Založ si blog

Dúbravská samospráva zregulovanie výstavby Dúbracentra odmietla, ale zato za hlavného kontrolóra zvolila svojho kamaráta

Na úvod citát mojej kolegyne z miestneho zastupiteľstva, Viery Psotkovej:

„V Dúbravke je to žiaľ tak – starosta a jeho verní poslanci nemajú záujem na zaregulovaní centra Dúbravky, zato na kontrolórovi si dali záležať.“

A takéto dva „chvályhodné kúsky“ sa dúbravským poslancom podarili dokonca v rámci jedného jediného  zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Ak by v Dúbravskom zastupiteľstve existovala reálna opozícia (nie len jedna poslankyňa a jeden poslanec, plus dvaja, max. traja koaliční poslanci, ktorí nemajú problém vysloviť kritické názory), a ak by v Dúbravských novinách nefungovala cenzúra, potom by tak ľahko nedochádzalo napr. k takým bizarnostiam, aké sa stali na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Dúbravka dňa 22.9.2020.

 

PRVÁ BIZÁRNOSŤ, ktorá sa stala na danom zasadnutí MZ, sa týka Dúbracentra.

Už skôr som zverejnil blog, poukazujúci na to, že Dúbravka doposiaľ nemá spracovaný ani jeden územný plán zóny (ÚPZ). Tieto plány slúžia na regulovanie plánovanej novej výstavby. Sú najlepšou prevenciou pred tým, aby sa nestavalo hlava-nehlava, aby sa stavalo rozumne, efektívne, aby sa zohľadňovali verejné záujmy. Medzi architektami sa hovorí, že čím menšia vôľa regulácie stavebných rozvojových území, tým ľahšie sa komunikuje s developermi…

Nech je akokoľvek, súčasné vedenie MČ, ktoré je pri moci už 6 rokov, prepáslo možnosť dať takýto plán spracovať. Vykašľalo sa na to. (Či sa niekto za tieto nelichotivé slová urazí, alebo bude na mňa útočiť, mi je jedno). Na jeho spracovanie je už neskoro, územné rozhodnutia už sú vydané, ALE je tu, resp. bola tu, ešte možnosť aspoň čiastočne napraviť a vyriešiť to, čo mohol vyriešiť ÚPZ, a to prostredníctvom vypracovania koordinačnej architektonicko-urbanistickej štúdie pre Dúbracentrum.

Na jeho vypracovanie podal návrh poslanec Matej Nagy. Predpokladal som, že miestne zastupiteľstvo tento návrh schváli jednohlasne. Úplne som sa ale zmýlil. Až 12 poslancov sa hlasovania (pre mňa úplne nepochopiteľne) zdržalo, a teda návrh neprešiel. Za návrh bolo 8 poslancov.

Je to hanba. V oboch prípadoch.

O čo vlastne tomuto zastupiteľstvu ide, ak v takýchto zásadných veciach rozhodlo tak, ako rozhodlo?

BYŤ NA MIESTE STAROSTU, tak tlačím na spracovanie aspoň koordinačnej architektonicko-urbanistickej štúdie pre Dúbracentrum; ak už sa zanedbalo, alebo odignorovalo vypracovanie ÚPZ.

 

NA DRHÚ BIZARNOSŤ poukázal kolega, miestny poslanec Libor Gula, vo svojom trefnom blogu a týka sa nieže štrbín, ako to on uvádza (zrejme to ale myslel ironicky), ale vážnych trhlín – trhlín v otázke nezávislosti novozvoleného hlavného kontrolóra MČ – kamaráta pána starostu, ešte donedávna člena vládnej pravicovej koalície v dúbravskom miestnom zastupiteľstve, čo je konflikt záujmov jak vyšitý. Navyše novozvolený hlavný kontrolór nemá adekvátne vzdelanie na výkon takejto funkcie. A ani prax. Je technikom požiarnej ochrany v Slovnafte a diaľkovo študuje na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Pričom minimálne dvaja jeho protikandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mali nielen dostatočnú prax v odbore, ale aj patričné vzdelanie (dokonca kombináciu práva a ekonómie) a nebol u ich žiaden konflikt záujmov.

Pred tým než bol Marián T., ktorý je aj môj kamarát, zvolený za hlavného kontrolóra, som mu v kole otázok na kandidátov, okrem poslanca Nagya, poslankyne Psotkovej a poslanca Gulu, aj ja položil otázky (nie preto, aby som sa presvedčil, či ho mám/nemám voliť, ale aby som pred poslancami poukázal na jasný konflikt záujmov; ak by niekomu z nich napadlo ho voliť):

 

OTÁZKA č. 1:

Keďže kandidát Marián T. je nie len poslancom nášho miestneho zastupiteľstva, ako tu už viackrát zaznelo, ale je aj súčasťou koalície (súčasťou tímu Zaťovič – starosta), ktorá je v Dúbravke pri moci už 6. rok, otázka na neho, teda na Teba, Marián, znie, či v tom nevidíš konflikt záujmov.

Odpoveď:

„Som taký istý občan ako všetci ostatní, osobne v tom konflikt záujmov nevidím, každý má právo kandidovať. To, že vás (koaličných poslancov atď.) poznám, je vaše rozhodnutie, ja som nikoho neovplyvňoval (ako máte hlasovať), nikomu som nevolal, ani som e-maily nepísal, s nikým som nebol na pive, každý môže potvrdiť, že kampaň medzi vami som si nerobil, nikoho som neoslovil, že poď ma voliť! Teda nevidím v tom konflikt záujmov.“

Komentár:

Kandidát sa odpovedi na položenú otázku zjavne vyhol. Namiesto toho odpovedal na množstvo nepoložených otázok. Konflikt záujmoov sa neprejavuje len tým, že osoba s niekekým chodí, alebo nechodí na pivo, ale napr. aj tým, že on konkrétne bol, až donedávna, 10 rokov v politickom tíme Zaťovič, ktorý je od r. 2014 starostom MČ. K tomu patria napr. aj predvolebné guľáš párty atď. A hlavne, sú kamaráti. Mňa napr. by zahlavného kontrolóra nezvolili, aj keď som tiež z tímu Zaťovič. Lebo kritizujem. Nespomínam sa ani na jeden prípad, kedy by Marián T. otvorene skritizoval niečo zásadné vo fungovaní samosrávy za starostovania Martina Zaťoviča. A pritom bolo, a je čo čo kritizovať.

OTÁZKA č. 2:

Už tu zaznela otázka, či vnímaš nejaké nedostatky v oblasti transparentnosti hospodárenia MČ. Doplňujúca otázka k tomu znie: či vnímaš niečo, čo v našej MČ v tomto smere nefunguje, alebo nefunguje tak, ako by malo, a ak niečo také vnímaš, tak čo konkrétne?

Odpoveď:

„Tých, čo v podstate nejako nefunguje, je asi možno, to teda bude aj následná kontrola na tie pozemky, to čo v podstate MČ trošku zanedbala, je nakladanie s majetkom, ktorý má zverený, alebo tvorí jej majetok, takže bude to hlavne kontrola dodržiavania nájomných zmlúv a vôbec kontrola nakladania s majetkom samotným. Toto momentálne vidím ako najväčší problém, aby tam boli určené nejaké pravidlá a následne tam prebehla kontrola a boli vykonané opatrenia.“ 

Komentár:

Takže podľa budúceho hlavného kontrolóra našej mestskej časti, v tejto, až na pár drobností…, funguje, zdá sa, všetko tak, ako má!… Nefunguje tu, a aj to len možno!…, a ak aj nefunguje, tak len trošku…, je vec nakladanie s majetkom. Treba podľa neho skontrolovať dodržiavanie nájomných zmlúv…

Vraj treba, aby tam boli určené nejaké pravidlá… Takže tam pravidlá doteraz určené neboli??? A ak ich naozaj treba určiť, tak tieto nemusia byť jasné, alebo jednoznačné??? Stačí, ak tam hlavne nejaké len budú???

Nech je akokoľvek, v našej MČ je toho viac, čo nefunguje tak ako by malo. A sú to aj závažnejšie veci, než tá, ktorú spomenul nový hlavný kontrolór a aj to len veľmi, veľmi opatrne, čim naznačil ako je na funkciou hlavného kontrolóra nastavený.

Údajná výhoda Mariána T., že za 10 rokov dobre spoznal fungovanie našej samosprávy, sa týmto vôbec, ale vôbec nepotvrdila. Mňa svojimi odpoveďami neprekvapil. Iba nimi podčiarkol, že u neho ide o silný konflikt záujmov.

Napriek všetkému bol Marián T. za hlavného kontrolóra zvolený; a to nie tesnou väčšinou! Akoby tu naozaj išlo o chcenie kompenzovať mu to, že dvakrát sa uchádzal o funkciu vicestarostu a dvakrát neuspel. Poslanci po každom zvolili Ľuboša Krajčíra. Prvýkrát som si myslel, že hlas mu nikto z poslancov nedá. Bol mladý, neskúsený, profesijný životopis na takú funkciu chabý. A možno aj preto vyhral.  Ja som presadzoval z viacerých dôvodov Mariána T.

Zostáva len dúfať, aj keď tomu dávam max. len 20% pravdepodobnosť, že Marián T. vo svojej  funkcii hlavného kontrolóra zabudne na kamarátstvo so starostom atď., a pri svojej činnosti bude nekompromisný.

Reakcia prednostu MÚ Bratislava – Dúbravka na môj článok týkajúci sa výberových konaní a odmien v dúbravskej samospráve

31.08.2021

Moja poznámka na úvod: V kurzivách v texte sú uvedené moje poznámky a výhrady. Pekný deň pani poslankyne a poslanci, Nižšie (pod mojou reakciou) je pôvodná odpoveď na interpeláciu, ktorú mu vo februári 2021 zaslala p. JUDr. J. Prehľad odmien vedúcich oddelení je podstatne obsiahlejší ako uvádza p. Burkert vo svojom článku. Prečo si tendenčne vybral do [...]

Výberové konania a odmeny vo verejnej správe po bratislavsko – dúbravsky

23.08.2021

Pozn. na úvod: Nižšie uvedený článok bol zaslaný do redakcie Dúbravských novín a na vedomie prednostovi MÚ Bratislava – Dúbravka na spripomienkovanie, v decembri 2020. Pán prednosta nezareagoval. Zrejme si bol istý, že taký článok si jeho podriadená – šéfredaktorka novín, zverejniť nedovolí. A tak sa aj stalo. Cenzúra pokračuje aj 30 rokov od pádu [...]

Aj Ježiš bol nepohodlný laik. . . A preto musel byť odstránený – Za potlesku zmanipulovaných más.

20.08.2021

Vôbec o tom nepochybujem, že ak by sa Ježiš Kristus narodil do dnešnej doby, a bol by známou osobnosťou, a začal by hovoriť veci, s ktorými by väčšina odborníkov (v danom prípade na teológiu) nesúhlasila, ale významná časť ľudí by ho počúvala a dôverovala mu, tak aj keby mal svätú pravdu, nedopadol by dobre. Nebol by síce fyzicky odstránený – zavraždený, ako [...]

Peter  Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Rusko voľby

Rusko oznámilo konečné výsledky volieb, Jednotné Rusko získalo 324 kresiel

24.09.2021 15:05

Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.

polícia

Muž chcel skočiť zo strechy obchodu v Malackách, od činu ho odhovorili

24.09.2021 14:47

Po krátkom rozhovore s policajným tímom muž dobrovoľne zo strechy zišiel.

Jozef Chovanec, zásah

Kolíková: Na rekonštrukcii prípadu Chovanca budú traja svedkovia a dvaja znalci zo SR

24.09.2021 14:28

K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu ministerka povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 474336x
Priemerná čítanosť článkov: 4475x

Autor blogu