Založ si blog

Na Devínsku Kobylu regulovanie dopravy & „Pružnosť“ dúbravskej samosprávy

Po otvorení vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle, v auguste 2020, v areáli bývalej vojenskej základne situovanej na území hl. mesta Bratislavy a zároveň v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, sa tu s autami akoby vrece roztrhlo. Tieto síce nemôžu ísť až k veži, zostávajú pred rampou, ktorá je cca 1,7 km pod ňou, ale ide o les, lesopark:

  

a v počiatočnej fáze cesty k veži, ešte v Dúbravke, ide o strmú, úzku, pomerne krkolomnou ulicu (ul. Plachého) a teda ide aj o bezpečnosť.

1.

Regulovanie, alebo iné riešenie dopravy na vojenskej ceste vedúcej z bratislavskej Dúbravky na Devínsku Kobylu požadoval od vedenia našej samosprávy miestny poslanec Matej Nagy už 22.9.2020 a to na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Dúbravka.

2.

Potom, 18.10.2020, poslanec svoju žiadosť urgoval elektronicky, pričom uviedol, že len za jednu hodinu v deň pracovného pokoja prešlo po ul. Plachého smerom na D. Kobylu 140 áut, ale že pokojne sa všetci môžme aj naďalej tváriť akoby ten problém neexistoval.

Ešte v ten istý deň túto požiadavku v e-mailovej komunikácii poslancov so starostom podporil poslanec MZ Martin Lupták.

3.

Deň na to, 19.10.2020, som vo veci, tiež ako poslanec MZ, požiadal pána starostu a pána prednostu o zodpovedanie otázky:

či úrad vo veci žiadal kompetentný orgán, alebo orgány, o umiestnenie dopravnej značky zákazu vjazdu motorovým vozidlám do tej ulice okrem dopravnej obsluhy a vozidiel ľudí, ktorí tam majú trvalé, alebo prechodné bydlisko, a ak nie, tak z akých dôvodov, alebo dôvodu.  

4.

Dňa 13.11.2020 som túto žiadosť u pána starostu a pána prednostu urgoval.

Odpoveď, reakcia? Žiadna

Potom, 23.11.2020, prebehlo zasadnutie Komisie územného rozvoja a dopravy, ktorej som členom, na ktorej sa, okrem iného, riešila aj doprava na danej ceste smerujúcej na D. Kobylu. Hovorilo sa o značkách zákazu státia po celej dĺžke ulice, alebo cesty, pričom ja som sa vyslovil v prospech možnosti umiestnenia značky zákazu vjazdu s tým, že aj keby sa na danú cestu umiestnili „len“ značky zákazu státia, alebo zastavenia, určite by to bolo lepšie ako voľný vstup autami do masívu D. Kobyly. Ale o umiestnenie značky, alebo značiek, sa už mohlo žiadať dávnejšie (minimálne v septembri). Na tejto komisii aspoň vysvitlo, že úrad o umiestnenie žiadnej dopravnej značky vo veci nežiadal.

5.

Dňa 19.12.2020 som danú žiadosť u pána starostu a pána prednostu urgoval znovu.

22.12.2020 konečne prišla nejaká odpoveď, a to od pána starostu, a v nej znelo:

…„Minulý týždeň sme mali stretnutie u nás na úrade za účasti starostu DNV, zamestnankyne úradu v DNV, našich poslancov pani Márii Belicovej a pána Mateja Nagya, kde sme hľadali možné riešenie. Debatovali sme o rôznych možnostiach, DNV napr. rieši nový turistických chodník (starý vyšliapaný idú zrekonštruovať v spolupráci s turistickým klubom), k dispozícií majú aj parkoviská Pod skalou, resp. pri vodárni na ul. P. Horova. Majú vytvorenú aj viacjazyčnú navigačnú mapu od ich parkovísk… Debatovali sme aj o značkách na našej strane, údržbe a oprava chodníka a cesty a okolia…získania vlastníctva cesty od Plachého smerom k rampe, nakoľko nie je naša (v súčasnosti v tom pomáhajú pani Mária Belicová a pán Alexej Dobroľubov, ďakujem im, my to riešime už viac než 3 roky, len to stálo na Ministerstve obrany SR).“…

6.

Obratom som pána starostu upozornil, že ani po jeho odpovedi z 19.12.2021, odpoveď na otázku z 19.10.2020 (či úrad vo veci žiadal kompetentný orgán, alebo orgány o umiestnenie značky zákazu vjazdu motorovým vozidlám do tej ulice, okrem…) nie je známa. Teda ani po dvoch mesiacoch.

7.

Na to, koncom decembra 2020, prišla odpoveď pána starostu, vypracovaná dňa 14.12.2020 vedúcim oddelenia územného rozvoja, v ktorej síce boli viaceré odpovede, ale opäť, len nie a nie odpoveď na otázku z 19.10.2020, ktorá, myslím si, mohla byť posúdená aj ako podnet o umiestnenie dopravnej značky zákazu vjazdu, alebo značiek zákazu zastavenia, alebo státia na danej ulici, resp. ceste.

Dňa 4.1.2020, keďže z odpovede pána starostu, resp. vedúceho oddelenia územného rozvoja,  nepriamo vyplývalo, že úrad stále o umiestnenie dopravnej značky, alebo značiek nepožiadal, požiadal som ja úrad, o zodpovedanie nižšie uvedených otázok,

na ktoré 5.1.2021, prišli odpovede, ktoré aj nižšie uvádzam pod jednotlivými zadanými otázkami:

A)

Z akého dôvodu úrad so žiadosťou o umiestnenie značky zákazu vjazdu takú dobu otáľal, prípadne doposiaľ otáľa,

Odpoveď:

„Vo vyjadrení (14.12.2020) vedúci oddelenia územného rozvoja uviedol, že mestská časť podnikla kroky, na základe podnetu najmä p. Nagyho. Tento podnet nebol odsúhlasený!!! Ďalšie podnety prišli až 08.12.2020 (poslanec Nagy), ktorý riešil komplexne dopravné značenie vrátane vojenskej komunikácie, ktorú nemáme ešte v správe! 10.12.2020 prišla požiadavka od poslankyne p. Belicovej o umiestnenie značiek „Zákaz státia“ na Plachého ulici. Iné podnety úrad neobdržal, takže nebolo neriešené dopravné značenie bez podnetov!“

Komentár:

Starosta aj prednosta dostali 19.10.2020 od poslanca MZ otázku, ktorú, ak by chceli, mohli ju vyhodnotiť aj ako podnet o riešenie daného problému požiadaním o umiestnenie dopravnej značky, alebo značiek. A že o to nepožiadali, resp. že dosť dlho boli v tomto nečinní,tak toto pán starosta ospravedlňuje tým, že poslanec svoju iniciatívu nenazval žiadosťou…  Čo na tom, že o umiestnenie značky mohol, alebo mal miestny úrad žiadať aj bez podnetu, aj bez žiadosti a to akonáhle bolo zjavné, čo sa na danej ceste po otvorení vyhliadkovej veže deje. A čo sa tam deje bolo zjavné už koncom augusta 2020, a navyše na daný problém poukázal na septembrovom zasadnutí MZ poslanec Nagy. Ale úrad musel čakať až do 10.12.2020, kým neprišla požiadavka o umiestnenie značiek od poslankyne p. Belicovej. Bez oficiálnej požiadavky sa sám od seba rozhýbať v tomto smere nemohol – nemohol požiadať o obyčajné umiestnenie dopravnej značky zákazu vjazdu (s už uvedenými výnimkami), lebo o tom nerokovala komisia územného rozvoja…, a teda chýbalo jej kladné stanovisko…,

ALE napr. škandalózna výstavba L2 (Pekná výhliadka 2), aj napriek negatívnemu stanovisku hlavného mesta BA, alebo aj nedávna slávna betónová rekonštrukcia historického parčíka Horánska studňa, mohli pokojne odštartovať aj bez toho, žeby táto komisia vôbec mala možnosť o nich rokovať.       

B)

a v prípade, že danú žiadosť považuje úrad za opodstatnenú, kedy najneskôr ju chce príslušnému orgánu, alebo orgánom predložiť,

Odpoveď:

„O riešenie dopravného značenia, tak ako bolo predstavené v návrhu p. Nagyho zo dňa 8.12.2020 môžeme požiadať KDI a následne operatívnu komisiu až po prevzatí vojenskej komunikácie do správy mestskej časti. V súčasnosti sme pripravili návrh v zmysle požiadavky p. poslankyne Belicovej („Zákaz státia“), ktorý budúci týždeň bude zaslaný na odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu. Po odsúhlasení KDI a operatívnou komisiou tieto značky budú osadené. Včas budeme informovať žiadateľov.“

Komentár:

No sláva!… Od septembra, a ak chceme byť zhovievaví, tak od októbra 2020, ale po toľkých urgenciách, napokon až v 2. januárovom týždni 2021 sa miestny úrad, na čele s pánom starostom a pánom prednostom rozhýbe, a v 3. januárovom týždni konečne idú požiadať Krajský dopravný inšpektorát o dopravnú reguláciu na danej ulici, resp. ceste.

C)

A či skutočnosť, že celá cesta nie je vo vlastníctve obce, môže byť dostatočným dôvodom, že sa o umiestnenie značky, resp. o dané obmedzenie (tak dlho) nežiadalo.

Odpoveď:

Vždy musí byť súhlas majiteľa, resp. správcu komunikácie. MČ majiteľa neoslovila, nakoľko podnet nebol odsúhlasený, ako písal pán Gašparovič.

Komentár:

Zo strany vedenia MČ ide o dosť nepodarenú výhovorku. A dokazuje to aj samotná odpoveď na otázku B), v ktorej sa  konštatuje, že požiadavka na umiestnenie značkou zákazu státia je už pripravená a na KDI bude odoslaná hneď ďalší týždeň… teda aj napriek tomu, že MČ majiteľa o súhlas neoslovila. Pekne sa sa len vo výhovorkách zamotala.

Nejubilejný 21. Bratislavský hamburg(ger), spring edition. Doják bežecký od Vilka Nováka

30.05.2021

Poznámka na úvod: Hamburg je nie len mesto, ale aj označenie maratónov „rodinného typu“; teda nie klasických veľkých mestských, ale malých maratónov, aj keď ich dĺžka je rovnaká. Len sa nebeží pred publikom; a ak tak len veľmi malým. Veď svetové maratónske hviezdy sa týchto typov maratónov nezúčastňujú. Maratóny tohto typu vznili preto, lebo existujú [...]

Ak je Covid 19 dvakrát nebezpečnejší ako chrípka, panika z neho je 100 násobná.

19.05.2021

Tento článok sa týka hlavne porovnania nebezpečnosti covid-u 19 s chrípkou, pričom ale treba hneď na úvod povedať, alebo pripomenúť, že tak, ako sa demagógii darilo v minulosti, tak sa jej zjavne darí aj dnes. A demagógii sa treba postaviť, lebo len a len na jej základoch sa úspešne darí už vyše roka presadzovať choré opatrenia, ktoré silne poškodzujú nielen ekonomiku [...]

Multifunkčný poslanec Ľuboš Krajčír zo Sme rodina. A jeho svojská „priamosť“.

14.05.2021

Aj v časoch ekonomickej krízy, v časoch prudkého zadlžovania Slovenska kvôli silne prehnaným a neraz nezmyselným a drahým opatreniam v boji proti korona vírusu, táto vláda toleruje multifunkčnosť poslancov. A to súčasný minister financií , donedávna premiér SR Igor Matovič, kým bol ešte „len“ poslancom NR SR, ak si dobre pamätám, chcel riešiť aj [...]

Nigeria Boko Haram Leader's Death

Došli šéfovi Boko Haram životy? Odpovedá expert

22.06.2021 06:00

Zabíjal ľudí, unášal dievčatá, z detí robil samovražedných atentátnikov. Je šéf nigérijskej džihádistickej organizácie Boko Haram Abubakar Šekau konečne mŕtvy?

koronavírus, Rusko

ONLINE: V Taliansku bude možné chodiť bez rúšok

22.06.2021 06:00, aktualizované: 06:24

V niektorých talianskych regiónoch od 28. júna nebude povinné chodiť s rúškami na verejnosti.

Erdogan biden

Erdogan: Prvé rokovanie s Bidenom otvorilo "novú éru"

21.06.2021 23:21

Erdogan a Biden sa ako hlavy štátov stretli v rámci summitu NATO v čase, keď vzťahy medzi Tureckom a USA neboli na dobrej úrovni.

úrad vlády

Smer chce klamstvami pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na návrat, tvrdí Úrad vlády

21.06.2021 22:19

Úrad vlády to uviedol v reakcii na Smer, podľa ktorého sa mala vláda dopustiť štátnej korupcie s cieľom motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 95
Celková čítanosť: 435127x
Priemerná čítanosť článkov: 4580x

Autor blogu