Založ si blog

V Dúbravke 3. jednofarebné miestne zastupiteľstvo za sebou. Príčiny a čo z toho plynie

„Nielen v Dúbravke, ale v mnohých iných bratislavských mestských častiach po nedávnych komunálnych voľbách nebude prakticky žiadna opozícia voči víťazným zoskupeniam. Nebude žiadna kontrola „vládnucej“ väčšiny a vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov je zvolený starosta z rovnakých strán ako poslanci, tak ani akási brzda a protiváha medzi starostom a zastupiteľstvom.

Nie je to dobrá správa pre väčšinu bratislavských mestských častí, nie je to dobrá správa pre Bratislavu a nie je to ani dobrá správa pre demokraciu. Takáto jednofarebnosť totiž rozhodne neprospieva tomu hlavnému, na čo vlastne lokálne zastupiteľstvá sú – a tým je diskusia o riešeniach pre obyvateľov.

Ťažko možno predpokladať, že v miestnom parlamente, v ktorom sedia vlastne iba poslanci jednej strany alebo koalície, budú prebiehať nejaké viac než len symbolické výmeny názorov. Ako zavelí centrála, tak bude.“… 

píše sa v aktuálnom článku v Denníku Postoj.

 

A v Dúbravke je tá jednofarebnosť výraznejšia ešte o to, že novým hlavným kontrolórom dúbravskej samosprávy sa stal dlhoročný kamarát a dvojnásobný člen volebného tímu pána starostu. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/12/20/dubravska-samosprava-regulaciu-dubracentra-odmietla-ale-zato-za-hlavneho-kontrolora-zvolila-svojho-kamarata/

 

Člen mediálnej komisie (minimálne bývalý) a jeden z obhajcov jednostrannosti, resp. cenzúry v Dúbravských novinách – Miroslav Markovič, pri príležitosti 3. jednoznačného volebného víťazstva Martina Zaťoviča a jeho tímu v komunálnych voľbách 2022, zložil dokonca oslavnú báseň, za ktorú na FB Dúbravka veľký úspech zožal, a v nej celú jednu slohu mi venoval.  Samozrejme, prekrúcanie si v nej neodpustil. A vytešovať sa v nej z toho, že po 8 rokoch som v miestnom zastupiteľstve skončil, je trápne. Svoje dovidenia škodoradostne nedal len mne, ale aj 452 voličom, ktorých takto nepriamo odpísal na vedľajšiu koľaj.

Presne toľko ľudí v 2. dúbravskom volebnom obvode, ktorý sa vyznačuje pochybnými aktivitami dvorného developera, mi dalo svoj hlas.

 

Netuším, kto bude týchto ľudí v miestnom zastupiteľstve zastupovať voči týmto aktivitám. Ľudia zo starostovho – Zaťovičovho tímu, len sotva. Ich neoficiálny líder v tomto volebnom obvode – MUDr. Juraj Štekláč, minimálne mňa, v tomto sklamal, viď jeho hra na obe strany v kauze Pekná výhliadka (Laskonka 2) na verejnom zhromaždení s občanmi, a následné reakcie na túto jeho hru a zavádzanie občanov, zachytené v tomto článku: „Schvaľovanie výstavby objektu Laskonka 2 v Dúbravke sa udialo za chrbtom občanov a aj Komisie územného rozvoja.“ https://dennikn.sk/blog/1463483/schvalovanie-vystavby-polyfunkcneho-objektu-laskonka-2-v-dubravke-sa-udialo-za-chrbtom-obcanov/.

A rovnako na dve strany Juraj Štekláč hral (minimálne v počiatkoch, keď sa lámal chlieb) aj vo veci záchrany poslednej väčšej zelenej plochy Dúbravky vhodnej na park a to pred výstavbou náhradných bytov – na ul. Pri kríži na lúke pred Domovom dôchodcov. Podrobnejšie k tomu sa je možné dočítať v závere tohto článku.

 

A ostatní staro zvolení poslanci z druhého, ale aj zo zvyšných troch dúbravských volebných obvodov, nehovoriac o novozvolených poslancoch, sa takisto proti pochybným developerskym aktivitám v danom volebnom obvode – na severozápadnom konci Dúbravky, nikdy nepostavili. To, čo sa stalo v prípade Vavricovej Peknej výhliadky 2 (L2) a ani alibizmus pána starostu vo veci nutnosti zregulovania celého daného veľkého územia (medzi ul. K. Bendovej a Klubom Penati) – obstaraním územného plánu zóny, im nevadí. A preto to vyzerá tak, že dané územie sa zastavia podľa nôt dvorného developera, resp. podľa jeho urbanistickej štúdie.

 

Citujem Katarínu Štulajterovú, členku OZ, ktoré v danej lokalite vzniklo ako reakcia na tieto pochybné developerske aktivity. Toto jej vyjadrenie zaznelo na FB Dúbravka v diskusii k môjmu poslaneckému odpočtu práce:

Ja musím povedať, ze v spore medzi nami, občanmi, a developerom, ktorého podporuje pán starosta, stál pán Burkert vždy na strane zákona, za čo mu ďakujeme.“

Na toto reagoval kamarát pána starostu, a súčasne riaditeľ Domu kultúry Dúbravka, takto: „Zrejme aj starosta stál na strane zákona.“

Odpoveď Kataríny Štulajterovej: Práveže nie; náš pán starosta podpísal stavebné povolenie napriek nesúhlasu magistrátu. Neskôr nám to, že to bol nesprávny postup, potvrdil prokurátor, ktorý dal protest a ako posledná inštancia aj Ministerstvo dopravy. Na pána starostu ma preto celá štvrť M. Granca ťažké srdce.“

 

Aby sme boli presní, tak dvaja poslanci z 25 zvolených do dúbravského zastupiteľstva do nového volebného obdobia nie sú zo starostovho tímu.  Podobne to bolo v predošlých dvoch volebných obdobiach.

Jeden z nich je Peter Hanulík. Do zastupiteľstva sa dostal pravdepodobne hlavne vďaka intenzívnej video populistickej kampani, v ktorej tvrdil, že zabráni zahusťovaniu Dúbravky…  Pamätám si jeho pôsobenie ako miestneho poslanca vo volebnom období 2014 – 2018. Nepodal jediný návrh, ktorý by riešil, alebo dostal pod kontrolu stavebné aktivity developerov. A napriek tomu, že vtedy bol v opozícii ako jediný poslanec, on sa skôr správal ako poslanec koaličný. Nevadila mu ani cenzúra v Dúbravských novinách. A ani nemohla,  lebo za predošlého starostu, ktorého podporoval, sa cenzúrovalo takisto.

 

POPULARITA PÁNA STAROSTU

Tvrdím, že ak by v Dúbravských novinách nevládla, cenzúra, jednostrannosť, a tú viac krát potvrdila aj Transparency International Slovensko (bude tomu venovaný samostatný článok), popularita starostu Martina Zaťoviča by zďaleka tak veľká nebola, výrazne by poklesla. STAVÍME SA? Ale to by sa najprv museli DN odcenzúrovať, však?

A ešte viac by poklesla ak by sa v Dúbravských novinách a na FB MČ Bratislava – Dúbravka pri každej urobenej veci, či už vybudovanie nejakého ihriska, rekonštrukciách, výsadbe stromov atď. uvádzala aj cena, aké firmy, alebo firma dané veci robí, a aké boli ponuky.

Tá popularita je čiastočne založená aj na tom, aké bolo starostovanie bývalého starostu. Latka príliš vysoko nastavená nebola.

Nie zanedbateľný podiel na vysokej popularite pána starostu má AJ NEEXISTENCIA POLITICKEJ KONKURENCIE. A trvá to už 8 rokov.

Jediným relevantným tímom, ktorý v týchto komunálnych voľbách konkuroval tímu pána starostu, bol tím pod vedením Viery Psotkovej a Emila Muchu, pod názvom – Za Dúbravčanov, ktorý tvorila koalícia KDH, ZA ĽUDÍ a SPOLU.

Veľkým problémom tohto tímu bolo to, že neponúkol alternatívu. Aspoň ja som ju nikde nepostrehol. Dostal sa mi do rúk iba leták, kde stálo, že „Je čas na zmenu.“… Ale prečo by tá zmena mala prísť, to som sa nikde nedozvedel.

 

A pritom sú veci, ktoré by sa dali robiť lepšie.

Nehovoriac o tom, že je tu minimálne 7 závažných vecí, ktoré Martin Zaťovič, jeho tím a miestny úrad dlhodobo riešiť nechcú, alebo sa nemajú k činu:

1.

Nevyhnutnosť regulácie stavebných rozvojových území Dúbravky. Ale treba chápať…, že za takého stavu sa vo všeobecnosti oveľa ľahšie zákulisne komunikuje s developermi. Na zvýšenie platu starostu peniaze sú; na územné plány zón nie & Česť developerom!“ https://dennikn.sk/blog/647301/na-dubravsku-tv-a-zvysenie-platu-starostu-peniaze-su-na-uzemne-plany-zon-nie-cest-developerom/

2.

Cenzúra v Dúbravských novinách. To netvrdí len Burkert, ale dokonca aj Transparency International Slovensko. Bude o tom samostatný článok.

3

Odsúvanie riešenia Domu kultúry Dúbravka (DKD) – už roky technicky nevyhovujúcej, neefektívnej, pre Dúbravka zbytočne megalomanskej stavby stánku kultúry, ktorá ročne zhltne prehnane veľké sumy peňazí na svoju prevádzku, na úniky tepla, na plátanie pravidelne vznikajúcich porúch a technických problémov plynúcich z takejto, dnes už neefektívnej stavby. A Zaťovič a spol. odmietol, nepripustil, aby sa v tejto veci vyjadrili znalci z odboru architektúry a to v otázke, čo by bolo výhodnejšie: 1. Riadna rekonštrukcia DKD, 2. Plátanie (súčasný, resp. roky trvajúci stav), 3. Zbúranie DKD a postavenie nového DKD na mieru a s využitím priestoru nad (do ôsmych podlaží, z ktorých dajme tomu polovicu by mohol využiť investor ako kompenzáciu za zbúranie a postavenie nového DKD) a pod súčasným domom kultúry (podzemné parkoviská). Viac tu:  Bodaj by nad osudom Domu kultúry BA-Dúbravka rozhodla odbornosť. Nie strach. https://blog.sme.sk/burkert/politika/bodaj-by-nad-osudom-domu-kultury-ba-dubravka-rozhodla-odbornost-nie-strach. A ešte tu: Keď sa dúbravskí poslanci hrajú na architektov. A ich 16 + 27 pochybných dôvodov, https://dennikn.sk/blog/610396/16-pochybnych-dovodov-preco-na-zasadnu-odbornu-otazku-tykajucu-sa-osudu-domu-kultury-dubravka-nemozu-dat-odpoved-odbornici/.

4.

Vo viacerých dôležitých veciach obchádzanie nielen komisie územného rozvoja, ale aj miestneho zastupiteľstva. Napr.: výstavba Vavricovej Peknej výhliadky 2 (L2), betónová rekonštrukcia parčíka pri Horánskej studni, dostavba dúbravskej pešej zóny. Na strane druhej, minimálne polovica vecí, ktoré sú na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva prejednávané, nedosahuje, alebo zďaleka nedosahovala vážnosť týchto vecí.

5.

Cyklocesty – koľkože metrov ich máme vybudovaných?

6.

Nová parkovacia politika, nový parkovací systém v Dúbravke? Inde už dávno funguje, ale u nás roky celoročne hibernuje.

7.

Doposiaľ chýbajúce vyvodenie osobnej zodpovednosti v prípade výstavby Vavricovej Peknej výhliadky 2 (L2). Bolo vydané stavebné povolenie odobrené podpisom pána starostu aj napriek nesúhlasu magistrátu. Nesprávnosť postupu potvrdil prokurátor, ktorý podal protest a ako posledná inštancia nesprávnosť postupu potvrdilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

https://dennikn.sk/blog/1569959/zly-nesrovnal-bratislavsky-exprimator-sa-vo-veci-vystavby-l2-v-dubravke-zachoval-principialne-na-rozdiel-od-dubravskej-radnice/

 

neexistencia reálnej konkurencie sa týka aj protikandidátov voči starostovi. V minulých voľbách mal jedného protikandidáta, resp. protikandidátku, a starosta obhájil svoj post 90 percentami hlasov. Aj tohtoročné voľby mal pán starosta „až“ jedného protikandidáta. A znovu takého, ktorého drvivá väčšina ľudí  n e p o z n a l a .

Tvrdím, že keby sa Martinovi Zaťovičovi postavil taký protikandidát, ktorý by bol, alebo mohol byť teoreticky hoci aj 3 krát lepším starostom, nemal by proti nemu šancu akonáhle by bol medzi ľuďmi neznámy, nemal by peniaze na drahú kampaň, ktorá by ho zviditeľnila, alebo, ak by tie peniaze mal, nebol by ochotný riskovať a teda investovať do kampane s neistým koncom, alebo by odmietol finančnú podporu na svoju kampaň od nejakého politického zoskupenia, aby mu nebol viazaný.

Správny starosta, alebo „nezávislá“ šéfredaktorka miestnych novín by takémuto protikandidátovi poskytli priestor na predstavenie sa v Dúbravských novinách. Samozrejme, musel by tam odpovedať aj na nepohodlné otázky a musel by dokumentovať nielen svoj odborný, ale aj svoj morálny profil; napr. či sa niekedy v živote postavil za spravodlivosť aj napriek tomu, že tým riskoval stratu zamestnania, postavenia a pod.

A to isté sa malo, alebo by sa malo vzťahovať aj na všetkých kandidátov do poslaneckých lavíc; aj keď tí, ktorí kandidovali vo farbách pána starostu mali, tak ako som mal ja kedysi, výhodu. Mnoho z týchto kandidátov (ak nie rovno veľká väčšina) boli do zastupiteľstva zvolení iba vďaka tomu, že patria do tímu obľúbeného pána starostu a nosia jeho visačku.

V každých komunálnych voľbách minimálne polovicu všetkých kandidátov za miestnych poslancov ľudia nepoznajú. A platí to aj pre zvolených kandidátov. A ak ich „poznajú“ tak zväčša len z toho, že na ulici od nich pred voľbami dostali keksík, pero, letáčik, prípadne aj pár predvolebných teplých fráz.

Žiaľ niečo také, ako je rovnosť šancí, alebo príležitostí kandidátov v našej demokracii  n e e x i s t u j e. Starosta, ktorý v obci pôsobí jedno, alebo dve volebné obdobia, sa zviditeľňovať nepotrebuje. O jeho úspechoch (len nie o negatívach) sa píše viacmenej v každom čísle miestnych novín, ktoré do schránok dostáva každá domácnosť obce. A vôbec pritom nemusí byť zdôrazňované meno pána starostu. Každý predsa vie, kto starostom je.

Je preto tragikomické, ak ľudia z tímu nášho pána starostu sa chvália tým, že Transparency International Slovensko ocenilo predvolebné číslo Dúbravských novín za to, že sa v nich starosta pred voľbami osobne nezviditeľňoval.

 

VÝBER TOHO, ČO, OKREM OSLAVNÝCH ÓD, na FB DÚBRAVKA a pod. ZAZNELO tesne po komunálnych voľbách 2022: 

 

1.

Vôľa ľudu rozhodla. Budete pán starosta bez kontroly. Takmer všetci poslanci sú z vašej strany. Takže si spravíte čo chcete. To je demokracia. Blahoželám…

2

V miestnom zastupiteľstve síce o Hanulíka viac, ale o Burkerta menej. Treba hľadať pozitíva.

3

Rybník prišiel o šťuku. Ryby ochorejú. Nebudú mať pohyb.

4.

Zaťoviča som volila preto, lebo nemal protikandidáta, ktorý by mohol byť jeho oponent. Takže jeho víťazstvo je také, že nemal konkurenciu. (Pri dúbravskej 36 percentnej účasti v komunálnych voľbách 2022, na základe získaných hlasov dôveru pánovi starostovi prejavila tretina oprávnených voličov Dúbravky).

5.

V porovnaní s inými mestskými časťami, popíšte, čo výnimočné sa v Dúbravke udialo za posledných 8 rokov???

6.

Silne pochybujem, že pán staronový starosta prekvapí ešte niečím pozitívnym. Dve funkčné obdobia hádam aj bohato stačilo. Najhorší určite nie je, ale žiaľ už je za zenitom. Mali by dostať šancu noví a hlavne nezávislí kandidáti nenominovaní žiadnou koaličnou či opozičnou stranou. (Funkcia primátora, alebo starostu mestskej časti je náročná funkcia. Vyžaduje celého človeka. Nie náhodou vo všetkých civilizovaných krajinách sveta, je funkčné obdobie prezidentov obmedzené len na dve volebné obdobia. Starosta alebo primátor síce nie je prezident, ale predsa – žiaden z primátorov alebo starostov nie je nenahraditeľný. Navyše náš pán starosta už 3. volebné obdobie za sebou ide vykonávať ešte aj funkciu župného poslanca. A toto je už choré. Aj keď na Slovensku je X takých starostov a primátorov).

7

Dúbravčanom nevadí že ich starosta nežije v Dúbravke, v ktorej vykonáva funkciu starostu. Trvalé bydlisko a faktické bydlisko nie je vždy to isté.

8.

Pan starosta, ked v podstate budu riadit celu mestsku cast vasi ludia, tak urcite splnite vsetky predvolebne sluby a rozpracovane ulohy, ktore mate. Teraz Vam v podstate nema kto oponovat! Drzim palce s TIOP na BORY, cyklomost do Lamaca, kruhovy objazd pod dialnicnym mostom na Alexyho atd.

9.

Reakcia pána starostu: Cyklomost do Lamača… hlavné mesto musí vyriešiť pozemky, my ako Dúbravka sme už urobili všetko, čo sme mali za úlohu. TIOP nemáme v kompetencii. Má ho ministerstvo dopravy. Ale budeme sa snažiť robiť všetko to, čo sme sľúbili a je to v našej kompetencii. Závisí aj od finančných možností, najmä v súčasnej dobe.

10.

Ano pan starosta, to chapem, ale ked som prisiel pred 10 rokmi byvat do Dubravky tak kolega v praci mi tvrdil, ze sa do dvoch rokov zacne stavat obrovsky kruhac dolu na Alexyho. To znamena, ze od zaciatku teoretickej vystavby uz preslo 8 rokov . V 2018 som sa s vami osobne rozpraval na stretnuti, ze cyklomost sa ma zacat stavat v 2019 lebo pozemky su uz poriesene Od zaciatku teoretickej vystavby uz presli 3 roky (mozme pocitat 4 lebo tohto roku sa urcite stavat nezacne). TIOP ani nechcem spominat. To bude asi najvacsia investicia, takze to prepojenie mozno ani nikdy nebude. Vsetky tieto mrtvoly sa raz za 4 roky vzkriesia a vzdy je to zhodou okolnosti pred komunalnymi volbami. A nasledne zomru den po volbach, ked su hlasy sčítané..

11.

A dvorny developer našej MČ (pán V., resp. pán Vav…) moze postavit dalsiu velku stvrt: https://www.yimba.sk/…/zahradne-mesto-a-centralny-park…

12.

Dnes si dáme veľký dezert, dovidenia (poslanec) Marcel Burkert. …

 

NA ZÁVER:

 

Komicky vyznel predvolebný leták starostových kandidátov pre 2. volebný obvod (ktorého nepísaným lídrom je MUDr. Juraj Štekláč), a to v rubrike „Čo sa podarilo“. Stálo tam:

„ZÁCHRANA VEREJNÉHO PRIESTORU PRED VÝSTAVBOU (náhradných bytov na lúke pred Domovom dôchodcov na ul. Pri kríži).“

Prečo vyznel komicky? Nuž preto, lebo piati zo siedmych týchto starostových kandidátov v dobe, keď sa tento verejný priestor zachraňoval, neboli ani poslancami ani občianskymi aktivistami.

A za druhé: Juraj Štekláč sa priamo alebo nepriamo na tom letáku chváli tým, čo niekedy sám spochybňoval, a kde hral na dve strany v čase, keď petičiari sami bojovali za záchranu tohto verejného priestoru.

Jednu stranu teda tvoril petičný výbor (ktorého som bol členom) PETÍCIE PROTI ZNEHODNOTENIU POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ PLOCHY v DÚBRAVKE plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch a ZA VYBUDOVANIE NOVÉHO PARKU v LOKALITE PRI KRÍŽI medzi ul. Kristy Bendovej a Klubom Penati.  Požiadavkám petičného výboru, aj pomocou našich mestských poslancov Juraja Káčera a Zdenky Zaťovičovej, vyhovelo mestské zastupiteľstvo a to 2/3 väčšinou.

Tomuto úspechu však predchádzal dlhý boj s druhou stranou – občianskymi aktivistkami, ktoré sa, z preukázateľne zištných dôvodov, stavali silne proti petícii a  teda bojovali za to, aby sa stavba s náhradnými bytmi na lúke vybudovala.

A Juraj Štekláč mal pre nich pochopenie.

Citujem z jeho vyjadrenia na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v júni 2016:  „…Dosť ma mrzí, že aktivisti sú v istom zmysle rozdelení, opakovane som ich vyzval, aby skúsili prísť k nejakému kompromisu, čo sa zatiaľ nepodarilo.“…

Jeho slová následne rozvinul pán starosta: „Poviem to stručne, chceme všetci aby tam bolo viac zelene, ale s tým, že dom s náhradnými bytmi tam stáť bude.“                                 

Tým Šteklačovým kompromisom bola stavba s náhradnými bytmi v strede lúky a kompenzáciou za to mal byť malý parčík na zalepenie očí na zvyšku lúky. A po šiestich rokoch na predvolebných letákoch Dúbravčanom pán Štekláč podsúva, že (aj) jemu a ďalším šiestim statočným… môžu občania byť vďační za záchranu tohto verejného priestoru pred výstavbou.    

Viac v tomto článku z januára 2017: https://dennikn.sk/blog/668248/myslienka-dubravskeho-parku-pri-krizi-bola-este-v-juni-2016-takmer-neprijatelna/

To, že vedenie MČ sa neskôr pridalo na stranu požiadaviek petičného výboru, a hlavne mestský poslanec Juraj Káčer, ktorý petíciu aj podpísal, a začal hľadať cestu ako prekaziť plán bývalého primátora Nesrovnala, ktorý tam, so svojou skupinkou občianskych aktivistiek z ul. Kristy Bendovej, za každú cenu chcel stavať, to je trochu iná vec a to treba oceniť.  

 

Viac k záchrane daného verejného priestoru a k iniciatívam petičného výboru, ktorý túto záchranu spustil a bojoval za ňu sa je možné dočítať v tomto článku v bode č. 2: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2022/10/24/cinnost-komunalneho-politika-nemusi-byt-hmatatelna-no-napriek-tomu-moze-byt-uzitocna-odpocet-mojej-prace-2015-2022/

 

P.S.:

Link na článok: „Jednofarebné zastupiteľstvá sú zlou správou pre demokraciu“ https://www.postoj.sk/117621/jednofarebne-zastupitelstva-su-zlou-spravou-pre-demokraciu

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.

biely prášok, hasiči, antrax

V Revúcej evakuovali budovu pošty pre nájdenú obálku s bielym práškom. Mala byť adresovaná Dankovi

20.05.2024 19:11

Na miesto prišli hasiči, polícia aj experti z Kontrolného chemického laboratória.

vláda, ministri, bezpečnostná rada

Vláda musí naďalej plniť svoj program, zhodla sa koaličná rada

20.05.2024 18:29, aktualizované: 19:22

Vláda musí naďalej plniť svoje programové vyhlásenie v tempe, ktoré nastavil premiér Fico, oznámil Smer.

874746096

Mäsiar z Teheránu? A či o mŕtvych len v dobrom?

20.05.2024 17:50

Náhly skon iránskeho prezidenta spôsobil hlavybôl v mnohých metropolách. Treba kondolovať totalitnému režimu? Alebo ani majestát smrti nezahľadí hriechy zosnulého?

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 210
Celková čítanosť: 860520x
Priemerná čítanosť článkov: 4098x

Autor blogu