Založ si blog

Manipulácia v spravodajstve TV Markíza a ministra Krajčiho ako za socializmu & Hoaxy strašia ľudí pred nosením rúšok. . .

TV Markíza v hlavnom TV spravodajstve dňa 29. 8. 2020 odvysielala absolútne neobjektívnu reportáž: „Hoaxy strašia ľudí pred nosením rúšok“…

Mohli sme sa z nej dozvedieť, že iný pohľad na vec, ak je značne nepohodlný, je automaticky hoax, ako aj ďalšie zaujímavosti (za výrokmi z reportáže sú moje krátke komentáre) :

 

Stále viac rodičov nabáda deti, aby nerešpektovali nariadenie hygienika nosiť rúška v školách…

(ide o tendenčné tvrdenie, kde sa povie polovica A, ale zamlčí sa celé B, C, D…)

Minister zdravotníctva už podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy…

(minister Marek Krajči opäť naznačuje, ako by sa asi správal, ak by bol v stredoveku predstaviteľom cirkvi. Okrem toho, na tomto príklade je vidieť akou nízkou úrovňou znalosti práva oplýva strana Obyčajní ľudia, ak sa nádejajú, že toto trestné oznámenie má šancu na úspech. Iba sa zbytočne zaťažia orgány činné v trestnom konaní namiesto toho, aby riešili skutočnú trestnú činnosť),

Hoci poprední virológovia a viaceré štúdie potvrdzujú že nosenie rúšok je účinný nástroj v boji s koronavírusom, mnohí už toho majú dosť…

(ktorí poprední virológovia a popredné štúdie? A ak aj naozaj aj existujú aj takí odborníci, ktorí to až tak ružovo nevidia, naopak, poukazujú na mnohé riziká a škodlivé následky v súvislosti s nosením rúšok; zvlášť u detí a nie len u nich),

Stále častejšie sa ozývajú odporcovia…

(no tak v takom prípade ich treba umlčať! Ako v Bielorusku!, ktorého najvyššieho predstaviteľa naša vláda ale paradoxne kritizuje),

– Pred blížiacim sa školským rokom dáva list (na stránke Bádateľ) rodičom návod ako odmietnuť povinnosť starších detí nosiť rúška v triedach počas vyučovania…

(ak štát nieže nabáda, ale prikazuje ľuďom plniť často krát nelogické a neraz aj veľmi sporné nariadenia, tak toto je akože v úplnom poriadku? Je logické, že to vzbudí aj nevôľu, nie len súhlasné prikyvovanie),  

Internetová stránka, ktorá list šíri nahnevala samotného ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho, tvrdiaceho, že stránka lacnými nadpismi ľudí šokujú len preto, aby potom na nich zarábali peniaze, ktoré majú získavať tým, že čitateľom následne ponúkajú výživové doplnky a rôzne produkty.

(názov článku: „Čo môžete urobiť ako rodič, ak nesúhlasíte s nosením rúšok v triedach“… je akože lacný, zavádzajúci, či šokujúci názov??? Sa spamätajte, pán minister, alebo sa premenujte za ministra propagandy a manipulácie. A to že stránka ponúka nejaké produkty, čo je na tom zlé??? Aj Váš šéf Matovič, ako podnikateľ taktiež ponúkal isté produkty. A zároveň si v nich robil politickú kampaň, ktorá ho nakoniec vyniesla až na politické výslnie. Zároveň zarábal na reklamách. Teda presne to, čo vyčítate stránke Bádateľ, len pravdepodobne v oveľa väčšom rozsahu než Bádateľ. Jemu niečo také vytknúť sa neopovážite ani len medzi 4 očami, ale o nepohodlných si ústa odvážne otierate verejne. Že sa nehanbíte! za takýto dvojaký meter).

 

V reportáži TV Markíza

 

nebolo umožnené vyjadriť sa ľuďom, ktorí sú za danou internetovou stránkou (Bádateľ) ani odborníkom, ktorí majú na nosenie rúšok iný názor ako ten, ktorý zásluhou dlhotrvajúcej pravidelnej informačnej masáži v masmédiách, už zľudovel.

Televízia síce nechala vyjadriť sa pár rodičom, čo boli takto ovplyvnení…, ale ich vyjadrenia boli na obrazovke sprevádzané, ako sa na správnu propagandu sluší…,  náležitým textom:

Zarábať na strašení ľudí lacnými lžami ešte aj uprostred pandémie, kedy najviac potrebujeme zodpovednosť ľudí, je ľudsky odporné, medicínsky toxické, a verím, že aj právne neakceptovateľné

Tento text bol v neskôr v reportáži pre istotu, aby si ho všetci zapamätali, zopakovaný ešte aj ústne.

Zaujímavé, že minister neuviedol, aké konkrtne lži má na mysli, a čím tvrdenia na stránke Bádateľ vie vyvrátiť a dokázať, že sú lživé.

Nehovoriac o tom, že vo svojom výroku sám klame. Lebo na Slovensku podľa stanovených štandardov nemáme ani len epidémiu, nie to pandémiu!

 

K slovu sa v reportáži

 

dostali aj: hlavný hygienik, ktorý uviedol, že nosenie rúšok je aj výchovné opatrenie aby sa deti od malička učili zodpovednosti. Na to redaktor paradoxne uvádza, že na školách tak platí nosenie rúšok formou odporúčania práve pre prvý stupeň, teda pre tých maličkých, ktorých chce hygienik vychovávať nariadeniami k zodpovednosti. Pánovi hygienikovi by som chcel odkázať, že je veľký rozdiel medzi výchovou k zodpovednosti a poslušnosti. On chce zjavne vychovávať k slepej poslušnosti. To je ale pre spoločnosť cesta do pekla. Zvlášť keď islamizácia hrozí už aj Európe.

Ďalej sa v reportáži uvádza, že hygienik dokonca zrušil výnimku pre deti s astmou či s kožným exémom a že postoj rezortu školstva voči vzdorujúcim rodičom je zatiaľ veľmi vlažný (podľa mňa jediný normálnejší) a vyjadrenie ministerstva školstva je nasledujúce:

Riaditelia škôl a učitelia majú dostatok skúseností ako motivovať deti k noseniu rúšok a veríme že to nebude cez sankcie, ale pochopenie situácie.

Reportáž TV Markíza končí slovami, že je málo pravdepodobné, že polícia bude robiť poriadky s nosením rúšok aj za bránami škôl.

 

Manipulácia ako za socializmu:

 

Počas reportáže mohli diváci vidieť pri rečičkách o údajnom navádzaní na neposlušnosť voči autoritám, či na porušovanie nariadenia vlády… tento farebne zvýraznený text zo stránky Bádateľ:

Týmto zároveň dávam svojmu dieťaťu Aničke Mrkvičkovej, nar.1.1.2008, povolenie na nenosenie rúšok v triedach počas vyučovania.

Táto lacná propaganda, či manipulácia zo strany TV Markíza logicky nemohla k farebne vyznačenému textu pridať ani len hneď nasledujúcu krátku vetu zo stránky: 

S nosením rúšok na chodbách a pri presunoch medzi triedami problém nemám… 

a samozrejme ani text, ktorý zvýraznenej vete bezprostredne predchádzal:

„Školský zákon č.245/2008 v paragrafe 152 uvádza, že školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné: a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov, b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým javom, c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov.

Mám za to, že nariadenie vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa povinného nosenia rúšok v triedach je v hrubom rozpore s hore uvedenými citáciami Školského zákona. Žiadam, aby škola predložila nespochybniteľné vedecké dôkazy, že celodenné nosenie rúšok u detí nenarúša ich fyziologické potreby (konkrétne potrebu voľného a nesťaženého dýchania), nemôže poškodiť ich zdravý vývin a neohrozuje zdravie detí. Do doby, kým škola takéto dôkazy neposkytne, považujem nariadenie o povinnom nosení rúšok v triedach za neplatné a nie je nutného dodržiavať.“    

V článku na stránke Bádateľ pod názvom Čo môžete urobiť ako rodič, ak nesúhlasíte s nosením rúšok v triedach, ktorý si TV Markíza dovolila manipulatívne označiť za hoax, sa uvádza:

„Na každé nariadenie alebo opatrenie, ktoré škola alebo vláda zavedie, musí byť v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami Školského zákona. Je povinnosťou vlády a školy dokázať, že celodenné nosenie rúšok neohrozuje fyziologické potreby, zdravý vývin ani zdravie detí. Ak by chcel niekto tvrdiť, že to vy ako rodič musíte dokázať, že nosenie rúšok narúša vývin alebo ohrozuje zdravie detí, tak nie je to pravda. Dôkazné bremeno je v tomto prípade na strane vlády a školy, pretože nie je racionálne takýto dôkaz vyžadovať od rodičov. V opačnom prípade by vláda alebo škola mohli prísť s akýmkoľvek svojvoľným nariadením a vyžadovať dôkazy od rodičov, ktorí na to nemusia byť materiálne, finančne či kvalifikačne vybavení.“

Áno, niektorým sa odporúčania zo stránky Bádateľ môžu zdať ako pritiahnuté za vlasy, ale bohužiaľ doba je taká, že šialené úradné nariadenia si vyžadujú aj šialené nápady občianskeho odporu.

 

Na záver:

 

Dňa 29.8.2020 portál Topky zverejnil článok, v ktorom publikovali fotku Igora Matoviča zo svadobnej oslavy, na ktorej ani on, ani ostatní účastníci veselice nemali rúška, čím flagrantne porušili nariadenia. Takže kým vaše deti sa o pár dní budú na jeho príkaz dusiť celý deň v škole s rúškami, tento darebák si to užíva a všetkým sa nám ešte vysmieva priamo do tváre. Pán premiér týmto asi chcel rodičom odkázať, že keď nemusí zákony dodržiavať on, tak ich nemusíte dodržiavať ani vy a ani vaše deti. Môžete si tipnúť, či aj voči premiérovi bude Krajči žiadať vyvodenie zodpovednosti. Ak nie, tak je pokrytec.

 

Odkaz na predmetný článok na stránke Bádateľ: https://www.badatel.net/co-mozete-urobit-ako-rodic-ak-nesuhlasite-s-nosenim-rusok-v-triedach/?fbclid=IwAR2UBLkL2vmc1ijdsWIab-oRw2toB2L_IgnNgiffG1Zl_VvmsxhXBf37Luc

 

Link na reportáž TV Markíza: https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/30518-televizne-noviny

 

Súvisiace články:

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/05/06/a-preco-nezakazete-aj-cigarety-alkohol-biely-cukor-bielu-muku-e-cka-sol-vyprazane-bravcove/

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/04/13/korona-slepota-otazky-na-ktore-pan-premier-nema-odpovede/

Teší ma výhra Ukrajiny nad Slovenskom na ME v Nemecku

22.06.2024

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku minimálne každý druhý volič, pod vplyvom silnej ruskej propagandy, ktorá prináša svoje ovocie dokonca aj na Západe, schvaľuje dobývačnú vojnu, ktorú už vyše 2 rokov vedie Rusko voči Ukrajine, a túto vojnu, nebyť eurofondov a iných výhod plynúcich z členstva SR v EÚ, by s najväčšou pravdepodobnosťou otvorene schvaľovala aj vláda SR [...]

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

monolit

Ďalší záhadný monolit uprostred púšte. Polícia v Nevade ho rýchlo odstránila

22.06.2024 11:15

Ide o pokračovanie série takých prípadov, ktoré zatiaľ zostávajú nevysvetlené.

blesk. búrka

Búrky, krúpy, vetrisko. Počasie potrápi Slovensko, meteorológovia vydali výstrahy

22.06.2024 11:03

SHMÚ upozorňuje aj na možnosť vzniku materiálnych škôd.

Švajčiarsko, vlajka,

Jednu z najbohatších britských rodín poslal súd do väzenia. Miliardári vykorisťovali služobníctvo

22.06.2024 10:45

Rodina Hindujaovcov patrí k najvplyvnejším v Británii i Indii.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 211
Celková čítanosť: 868598x
Priemerná čítanosť článkov: 4117x

Autor blogu