní žiaci nadpriemernej ZŠ v Petržalke dovolia za jednotky zo správania

Tento článok je špeciálne venovaný jednému konkrétnemu, obzvlášť závažnému skutku, ktorého sa v rámci celej rady porušení školského poriadku, ktorým sa venoval vyššie uvedený základný článok, dopustila žiačka 8. ročníka spoločne s dvoma spolužiakmi a jednou spolužiačkou. Ide o konanie, ktoré by mohlo napĺňať formálne znaky trestného činu, lebo šikanovanie z hľadiska Trestného zákona je akékoľvek správanie, ktorého zámerom je ublížiť, ponížiť, alebo zastrašiť človeka, alebo skupinu ľudí.

V základnom článku som sa tohto konania, danej šikany, len dotkol a uviedol, že ide o tak závažnú vec, že si vyžaduje samostatný článok.

Označenie „Uspokojivá šikana“ vyplýva z toho, že daná žiačka, ako jedna zo 4 vykonávateľov danej šikany (ktorej sa zúčastnili dve dievčatá! a dvaja chlapci), bola v 1. polroku šk. roku 2022/2023 „potrestaná“, alebo skôr ocenená, známkou zo správania – „USPOKOJIVÉ správanie“ (stupeň 2). A to ešte okrem tejto šikany, za spomínané hodnotiace obdobie, porušovala školský poriadok aj inými spôsobmi, za ktoré samotné už zasluhovala dostať zníženú známku zo správania – viď zoznam, a to len do triednej knihy zapísaných, porušení školského poriadku, ktorých sa v 1. polroku žiačka dopustila. Sú uvedené v základnom článku na ktorý som odkazoval vyššie.

 

Skôr než prejdeme k jadru tohto článku, pripomeňme si ešte ako jednotlivé stupne správania definuje platná právna školská norma:

Stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

 

A konečne sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu, k tomu, čo sa vlastne stalo.

 

Takto to opísala triedna učiteľka nemenovanej triedy 8. ročníka našej školy, vo svojom e-maily z 30.9.2022 zaslanom riaditeľke školy:

 

„Ahoj pani riaditeľka,

Musím Ťa informovať o situácii v mojej triede… o správaní žiakov tejto triedy voči žiakom z Ukrajiny, nakoľko je to citlivá záležitosť.

Dozvedela som o situácii včera poobede.

Zistila som nasledovné, čo robia niektorí žiaci v triede ukrajinským žiakom:

– púšťanie výstražného alarmu cez mobil

– púšťanie ruskej hymny cez mobil

– pokrikovanie menom

– pokriky – Putin

– kopanie do ich stola, stoličky

– odtláčanie stoličky, stola

– búchanie rukami do ich stola pred nimi

– hučanie do tváre

– otváranie školskej tašky.

Rodičia žiakov boli upovedomení cez Edupage o situácii a žiaci triedy boli dôrazne upozornení a poučení o následkoch svojho správania.

Zároveň Ťa však informujem, že sa mi ozvala matka ukrajinskej žiačky, ktorá chce nápravu a vyriešenie situácie v triede.

Ja som urobila všetky potrebné kroky – vypočutie žiakov a poučenie žiakov a rodičov, aby sa situácia nezvrhla do závažnejšieho stavu.

S pozdravom

Triedna učiteľka.“

 

ČO BOLO ĎALEJ?

Jeden z tých dvoch ukrajinských žiakov po niekoľkých týždňoch, alebo po pár mesiacoch na to, školu opustil.

Šikanátori dostali na polročné vysvedčenia zo správania známku USPOKOJIVÉ SPRÁVANIE (v číselnom vyjadrení známku 2), aj keď dvojku zo správania každý z nich zasluhoval už za svoje ostatné porušovania šk. poriadku.

Každý jeden z tých štyroch žiakov, alebo prípadov, by zasluhoval špeciálny článok, aby bolo zjavné, že netáram do vetra, keď tvrdím, že dvojky zo správania zasluhovali aj bez tej šikany. Ale na vytvorenie si obrazu, ako sú na danej škole zo strany jej vedenia chránení tí žiaci, ktorí opakovane a aj závažným spôsobom porušujú školský poriadok, hádam dostatočne poslúžia tie najvypuklejšie prípady, ktoré opisujem v danej sérii článkov.

A takto zhodnotila správanie danej žiačky, ktorú som vybral ako prípad zvláštneho zreteľa, jej triedna učiteľka:Navrhujem za 1. polrok 2022/2023 pre danú žiačku zníženú známku zo správania na stupeň dva a to za:

– opakované opustenie školskej akcie bez vedomia pedagógov,

– za opakované nerešpektovanie pokynov pedagógov,

– za opakované používanie mobilného telefónu počas vyučovacích hodín,

– za nevhodné správanie k spolužiakom,

– a za neplnenie si školských povinností, slabá práca na vyučovaní.

 

A KDE SA PODELA ŠIKANA

Zrejme ste si všimli, že šikana, s tichým súhlasom, resp. s „požehnaním“ vedenia školy, sa krásne vytratila, vyparila, resp. sa schovala za neurčité slová – „nevhodné správanie k spolužiakom“. Kebyže tam je uvedené aspoň k akým spolužiakom. To sa ale nemohlo stať, lebo keby sa tam uviedlo, že k Ukrajincom, niekoho by potom aj mohlo napadnúť, či náhodou nešlo o šikanu.

Zarážajúce pri tom je aj to, že konanie, ktoré bolo jasnou šikanou, sa v zozname dostalo až na štvrté, resp. predposledné miesto závažnosti jednotlivých priestupkov. Ak by bolo na mieste prvom, nejaký neprajník… by si to takto mohol ľahšie všimnúť a mohol by položiť nepohodnú otázku, čo sa vlastne pod tým nevhodným správaním skrýva, ak je uvedené na prvom mieste závažnosti???

A žeby sa o danej veci pojednávalo na polročnej Pedagogickej rade??? Tak to už vôbec nie. Ja som sa o nej dozvedel len náhodou.

Už viete prečo je ten tlak vedenia školy na učiteľov (o ktorom som sa zmienil v základnom článku) zameraný na zjednodušovanie zápisov do triednych kníh za porušovania šk. poriadku? Presne pre toto – Aby sa toho dalo podľa možností čo najviac zamiesť pod koberec. Potom je totiž výrazne menej vypuklých problémov, menej nespokojných rodičov nedisciplinovaných žiakov a viac kľudu pre vedenie školy.

Osobne ale danú triednu učiteľku chápem,

lebo za 4 roky, od kedy jej bolo zverené triednictvo nad touto veľmi problémovou triedou, v ktorej roky učí každý deň minimálne jednu hodinu a niekedy aj dve, si toho musela veľa vytrpieť nielen zo strany problémových žiakov jej triedy, ale svoje dostávala aj zo strany vedenia školy. Toto vedenie totiž razí politiku ústupkov nedisciplinovaným žiakom pokiaľ je to len možné, a kto sa s tou politikou nestotožní, ako napr. ja, ten je v neľúbosti vedenia školy z čoho má zákonite problémy (bude tomu venovaný samostatný blog). Táto triedna učiteľka sa tejto politike vzpierala dlho, a až tento školský rok rezignovala. A za to si od pani zástupkyne riaditeľky pre 2. stupeň, podľa jej slov vyslúžila aj ocenenie!:

„Ty si sa už polepšila, dávaš už menej poznámok, len tvoj kolega (myslela na mňa) ešte nie.“ A v inej súvislosti sa o mne podľa slov mojej kolegyne vyjadrila, že ma nemá (žiaľ) za čo zo školy vyhodiť. (Nemám dôvod kolegyni, ktorá mi to referovala, neveriť. Prečo by si to vymýšľala?)

To druhá časť z vyššie uvedených „citácií“ už neplatí. Jedno, a prvé po štyroch rokoch môjho pôsobenia na danej škole vôbec, porušenie pracovnej disciplíny sa na mňa našlo „zhodou okolností“ hneď po tom, ako som riaditeľke školy vytkol, že učiteľovi v rozpore s platnou školskou právnou normou znemožnila na koncoročnej Pedagogickej rade vzniesť výhrady proti trom navrhovaným jednotkám zo správania a navrhnúť zníženie známok zo správania. Stačilo už len jedno, a znovu, hoci aj nezávažné porušenie pracovnej disiplíny do pol roka od oznámenia prvého a konár podomnou by bol definitívne odpílený. Nemusel som ale na to dlho čakať. Za krátku dobu na to, aj, alebo hlavne prispením žiakov, alebo žiačok vyššie uvedenej triedy, sa našlo nielen jedno, ale hneď dokonca dve či tri ďalšie porušenia pracovnej disciplíny, ktoré som mal chladnokrvne spáchať… a 1.8.2023 som si už na pošte preberal výpoveď zo zamestnania.

 

Nie Ukrajina, ale Rusko porušilo Minskú dohodu. A nielen ju.

01.08.2023

Hneď na úvod treba povedať, že uznaním Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR) Moskva de facto odmietla dohodu z Minska. Veď aj touto dohodou v podstate potvrdila zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny vrátane Donecka a Luhanska. A že tam prebehla genocída na rusky hovoriacich občanov Ukrajiny tak tejto báchorke s najväčšou [...]

„Ukrajina – Masky revolúcie“ & Masky obhajcov jej znásilňovania

30.07.2023

K francúzskemu dokumentu z roku 2016 – Ukrajina – Masky revolúcie, od francúzskeho autora Paula Moreira, odvysielaného na francúzskom platenom TV kanáli Canal+, v kurzivách v tomto článku uvádzam najprv to, čo iste poteší srdcia obhajcov ruskej agresie na Ukrajine, srdcia schvaľovateľov ruského vraždenia na Ukrajine, ktoré si len doposiaľ vyžiadalo desať tisíce [...]

Fantazmagórie kremeľských „mierotvorcov“ & Terapia pre mentálne obete putinizmu VI

13.07.2023

Prečo v „slobodnom Rusku“ zatýkajú protivojnových demonštrantov? Ruským kremeľským ,,mierotvorcom“ bojujúcich za „mier“ na Ukrajine zrazu vadí mier??? Je veľmi veľa takýchto nepohodlných otázok, na ktoré dezoláti obhajujúci ruskú agresiu na Ukrajine, odpovede nemajú. K týmto dezolátom patria aj tí, ktorí vystupujú ako nestranní…, ktorí nemajú [...]

Róbert Bulla

Zásah NAKA v Nitre. Zadržali exšéfa nitrianskeho inšpektorátu práce aj známeho podnikateľa

26.09.2023 10:30

Róbert Bulla, bývalého nitrianskeho inšpektorátu v Nitre, neskončil v rukách polície po prvýkrát.

ukrajinsky minomet

Dodávky zbraní na Ukrajinu? Anketa Pravdy ukázala, ktorá časť Slovenska je za, a ktorá proti

26.09.2023 10:18

Do veľkej ankety Denníka Pravda sa zapojilo 42-tisíc respondentov.

Peter Kovařík

Prokurátor podal obžalobu na bývalého policajného prezidenta Kovaříka

26.09.2023 10:11

Podozrivý je zo zmarenia akcie inšpekčného tímu Oblúk Diany Santusovej.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 191
Celková čítanosť: 792975x
Priemerná čítanosť článkov: 4152x

Autor blogu