Založ si blog

Ako sa v bratislavskej Dúbravke zeleň zbytočne likviduje – 7 novších príkladov

Nejde len o staršie prípady, kedy poslanci miestneho zastupiteľstva za bývalého vedenia dúbravskej samosprávy spravili veľmi málo, alebo nič, aby zabránili zabetónovaniu veľkých plôch pôdy, ktoré sa nenávratne pochovali pod parkoviskami prízemných obchodných domov:

Lidl a Billa priamo v centre Dúbravky,

a potom aj pri OD Kaufland na dolnom, či OD Tesco na hornom konci Dúbravky.

Ako je vidieť napr. na príklade Tesco Lamač, keď sa chce, parkovisko sa dá umiestniť pod obchodný dom. Lenže v Dúbravke je to žiaľ inak.

Neviem čo robil súčasný pán starosta, a nie len on, keď bol / boli miestnymi poslancami ešte za bývalého vedenia samosrpávy, či tieto zbytočné betónovania aspoň namietal / namietali. Ja osobne som to nezaznamenal.

 

Ak za každého starostu sa zlikviduje viacmenej zbytočne toľko zelene, ako sa zlikvidovalo čo i len za pána starostu Martina Zaťoviča,

čo tu bude o 50, alebo „len“ o 20 rokov?

Budeme sa vyhovárať na to, že veď peniaze??? Že išlo údajne o lacnejšie riešenia?…

Poďme k aktuálnym príkladom ako sa aj naďalej v Dúbravke viacmenej zbytočne likvidujú zelené plochy.

Je ich sedem. Zatiaľ:

1.

DVE NOVÉ PARKOVACIE MIESTA ZA CENU ŠIESTICH

A AKO BONUS – ZNIČENÝ PÁS ZELENE.

 

Parkovisko Pri kríži 38:

Flagrantné, drzé, hlúpe a ešte neviem aké, ale hlavne nezmyselné a finančne nákladné zlikvidovanie nevyužívaného a navyše nedávno zrekonštruovaného chodníka, ktorý mohol slúžiť na šikmé parkovanie.

Posúďte sami.

Pôvodný stav.

Konečne! Akcia likvidácie pásu zelene 2019 štartuje…

Dielo naberá tie správne kontúry…

Dielko, na ktorom niekto dobre zarobil, je hotové… Všimnite si tie autá úplne naľavo stojace za sebou na ceste – Ak by tam bolo šikmé parkovanie, nemuseli by stáť na ceste.  (pričom takto to bolo aj pred rekonštrukciou, ktorá akože mala rozšíriť ulicu) a navyše by sa tam zmestili nie dve autá, ale tri.

Pre porovnanie – na ul. Fedákovej je šikmé parkovanie na nevyužívanom chodníku (vľavo) možné, aj keď tá ulica je ešte frekventovanejšia a ešte aj o čosi užšia ako na ul. Pri kríži 38. Ale na ul. Pri kríži 38 to možné zrazu nebolo, lebo niekto chcel byť prehnane iniciatívny, alebo si povedal, že môj návrh na šikmé parkovanie predsa nebude brať do úvahy, a tak sa obeťou stal nielen chodník, ale aj pás zelene.

A všimnite si to auto na ceste na foto vyššie (Pri kríži 38) – kľudne by sa mohlo zasunúť na ten chodník, ak by tam bol zrealizovaný môj návrh na šikmé parkovanie, ktorý som tri roky urgoval a nakoniec z neho spravili takýto paškvil. A všimnite si aj tú „prehnanú“ výšku obrubníka, na ktorú sa vyhováral vicestarosta Ľuboš Krajčír; okrem toho, že cesta bola podľa neho vraj príliš úzka na zrealizovanie môjho návrhu.

Tomuto prípadu bol venovaný samostatný článok:  

https://dennikn.sk/blog/1638432/dve-parkovacie-miesta-v-dubravke-za-cenu-siestich/

 

2.

PARKOVISKO NA UL. HÚŠČAVOVEJ:

 

Buď to bol zámer – dať niekomu za dvojnásobnú, ale zbytočnú prácu, dobre zarobiť na úkor zelene, alebo ten, kto toto parkovisko vymeriaval, mal v sebe aspoň 3 promile.

Na FB Dúbravka bolo zábavné čítať, ako sa niektorí pokúšali tento počin ospravedlniť. Vraj sa musí počítať s tým, že tam môže parkovať aj menší autobus…, nákladné autá…, či dokonca to bolo zamýšľané ako cyklochodník…

 

3.

MEGA BETÓNOVÉ PARKOVISKÁ NA POLIANKACH:

 

Ako miestny poslanec pôsobím v Komisii územného rozvoja. Toto je jedna z viacerých vecí, ktorá išla mimo komisiu.

Aj v prípade, že právne normy nezakazujú stavať tak veľké, a navyše nie zo zatrávňovacích tvárnic pozemné parkoviská k novostavbám, tak v dobe, keď podzemné parkoviská nie sú žiadne tabu, ani parkovacie domy, je zvrátené stavať, a nesprávne nechať stavať tak pomerne obrovské pozemné parkoviská.

Ak za každého starostu sa zlikviduje viacmenej zbytočne toľko zelene, ako sa zlikvidovalo (aj) za pána starostu Martina Zaťoviča, čo tu bude o o 50, alebo „len“ o 20 rokov? Budeme sa vyhovárať na to, že veď peniaze??? Že išlo údajne o lacnejšie riešenia?…

 

4.

172.000 EUR NA BETÓNOVÚ DEKONŠTRUKCIU HISTORICKÉHO PARČÍKA PRI HORÁNSKEJ STUDNI:

 

A opäť: Za chrbtom komisie územného rozvoja a miestneho zastupiteľstva. Pochopiteľne.

Zobraziť galériu (6 obrázkov)

Veci bol venovaný samostatný článok v ktorom je aj zaujímavá diskusia občanov, ktorá pána starostu Martina Zaťoviča rozhodne nepotešila, aj keď sa chváli, že táto betónová rekonštrukcia získala architektonickú cenu.

Link na článok:

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/02/13/dubravka-sa-moze-pochvalit-najvybetonovanejsim-parcikom-v-bratislave/

 

5.

PARKOVISKO PRI OKRESNOM SÚDE Bratislava IV – 

Alebo: Ďalšie „skvelé riešenie“ v centre Dúbravky:

Ak by na dané územie existoval územný plán zóny, tak budova súdu by bola postavená úplne inak, a priestor vedľa nej by sa vyplnil nejakou budovou, aby tam nebola rušivá medzera ale pekná uličná čiara, ako sa na hlavnú ulicu patrí. Na prízemí budovy by mohli byť obchodíky a pod budovou podzemné parkovisko, prípadne časť parkoviska za budovou. Centrum Dúbravky by tak mohlo vyzerať esteticky. A nie len jej centrum. Ale to by na tom muselo kompetetntným naozaj záležať, nie len sa tváriť, že im na tom záleží a zároveň ignorovať potrebu spracovávania územných plánov zón.

Veci bol venovaný samostatný článok:

https://dennikn.sk/blog/2019897/netlieskam-novemu-betonovemu-parkovisku-v-dubravke-pri-okresnom-sude-bratislava-iv-a-preto-si-zasluzim-kritiku-a-posmesky-od-vernych/

 

6.

LÚČKA NA UL. TRANOVSKÉHO – IM MEMORIAM:

Zobraziť galériu (12 obrázkov)

Ak by na túto lokalitu a jej blízke okolie, teda na oblasť ohraničenú zo západu lesmi Devínskej Kobyly, zo severu Klubom Penati (ul. Agátová), ulicou Saratovskou z východu a ulicou Kristy Bendovej na juhu,

bol včas, ešte pred tým, než sa tam začalo stavať, vypracovaný územný plán zóny,

mohla byť zachránená, ak nie celá, tak aspoň väčšia časť predmetnej lúčky na ul. Tranovského,

a to aj so zachovaním počtu nových bytových jednotiek, ktoré tam posledných rokoch vznikli, alebo vznikajú. Stačilo by „len“ rozumne navýšiť podlažnosť u niektorých z budov, a to u tých, alebo na takých miestach, kde by vyššia podlažnosť neprekážala, alebo vadila najmenej.

Pri tomto je síce otázne, či túto lúčku by súčasný dúbravský starosta od nástupu do svojej funkcie mal šancu, resp. či by ju stihol zachrániť, ak by mal záujem o reguláciu dúbravských stavebných rozvojových území, keďže vypracovanie územného plánu zóny nie je otázkou pár mesiacov. Nepochybné však je to, že o tieto regulácie nemá záujem. To on je zodpovedný v prvom rade za to, že tieto regulácie sa nevykonávajú.

 

Veci bol venovaný samostatný článok:

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2022/05/08/ked-starosta-bratislavskej-dubravky-nechce-regulovat-jej-rozvojove-uzemia-dalsia-zbytocne-zabetonovana-zelen-lucka-na-tranovskeho/

 

7.

POSLEDNÁ VäČŠIA ZELEŇ MEDZI 4 MODRÝMI VEŽIAKMI ZREDUKOVANÁ 

kvôli zbytočne megalománskej pešej zóne.

Toto nie je korzo, alebo klasická pešia zóna, aby sa kvôli nej obetovalo toľko trávnatej plochy, ktorej je už aj bez toho pomerne málo v lokalite štyroch 14 poschodových modrých bytoviek a najmä plocha medzi poslednými dvomi (viď foto vyššie), ktorá je, resp. bola poslednou väčšou v tejto lokalite a teraz z cca spolovice ľahne betónom, kvôli viacmenej zbytočne širokému luxusnému chodníku. A ak už, tak ten chodník v danom úseku mohol byť o dosť užší. Zvlášť ak:

a) Jeho pokračovaním, po jeho zalomení pred nezrealizovaným „podchodom“ sú klasické užšie chodníky,

b) Aj za cestou, pod ktorou mal viesť podchod, daná pešia zóna nemá pokračovanie. Od Domu kultúry k OD Bila vedie taktiež „iba“ klasický užší chodník.

c) Ani nie 10 metrov vedľa, alebo pozdĺž budúceho nového luxusne širokého chodníka je súbežný pomerne široký pôvodný chodník (viď foto nižšie). Je síce vedľa neho parkovisko, ale chôdza po ňom nie je nebezpečná. Osobne to považujem za luxus vytvárať súbežný chodník na trávnatej ploche.

d) Na celej danej cca 500 metrov dlhej pešej zóne je jedna krčma a jedna lekáreň. Nikdy tam zďaleka nebude taký pohyb ľudí ako na Michalskej, alebo Obchodnej. Preto obetovať kvôli jej predĺženiu o cca 30 metrov tak široký pás trávnatej plochy považujem za choré.

Argumentovať  tým, že sa tam predsa nasadia stromy…, nepostačuje. Tie sa tam totiž mohli nasadiť aj pri užšom, alebo neexistujúcom chodníku cez danú trávnatú plochu.

Netvrdím, že peniaze na predĺženie pešej zóny ako celok sú vyhodené peniaze, nie, ale dalo sa na projekte ušetriť. Chodník od reštaurácie Gregory po ul. J. Alexyho nemusel byť tak luxusne široký ako sa ide robiť. Totižto v hornej časti pešej zóny je situácia odlišná od jej strednej a spodnej časti a to jak z hľadiska množstva zelene, ako aj parkovania – v neprospech hornej časti. Toto však projekt nezohľadnil dostatočne.

Veci bol venovaný samostatný článok:

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2022/05/27/dubravska-pesia-zona-dalsi-projekt-o-ktorom-sa-nedalo-hlasovat/

 

P.S.:

Bude aj, resp. kedy bude pán sttarosta č. 8? A zastaví sa to pri ňom?

 

P.S. 2:

Článok bol po jeho zverejnení zaslaný na prípadné pripomienkovanie vedeniu mestskej časti. Pripomienky k nemu uplatnené neboli.

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Keď služobník Kremľa, Šutaj Eštok, kričí: prezident vojny!

01.04.2024

Šírenie ruského naratívu, aby sa Ukrajina prestala brániť ruskej agresii, resp. aby Ukrajine neboli posielané zbrane zo zlého Západu…, lebo tie iba predlžujú vojnu…, zatiaľ čo tie z východu, z Ruska, ktoré na rozkaz Putina denno-denne na Ukrajine zabíjajú Ukrajincov a pustošia ich krajinu, vojnu zjavne nepredlžujú… a priam spôsobujú na Ukrajine vytúžený mier… [...]

Kirjat Šmona / Izrael / Libanon /

Izrael čelí rozsiahlemu iránskemu útoku. Teherán útočí dronmi a raketami, Netanjahu sľúbil odpoveď

13.04.2024 22:23, aktualizované: 23:47

Izrael ohlásil uzavretie svojho vzdušného priestoru, USA židovskému štátu vyjadrili plnú podporu.

NEPOUZ, letisko, lietadlo, cestovanie

Jordánsko sa rozhodlo dočasne uzavrieť svoj vzdušný priestor pre všetky lietadlá

13.04.2024 22:20

Opatrenie prichádza v čase očakávaného odvetného útoku Iránu na Izrael.

polícia páska

V Prešove do osemmetrovej šachty spadol človek, vytiahli ho

13.04.2024 21:47

Osoba sa nachádzala v ťažko prístupnej šachte hlbokej až osem metrov.

Orenburg

Hladina rieky Ural v Orenburgu dosiahla historický rekord. Pod vodou je viac ako 3 500 domov

13.04.2024 21:08

Podľa úradov bolo za posledných 24 hodín zaplavených ďalších vyše 800 domov a 2600 súkromných pozemkov.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 209
Celková čítanosť: 850266x
Priemerná čítanosť článkov: 4068x

Autor blogu