Založ si blog

Činnosť komunálneho politika nemusí byť hmatateľná, no napriek tomu môže byť užitočná & Odpočet mojej práce 2014 – 2022.

Akonáhle niekedy na Facebook-u Dúbravka vyslovím nejakú vecnú kritiku na adresu činnosti, alebo nečinnosti vedenia našej mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorej šéfuje mimoriadne populárny starosta Martin Zaťovič,

tak spravidla hneď, namiesto vecných diskusných príspevkov, nastupujú:

 1. snahy o dehonestovanie alebo zosmiešňovanie autora tejto kritiky,
 2. a nevecné výzvy, aby som prezentoval, čo také som ja, ako miestny poslanec, pre Dúbravku užitočné spravil, aké návrhy som v prospech vecí verejných podal, s akými zmysluplnými iniciatívami som prišiel.

Tento článok je odpoveďou na tieto výzvy.

 

Najprv ale pár poznámok:

 

Vo volebnom období 2014 – 2018 som po podobných výzvach, ako jediný poslanec z 25 členného miestneho zastupiteľstva, už podobné „zrkadielko práce“ spracoval. A zrejme ako jediný poslanec ho spracovávam aj teraz.

Ak by som bol lojálny, ak by som plával s prúdom, ak by som vecne nekritizoval mimoriadne populárneho starostu Martina Zaťoviča, nikto by ma k ničomu nevyzýval, mal by som pokoj a pravdepodobne aj naďalej patril do jeho tímu a tým mal aj veľkú šancu, že po jeho boku budem za miestneho poslanca zvolený aj po tretí krát.

Tí z vás, čo ste Dúbravčania, a chcete mať rovnaký meter, opýtajte sa svojho obľúbeného pána starostu, ktorého často krát nevecne bránite, a mne chcete prišiť, že pre Dúbravku som nič nespravil…, čo také pre Dúbravku spravil Martin Zaťovič, keď bol ešte len miestnym poslancom, s koľkými a akými návrhmi na riešenie vecí verejných prišiel, a koľko z nich mu aj prešlo. A aké je jeho „zrkadielko práce“ ako poslanca BSK, keďže popri starostovaní zastáva aj túto funkciu.

Hneď na začiatku je potrebné povedať prečo vecná kritika môže byť, alebo je veľmi potrebná až nenahraditeľná:

Kto požíva výdobytky demokracie, a málo ich nie je, mal by si uvedomiť, že každý totalitný režim, ktorý jej predchádzal, začal padať len vďaka tým ľuďom, ktorí sa nebáli kritizovať. Ak by ich nebolo, k zmene by nedošlo; doposiaľ by sme žili v nejakej forme totalitného režimu. A aj na zachovanie demokracie a rozvoj demokratickej spoločnosti je vecná kritika nenahraditeľná. Predišlo sa ňou, alebo zabránilo sa ňou mnohým závažným chybným krokom, rozhodnutiam, opakovaniu chýb a pod. A týka sa to aj politiky na komunálnej úrovni. Keby napr. za predošlého starostu neboli miestne noviny cenzurované tak tento by s najväčšou pravdepodobnosťou bol starostom iba 4 roky. A sympatizanti súčasného starostu by mohli vyčíslovať koľko finančných prostriedkov sa tým v hospodárení obce ušetrilo…, alebo využilo efektívnejšie…

Pluralita názorov v novinách je zásadná vec. Ak v novinách, médiách, nie je cenzúra, vtedy tieto môžu prispievať, alebo prispievajú nemalou mierou k pozitívnym zmenám v spoločnosti a to najmä tým, že tejto spoločnosti a jej verejným predstaviteľom nastavujú zrkadlo.

Noviny sú, resp. v demokratickej spoločnosti by mali byť aj nástrojom verejnej kontroly, nie len informačným plátkom a prostriedkom na jednostrannú pozitívnu prezentáciu sa tých, čo sú pri moci.

Konštruktívnej a opodstatnenej kritiky sa boja iba:

1. zbabelci pri moci, 2. tí, ktorí si namýšľajú, že sú nenahraditeľní, že sú to oni, ktorí zachraňujú svet, alebo aspoň svoje okolie, 3. ctižiadostivci, 4. opití výhodami, dobrým platom, 5. opití mocou, na ktorú si zvykli a nechcú sa jej vzdať, 6. kombinácie vyššie uvedeného.

 

TU JE TEDA ODPOČET MOJEJ PRÁCE od novembra 2014 do októbra 2022:

 

NAJPRV OBSAH a následne bližšie informácie ku každému bodu:

 1. BOJ ZA REGULÁCIU ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ DÚBRAVKY. ABY HLAVNÉ SLOVO NEMALI DEVELOPERI, ALE ÚZEMNE PLÁNY ZÓN
 2. PRESADZOVANIE PARKU PRI KRÍŽI – ZÁCHRANA POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ PLOCHY V DÚBRAVKE; NEMALÝ SPOLUPODIEL
 3. PREKAZENIE ZVRÁTENÉHO PLÁNU DEVELOPÉRA NA UL. HOMOLOVEJ; NEMALÝ SPOLUPODIEL
 4. SPOLUPODIEL PRI ZABRÁNENÍ VÝSTAVBY „PEKNEJ VYHLIADKY 3“ & KAUZA VÝSTAVBY VAVRICOVEJ „PEKNEJ VYHLIADKY 2
 5. STAVEBNÁ UZÁVERA V LOKALITE BRIŽITE
 6. STOP SKLÁDKE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV – AZBESTOVÉ POLE
 7. ZRUŠENIE ÚČELOVÉHO ZÁKAZU ZASTAVENIA PRED MŠ FEDÁKOVÁ
 8. DÚBRAVSKÁ PIVÁREŇ (BÝVALÝ SLONÍK) – STOP RUŠENIU NOČNÉHO KĽUDU
 9. BOJ PROTI CENZÚRE V MIESTNYCH NOVINÁCH NIELEN ZA SANDTNERA, ALE AJ ZA KAMARÁTA MARTINA ZAŤOVIČA
 10. ZASADZOVANIE SA PROTI VÝSTAVBE 8 PODLAŽNEJ STAVBE V ZÁKRUTE NA UL. TRANOVSKÉHO na mini lúčke susediacej s lesom.
 11. LACNÉ, EFEKTÍVNE A EKOLOGICKÉ RIEŠENIE NA ZÍSKANIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST NA UL. PRI KRÍŽI 38
 12. ZASADZOVANIE SA ZA TO, ABY O OSUDE DOMU KULTÚRY DÚBRAVKA ROZHODLA ODBORNOSŤ A NIE STRACH Z NEPOPULÁRNEHO, ALE POTREBNÉHO OPATRENIA
 13. ZASADZOVANIE SA ZA NEZÁVISLÉHO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
 14. ZEFEKTÍVNENIE BOJA PROTI NEPORIADNYM PSIČKÁROM
 15. STOP PARKOVACÍM ŠPEKULÁCIÁM NA VYHRADENÝCH PARKOVACÍCH MIESTACH
 16. URÝCHLENIE PRIJATIA PREPOTREBNEJ NOVELY Všeobecne záväzného nariadenia O DOTÁCIÁCH – Vyhovenie dvom mojim návrhom.
 17. UZNANÁ ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K URBANISTICKEJ ŠTÚDII NÁJOMNÉHO bývania vo vzťahu k lokalite HRUBÁ LÚKA (Agátová)
 18. POMOC ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ PRI KRÍŽI – POZMEŇUJÚCI NÁVRH
 19. NÁVRHY NA ŠETRENIE VOBECNOM ROZPOČTE z januára 2019 predostreté poslancom miestneho zastupiteľstva
 20. NOVÝ PRECHOD PRE CHODCOV NA UL. PRI KRÍŽI
 21. V r. 2021 ZASADZOVANIE SA ZA TO, ABY (ANI) DETI DÚBRAVSKÝCH ZŠ SA NEMUSELI DUSIŤ V RÚŠKACH 3 NAJTEPLEJŠIE MESIACE ŠKOLSKÉHO ROKA
 22. ZASADZOVANIE SA PROTI BILBORDOVÉMU SMOGU VYTVÁRANÝM AJ MIESTNYMI POLITIKMI, VRÁTANE p. STAROSTU
 23. STOP VÝBEROVÝM KONANIAM A ODMENÁM PO DÚBRAVSKY
 24. INICIOVANIE REGULÁCIE DOPRAVY NA DEVÍNSKU KOBYLU
 25. STOP ZASAHOVANIA DO PROCESU PRIJÍMANIA DETÍ DO DÚBRAVSKÝCH
 26. TLAČENIE NA INICIATÍVNEJŠIE RIEŠENIE ČIERNEJ STAVBY – bývalý PNS na ul. Saratovskej, oficiálne „Obchodný priestor Saratovská ulica“.
 27. INICIATÍVA ZA ZVÝŠENIE PODIELU KVETNATÝCH LÚK V DÚBRAVKE
 28. INTERPELÁCIA V SÚVISLOSTI S PRÍPADOM SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA NA ZŠ NEJEDLÉHO:
 29. OHLUŠUJÚCE HODY DECIBELOV z r. 2021 sa v roku 2022 NEZOPAKOVALI & KEĎ KRITIKA PADNE NA ÚRODNÚ PÔDU.
 30. NÁVRH NA POMERNE JEDNODUCHÉ A K ZELENI ŠETRNÉ ZÍSKANIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST NA ul. J. ALEXYHO / M. Sch. TRNAVSKÉHO
 31. ABY SA ŽIACI DÚBRAVSKÝCH ZŠ MOHLI NERUŠENE VZDELÁVAŤ
 32. INICIATÍVA ZA ÚZEMNÚ REGULÁCIU LOKALITY KRČACE.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K JEDNOTLIVÝM BODOM

 

1.

 

BOJ ZA REGULÁCIU ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ DÚBRAVKY. ABY HLAVNÉ SLOVO NEMALI DEVELOPERI, ALE ÚZEMNE PLÁNY ZÓN.

Zregulovať rozvojové stavebné územia je pre Dúbravku budúcnosti alfou  omegu.

Keďže vedenie MČ na to zvysoka kašle, chyby, ktoré sa páchajú dnes, a z ktorých výhody môžu mať jedine, alebo hlavne developeri, sa v budúcnosti už napraviť nebudú môcť; a ak niektoré áno, tak to bude stáť veľa peňazí.

Dúbravka, minimálne k januáru 2021, žiaľ nemá a ani nenecháva spracovať ani jeden územný plán zóny, pričom veľký územný plán mesta Dúbravku už dávno zaviazal k vypracovaniu až 7 takýchto plánov v jej rozvojových územiach. Vedenie mestskej časti má problém dokonca aj s urbanistickou štúdiou v lokalite Pod záhradami (centrálna časť Dúbravky); nehovoriac o tom, že zo strany vedenia samosprávy sa dlho ignorovala, alebo ignoruje, potreba čo i len koordinačnej štúdie dokonca na Dúbracentrum!, kde je výstavba zo strany troch rôznych investorov už na spadnutie a kvôli spoločnému záujmu Dúbravky sa títo traja s najväčšou pravdepodobnosťou ešte doposiaľ spolu ani len nestretli.

Ak by sme územné plány zón mali, nestavalo by sa tak chaoticky ako sa neraz stavia a dalo by sa tak predísť mnohému zlému. Negatívne následky z toho sa prejavujú už teraz a prejavia sa hlavne v budúcnosti, keď už  Martin Zaťovič starostom nebude. Háčik je v tom, že peniaze na územné plány zón sa dajú použiť na populárnejšie veci, ktoré voliči vnímajú, alebo môžu oceniť bezprostredne, napr. na rekonštrukcie ihrísk atď. Na strane druhej efekt zo zregulovania rozvojových lokalít by sa prejavil až o niekoľko rokov, či dokonca volebných období. Nehovoriac o tom, že v takom prípade by len málokoho napadlo, že mnohým negatívnym javom sa predišlo práve vďaka tomu, že sa nestavalo nadivoko, alebo krátkozrako, ale že sa stavalo podľa plánov, a to vďaka tomu, že starosta radšej obetoval nemálo svojich budúcich volebných bodov do nepopulárneho, neviditeľného, ale za to veľmi užitočného opatrenia – do spravovania územno-plánovacích dokumentácií. A toto pán starosta veľmi dobre vie, že ako rozmýšľajú voliči. A preto o dané regulácie nemá záujem

To jedna vec. A tou druhou je všeobecný fakt, že ak rozvojové územia miest alebo sídlisk nie sú zregulované územno-plánovacími dokumentáciami, potom sa dá ľahšie komunikovať, alebo dohodnúť sa s developermi. Nehovorím, že toto robí dúbravský starosta. Hovorím o tom, že absenciou regulácie rozvojových území vzniká vo všeobecnosti nemalý priestor pre prípadnú korupciu. Ten priestor by sa územnými plánmi zón výrazne zúžil, ak nie rovno vylúčil. A hlavne, prospelo by to sídliskám. Nestavalo by sa tak chaoticky; ako je tomu teraz hlavne v lokalite na severozápadnom konci Dúbravky.

Podrobnejšie o tom, že prečo je daná regulácia tak dôležitá, a tiež o jednotlivých mojich iniciatívach v tejto veci, sa je možné dočítať v nižšie uvedených linkoch na články

(u tých, ktoré boli zverejnené na blogu N, tam uvedený údaj o čítanosti nezodpovedá realite. Admini pri vynovovaní blogu N niečo pokašľali):  

A)

január 2017: Na Dúbravskú TV a zvýšenie platu starostu peniaze sú; na územné plány zón nie & Česť developerom! https://dennikn.sk/blog/647301/na-dubravsku-tv-a-zvysenie-platu-starostu-peniaze-su-na-uzemne-plany-zon-nie-cest-developerom/

B)

Nasledujúci článok z januára 2018 som napísal v nadšení, že bratislavská Dúbravka môže byť pozitívnym príkladom – na môj návrh dá zregulovať všetky svoje rozvojové a problematické územia.

https://dennikn.sk/blog/1006109/bratislavska-dubravka-moze-byt-pozitivnym-prikladom-da-zregulovat-vsetky-svoje-rozvojove-a-problematicke-uzemia/

po ktorom však prišlo vytriezvenie o ktorom píšem, takmer po dvoch rokoch, v článku z 1.12.2019: „Je po voľbách, takže na zregulovanie rozvojových území Bratislavy – Dúbravky už máme zabudnúť!?“: Je po voľbách, takže na zregulovanie rozvojových území Bratislavy – Dúbravky už máme zabudnúť!? https://dennikn.sk/blog/1671115/je-po-volbach-takze-na-zregulovanie-rozvojovych-uzemi-bratislavy-dubravky-uz-mame-zabudnut/

C)

júl 2020: Územné plánovanie po dúbravsky. Alebo Vavricovsky? & Spojnica medzi ulicami M. Granca a Saratovskou. https://dennikn.sk/blog/1961743/uzemne-planovanie-po-dubravsky-alebo-vavricovsky-spojnica-medzi-ulicami-m-granca-a-saratovskou/

D)

júl 2020: Ani nezastavané centrum Dúbravky nemá ucelený koncept riešenia celého územia. https://dennikn.sk/blog/1975509/1975509/

E)

december 2020: Dúbravská samospráva zregulovanie výstavby Dúbracentra odmietla, ale za to za hlavného kontrolóra zvolila svojho kamaráta. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/12/20/dubravska-samosprava-regulaciu-dubracentra-odmietla-ale-zato-za-hlavneho-kontrolora-zvolila-svojho-kamarata/

F)

september 2022: Cenzúra v Dúbravských novinách Áno, Územné plány zón Nie. Bodka. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2022/09/11/cenzura-v-dubravskych-novinach-ano-uzemne-plany-zon-nie-bodka/

 

2.

„PRESADZOVANIE PARKU PRI KRÍŽI“ – ZÁCHRANA POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ PLOCHY V DÚBRAVKE; NEMALÝ SPOLUPODIEL

 

Ako člen 4 členného petičného výboru a kontaktná osoba

PETÍCIE PROTI ZNEHODNOTENIU POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ PLOCHY v DÚBRAVKE plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch a ZA VYBUDOVANIE NOVÉHO PARKU v LOKALITE PRI KRÍŽI medzi ul. Kristy Bendovej a Klubom Penati.

V máji 2016 vysvitlo, že v najcennejšej časti tejto zelenej lokality, na časti lúky pred Domovom dôchodcov, má na mestských pozemkoch vyrásť stavba s náhradnými bytmi, aj keď táto mohla byť naplánovaná a postavená na oveľa vhodnejšom mieste a to okraji danej zelenej lokality, konkrétne v uličnej čiare ul. Saratovskej, čím ani nevznikol problém s parkovaním.

Hneď na to, 1. júna 2016, sme spustili vyššie uvedenú petíciu. Spočiatku mala, dosť prekvapivo, pomerne veľa odporcov a to aj medzi poslancami MZ. Pán starosta bol skôr na ich strane.

Petičiarom bolo (aj) na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 27. júna 2016 vyčítané, že požadujú priveľa, lebo ide o stavebné pozemky…, teda na park máme  zabudnúť…, a prestať s nezmyselnými požiadavkami… na premiestnenie plánovanej stavby s náhradnými bytmi na vhodnejšie miesto lokality (stavba bola naplánovaná na jej najnevhodnejšie miesto – teda na existujúcom parkovisku zo zatrávňovacích tvárnic a smerujúca do stredu zelenej plochy využívanej ako park).

Ďalej sa na zastupiteľstve argumentovalo tým, že stavebné povolenie už nadobudlo právoplatnosť (nemuselo, ak by úradujúci pán starosta nepodpísal predĺženie jeho platnosti; radšej sa vina zvaľovala na predošlého starostu, ktorý dané stavebné povolenie podpísal), a takéto požiadavky petičiarov vraj len zhoršujú vyjednávaciu pozíciu s magistrátom… a ak sa pán primátor naštve…, pozemky predá developerovi… a ten to tu celé vybetónuje…

Od septembra 2016, keď rástol počet podpisov na petičných hárkoch, sa veci začali meniť.

Ale petičný výbor, okrem zbierania podpisov, stále musel vyvracať demagógiu skupinku dám z domu na ul. Kristy Bendovej (to je tá relatívne nová stavba zo severnej strany lúky pri Domove dôchodcov), ktoré nepochopiteľne bojovali za stavbu nájomných bytov na danej lúke. Až neskôr vysvitlo, že primátor Nesrovanal im za to sľúbil vykonanie určitých, nelacných služieb týkajúcich sa ich domu.  Hranie sa na vlastnom piesočku dámy uprednostnili pred verejným záujmom, ktorý v konečnom dôsledku bol pre nich ešte výhodnejší než to, čo im sľúbil primátor, ak ho podporia.

Postupne sa na stranu požiadaviek petičiarov pripájali aj mnohí poslanci, vrátene dúbravských mestských, a to Zdenky Zaťovičovej a Juraja Káčera, ktorí, v nasledujúcom roku, v máji 2017, mali veľkú zásluhu na tom, že požiadavky danej petície boli schválené mestským zastupiteľstvom 2/3 väčšinou. Juraj Káčer, ešte pred tým, dopomohol aj k tomu, aby si kompetentní konečne uvedomili, že riešiť nároky občanov z reštituovaných bytov Starého mesta sa dá aj inak ako výstavbou náhradných bytov na sídliskách.

Vec sa začala komplikovať, keď primátor Ivo Nesrovnal v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva, poslal do lokality stavebné mechanizmy. Proti tomu sa rázne postavilo aj, alebo v 1. rade vedenie mestskej časti. Aj preto akcia pána primátora nevyšla. Na strane druhej, ten istý primátor vo veci podobne zle postavenej stavby v danej lokalite, a to stavby L2 (Pekná vyhliadka 2) sa zachoval principiálne; na rozdiel od dúbravskej radnice.  https://dennikn.sk/blog/1569959/zly-nesrovnal-bratislavsky-exprimator-sa-vo-veci-vystavby-l2-v-dubravke-zachoval-principialne-na-rozdiel-od-dubravskej-radnice/

Jedna bitka bola vyhratá, ale ak sa ľudia nebudú ozývať, protestovať, žiadať reguláciu celého daného územia územným plánom zóny, tak bude pokračovať salámová metóda a vytešovať sa z toho bude developer Vavrica; prípadne aj tí, ktorí mu budú za nejakú protihodnotu ustupovať.

A k tej bitke by možno vôbec ani nemuselo dôjsť, ak by súčasný starosta, ešte pred spustením petície, nepredĺžil stavebné povolenie na danú stavbu s náhradnými bytmi.     

 

Bližšie informácie a jednotlivé iniciatívy v danej veci sú v týchto mojich článkoch; postupne od r. 2016:

 

17.5.2016 – Dúbravka by o záchranu svojej poslednej väčšej zelenej plochy vhodnej na park mala zabojovať. Inak iniciatívu preberie salámová metóda. https://dennikn.sk/blog/463507/dubravka-by-zachranu-poslednej-vacsej-zelenej-plochy-zabojovat-inak-iniciativu-preberie-salamova-metoda/

29.10.2016 – Je Dúbravka, pán primátor a spol., menej cenná ako Ružinov? https://dennikn.sk/blog/596189/je-dubravka-pan-primator-a-spol-menejcenna-ako-ruzinov/

5.11.2016 – Čo všetko sa ešte vo veci spornej výstavby náhradných bytov Dúbravčanom nepovedalo. https://dennikn.sk/blog/601249/co-vsetko-sa-este-vo-veci-spornej-vystavby-nahradnych-bytov-dubravcanom-nepovedalo/

6.1.2017 –  Vážení Dúbravčania, na svojich stavebných pozemkoch si Magistrát hl. m. môže robiť čo chce! Váš poslanec M.R.“  https://dennikn.sk/blog/650441/mesto-si-na-svojich-stavebnych-pozemkoch-moze-robit-co-chce-vazeni-obcania/. Išlo v poradí o šiesty kritický článok zo šiestich, ktoré boli v roku 2016 zaslané do redakcie Dúbravských novín, ale ktorých zverejnenie bolo odmietnuté.

26.1.2017 – Myšlienka dúbravského parku Pri kríži bola ešte v júni 2016 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva takmer neprijateľná. https://dennikn.sk/blog/668248/myslienka-dubravskeho-parku-pri-krizi-bola-este-v-juni-2016-takmer-neprijatelna/

29. január 2017 – Dúbravka nie je predmestím Viedne. Ale ani Pchjongjangu & Park Pri kríži z kindervajíčka? https://blog.sme.sk/burkert/spolocnost/dubravka-nie-je-predmestim-viedne-ale-ani-pchjongjangu-park-pri-krizi-z-kindervajicka

15.2.2017 – Zo stretnutia primátora s „obyvateľmi Dúbravky“ vo veci náhradných bytov Pri kríži. https://dennikn.sk/blog/684218/zo-stretnutia-primatora-s-obyvatelmi-dubravky-vo-veci-nahradnych-bytov-pri-krizi/

23.3.2017 – Ak primátor Bratislavy koná proti vôli mestských poslancov a občanov na ťahu je polícia a súd. https://dennikn.sk/blog/712928/na-tahu-je-policia-a-sud-ak-primator-bratislavy-kona-proti-voli-obcanov-a-mestskych-poslancov/

12. apríla 2017 – S 1155 podpismi bola 27.3.2017 na magistrát odovzdaná Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v Dúbravke a za vybudovanie parku v lokalite Pri kríži. Schválená 2/3 väčšinou mestského zastupiteľstva za pomoci mestských poslanca Káčera a poslankyne Zaťovičovej.  https://dennikn.sk/blog/732744/s-1129-podpismi-bola-27-3-2017-na-magistrat-odovzdana-peticia-proti-znehodnoteniu-poslednej-vacsej-suvislej-zelenej-plochy-v-dubravke-a-za-vybudovanie-parku-v-lokalite-pri-krizi/

23. júla 2017 – Reakcia na iniciatívu proti „Petícii za Park Pri kríži“ v bratislavskej Dúbravke. https://dennikn.sk/blog/831233/reakcia-na-iniciativu-proti-peticii-za-park-pri-krizi-v-bratislavskej-dubravke/

23. júla 2017 – Keď snaha za viac zelene pre niekoho znamená hrozbu. Minimálne v Bratislave v prípade „Petície za park Pri kríži“. https://dennikn.sk/blog/831238/ked-snaha-za-viac-zelene-pre-niekoho-znamena-hrozbu-minimalne-v-bratislave-v-pripade-peticie-za-park-pri-krizi/

22. apríla 2018 – Park Iva Nesrovnala… vs. parčík a alibizmus primátora. Kto zvíťazí? https://blog.sme.sk/burkert/spolocnost/park-iva-nesrovnala-vs-parcik-a-alibizmus-primatora-kto-zvitazi

5. júna 2018 – JUDr. Ivo Nesrovnal a Krajský súd Bratislava & Dokonalý výsmech právu. https://dennikn.sk/blog/1143363/judr-ivo-nesrovnal-krajsky-sud-bratislava-vysmech-pravu/

9. júla 2020 – Územné plánovanie po dúbravsky. Alebo Vavricovsky? & Spojnica medzi ulicami M. Granca a Saratovskou. https://dennikn.sk/blog/1961743/uzemne-planovanie-po-dubravsky-alebo-vavricovsky-spojnica-medzi-ulicami-m-granca-a-saratovskou/

 

3.

 

PREKAZENIE ZVRÁTENÉHO PLÁNU DEVELOPÉRA NA UL. HOMOLOVEJ; NEMALÝ SPOLUPODIEL.

Developér kúpil v Dúbravke pozemok bez prístupovej komunikácie a doplatiť na to mali ľudia.

Inicioval a odôvodňoval som unesenie – žiadosť miestneho zastupiteľstva voči mestskému zastupiteľstvu, aby neschválilo prenájom pozemkov na prístupovú cestu k plánovanej výstavbe (5 až 7 obytných domov) medzi ulicami Tranovského a M. Granca spoločnosti SBD Kredit. Dôvody:

 1. a) Vznikol by ďalší nebezpečný precedens. Totiž developer kúpil stavebné pozemky bez prístupovej cesty, teda pravdepodobne pomerne dosť lacno, a spoliehal sa, že mestskí poslanci mu odklepnú predaj alebo prenájom mestských pozemkov na jeho prístupovú cestu len aby chudák investor mohol využiť svoje právo stavať na svojom stavebnom pozemku.
 2. b) Homolová ulica, ktorú chcel developer predĺžiť k plánovanej výstavbe svojej, je úzka komunikácia slúžiaca len na prístup k domom a na ktorej je už v súčasnosti prejazd dosť problematický.
 3. c) Investor sa nezaručil že vplyvom prejazdu ťažkých stavebných mechanizmov po Homolovej ul., kde už teraz majú niektoré domy problémy so statikou, nedôjde k ďalším problémom.
 4. d) Zelený svah, ktorým chcel investor ťahať prístupovú komunikáciu k stavenisku je jedným z posledných vhodných miest na sánkovanie v Dúbravke pričom lúčka pod ním by tým pádom bola takisto znehodnotená.

Miestne zastupiteľstvo túto žiadosť ako svoje uznesenie schválilo jednohlasne a mesto prenájom daného pozemku neschválilo.

Viac som o tom písal tu 14. februára 2015 – http://burkert.blog.sme.sk/c/375201/developer-kupil-v-dubravke-pozemok-bez-pristupovej-komunikacie-a-doplatit-na-to-maju-ludia.html

 

4.

 

SPOLUPODIEL PRI ZABRÁNENÍ VÝSTAVBY „PEKNEJ VYHLIADKY 3“ 

KAUZA VÝSTAVBY VAVRICOVEJ „PEKNEJ VYHLIADKY 2“ (tzv. L2 – LASKONKY 2),“ 

 

Ak by som mlčal aj ja, dosť pravdepodobne by bolo vydané stavebné povolenie aj na výstavbu Peknej výhliadky 3 (L3).

Už pri výstavbe L2 developér Vavrica, vlastniaci cca len pätinu stavebného územia v lokalite, vyžral, s požehnaním vedenia samosprávy, sám dve tretiny najlukratívnejšej funkcie územia – funkcie bývania, čím ostatným vlastníkom nechal omrvinky.  

Viac tu:

– 9. mája 2019 – Schvaľovanie výstavby objektu Laskonka 2 v Dúbravke sa udialo za chrbtom občanov a aj Komisie územného rozvoja. https://dennikn.sk/blog/1463483/schvalovanie-vystavby-polyfunkcneho-objektu-laskonka-2-v-dubravke-sa-udialo-za-chrbtom-obcanov/

– 1. septembra 2019 – „Zlý Nesrovnal“, bratislavský exprimátor, sa vo veci výstavby L2 v Dúbravke zachoval principiálne. Na rozdiel od dúbravskej radnice.  https://dennikn.sk/blog/1569959/zly-nesrovnal-bratislavsky-exprimator-sa-vo-veci-vystavby-l2-v-dubravke-zachoval-principialne-na-rozdiel-od-dubravskej-radnice/

 

5.

 

SPOLOČNE S MIESTNYMI AKTIVISTAMI INICIOVANIE STAVEBNEJ UZÁVERY V LOKALITE DÚBRAVKA – BRIŽITE,

teda v území vymedzenom z východu Saratovskou ulicou, z juhu okrajom obytného súboru ul. Pri Kríži, zo severu areálom Klubu Penati, Agátová 33 a zo západu existujúcim obytným súborom Brižite a pokračovaním hranicou lesa.

 

Stalo sa tak na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 2019. Návrh, ktorý zaväzoval pána starostu k vykonaniu krokov k stavebnej uzávere, bol, po počiatočnom odpore v rozprave, síce zastupiteľstvom schválený,

ale miestnym úradom zostal  n e z r e a l i z o v a n ý .  

Najväčšiu radosť z  toho musí mať developer Varica a jeho tím, ktorý je v danej lokalite mimoriadne aktívny. Pri stavebnej uzávere by sa developer musel výrazne uskromniť, to znamená – skloniť sa verejnému záujmu.

 

6.

 

STOP SKLÁDKE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV – AZBESTOVÉ POLE

Citujem z listu z miestneho úradu z r. 2015:

Dobrý deň p. Burkert,

reagujem na Vaše oznámenie týkajúce sa „Azbestového poľa“ oproti strelnici. Vykonali sme na predmetnom mieste obhliadku a zistili sme že sa jedná o azbest – nebezpečný odpad. Na predmetnom pozemku sa nachádza aj stavebný odpad, súčasti automobilov (nárazníky a pod.). Odstraňovanie azbestu musí realizovať iba oprávnená osoba na túto činnosť s príslušnými povoleniami. V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch zabezpečuje odstránenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov príslušná mestská časť v ktorej katastrálnom území sa odpad nachádza. Ak sa jedná o iný druh odpadu zabezpečuje odstránenie tohto odpadu Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Teda v tomto prípade sa jedná o prítomnosť odpadov ktorých likvidáciu má zabezpečiť Okresný úrad Bratislava, budeme žiadať o odstránenie odpadu okresným úradom a tiež aby uložil vlastníkovi pozemku nápravné opatrenia v podobe zamedzenia prístupu kohokoľvek na tento pozemok, pretože v súčasnosti je nezabezpečený a môže sa naň dostať prakticky ktokoľvek. Súčasne aj my ako mestská časť vyzveme vlastníka pozemku, aby zjednal nápravu. Uvedomujeme si, že táto lokalita je problémová a preto chceme komplexné riešenie od okresného úradu ktorý ma v zmysle zákona o odpadoch relevantnú kompetenciu tento nežiaduci stav vyriešiť.

Ďakujem.

S pozdravom, Mgr. Matej B L A Ž E J, Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia.

 

7.

 

ZRUŠENIE ÚČELOVÉHO ZÁKAZU ZASTAVENIA PRED MŠ FEDÁKOVÁ

 

a iniciovanie premaľovania prechodu pre chodcov pred MŠ.

Daný zákaz zastavenia pre motorové vozidlá, pred tým, než bol na môj podnet zrušený, bol dobrý akurát na to, aby tam Mestská polícia mohla pohodlne uložiť X pokút – rodičom, ktorí privážali alebo odvážali svoje deti z MŠ.

  

8.

 

DÚBRAVSKÁ PIVÁREŇ (BÝVALÝ SLONÍK) – STOP RUŠENIU NOČNÉHO KĽUDU 

V roku 2015 viac krát som urgoval a žiadal miestny úrad, aby efektívne riešil opakované porušovanie nočného kľudu v súvislosti s touto prevádzkou, keďže koncom júla 2015 boli prevádzkovatelia listom vyzvaní na dodržiavanie prevádzkovej doby s tým, že ak ho nebudú dodržiavať, bude voči nim začaté správne konanie kde im môže byť udelená pokuta až vo výške 6.600 eur. No napriek tomu k zmene nedošlo.

Od uvedeného júlového upozornenia do konca prázdnin resp. leta 2015, bolo voči prevádzke urobených ďalších nie málo opatrení a upozornení. V priebehu letných prázdnin napriek upozorneniam tu bolo len mestskou políciou zistených 12 porušení predpisov. Z toho 2 krát bola vec riešená napomenutím, 2 krát záznamom (tak potrebným záznamom pre správne konanie…) a 8 krát blokovou pokutou. A napriek tomu, že prevádzkovatelia z toho vždy vyšli len so smiešnymi blokovými pokutami, miestny úrad konštatoval, že sa im nevyšlo v ústrety.

Opakovane som preto urgoval a žiadal kompetentné osoby úradu, aby vo veci konali efektívnejšie, zvlášť keď mu k tomu zákon dáva dostatočné oprávnenia. Napokon, neviem presne ako to úrad zariadil, problém sa vyriešil, sťažnosti od občanov prestali prichádzať.

 

9.

 

BOJ PROTI CENZÚRE V MIESTNYCH NOVINÁCH NIELEN ZA SANDTNERA, ALE AJ ZA KAMARÁTA MARTINA ZAŤOVIČA

 

Za pluralitu názorov v miestnych novinách som sa zasadzoval už za bývalého starostu – Jána Sandtnera. Naivne som po komunálnych voľbách 2014, kedy bol za starostu zvolený Martin Zaťovič, veril, že cenzúre odzvoní. Nestalo sa.

Pluralita názorov v novinách je zásadná vec. Ak v novinách, médiách, nie je cenzúra, vtedy tieto môžu prispievať, alebo prispievajú nemalou mierou k pozitívnym zmenám v spoločnosti a to najmä tým, že tejto spoločnosti a jej verejným predstaviteľom nastavujú zrkadlo.

Noviny sú, resp. v demokratickej spoločnosti by mali byť aj nástrojom verejnej kontroly, nie len informačným plátkom a prostriedkom na jednostrannú pozitívnu prezentáciu sa tých, čo sú pri moci.

Nemožnosť verejne poukázať na zásadné problémy, nedostatky, podozrenia z rodinkárstva, atď., a to v médiu, ktorého vydávanie je financované občanom z jeho daní, je niečo zvrátené a môže to viesť iba k stagnácii alebo k úpadku.

Konštruktívnej a opodstatnenej kritiky sa boja iba: 1. zbabelci pri moci, 2. tí, ktorí si namýšľajú, že sú nenahraditeľní, že sú to oni, ktorí zachraňujú svet, alebo aspoň svoje okolie, 3. ctižiadostivci, 4. opití výhodami, dobrým platom, 5. opití mocou, na ktorú si zvykli a nechcú sa jej vzdať, 6. kombinácie vyššie uvedeného.

Ako predseda mediálnej komisie som na júnovom zasadnutí MZ 2016 podal návrh tzv. pluralitného minima v miestnych novinách; ak už tá skutočná pluralita v nich bola  neprípustná. Návrh neprešiel, čo je veľkou hanbou a doposiaľ negatívnou vizitkou súčasného  demokraticky sa tváriaceho vedenia tejto samosprávy. Veď pluralita názorov je jedným z dvoch nosných pilierov demokracie. V odôvodení návrhu stálo, že predkladaný návrh je len úplným minimom, čo sa dá v prospech plurality názorov v Dúbravských novinách urobiť –  v záujme toho, aby v nich nikdy, aj keď už starostom nebude Martin Zaťovič, nemohla vládnuť politická jednostrannosť, pri ktorej sa nepripúšťajú zásadnejšie kritické hlasy a názory na adresu vedenia samosprávy, alebo miestneho úradu. Hlasovanie o tomto návrhu som spojil s hlasovaním o mojom zotrvaní, alebo nezotrvaní vo funkcii predsedu mediálnej komisie. Návrh nepodporil žiaden z poslancov. Traja alebo štyria sa hlasovania zdržali.

Nezabúdajme na časy socializmu, že politická doktrína diktatúry proletariátu „z princípu“ považovala pluralitu, a z nej vyplývajúce rozdielne názory viacerých politických strán, za priamu prekážku budovania socializmu. Kto vie, za akú prekážku považuje pluralitu názorov v miestnych novinách súčasný starosta Dúbravky, resp. v budovaní čoho mu táto tak veľmi prekáža.

Viac tu:

30. nov. 2016 – Ani len pluralitné minimum v Dúbravských novinách nebude. Tak rozhodlo jednofarebné MZ. https://blog.sme.sk/burkert/politika/ani-len-pluralitne-minimum-v-dubravskych-novinach-nebude-tak-rozhodlo-jednofarebne-mz

30. novembra 2021 – Ako Ľubo Navrátil, kamarát a podriadený starostu BA-Dúbravky, ospravedlnil rachot na Dúbravských hodoch 2021 a cenzúru v D. novinách 2015 – 2021. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/11/25/ako-lubo-navratil-kamarat-a-podriadeny-starostu-ba-dubravky-ospravedlnil-rachot-na-dubravskych-hodoch-2021-a-cenzuru-v-d-novinach-2015-2021/

30. novembra 2021 – Chlieb a hry, cenzúra a hody & Vykrúcačky starostu BA – Dúbravka; časť: Cenzúra. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/11/13/chlieb-a-hry-cenzura-a-hody-vykrucacky-starostu-ba-dubravka-cast-cenzura/

A tu je jeden z 3 článkov napísaných na danú tému ešte z čias bývalého starostu Jána S.: „Ako starosta Dúbravky a spol. dokázali ospravedlniť zneužívanie Dúbravského spravodajcu.“ https://blog.sme.sk/burkert/spolocnost/ako-starosta-dubravky-a-spol-dokazali-ospravedlnit-zneuzivanie-dubravskeho-spravodajcu

 

10.

 

ZASADZOVANIE SA PROTI VÝSTAVBE 8 PODLAŽNEJ STAVBE V ZÁKRUTE NA UL. TRANOVSKÉHO na mini lúčke susediacej s lesom.

 

Citujem z mojej žiadostinn a MÚ, September 2015:

 

Chcel by som požiadať hlavne pána M.L. (bývalý vedúci odd. územného rozvoja), (ktorý bol nakoniec na základe mojej iniciatívy odvolaný z funkcie), a pána predsedu komisie územného o odpovede na nižšie uvedené 3 otázky, a ostatných členov komisie by som chcel opätovne vyzvať:

Kto z vás je toho názoru že navrhovaná stavba, či už 7+1 alebo 6+1 rešpektuje prioritu zachovania ekostabilizačných funkcií miesta, princípy stabilizovaného územia, citujem:

„Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán: predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).“

Doposiaľ nikto z vás, ktorí ste zahlasovali ZA, toto svoje presvedčenie nepotvrdil.

Tu sú tie otázky:

 1. Čo nám, ako komisii, bráni daný bod z navrhovaného znenia zápisnice z nášho (včerajšieho) zasadnutia vypustiť a prerokovať ho ešte raz? Zvlášť ak sme v spojitosti s touto stavbou opomenuli na poslednej komisii riešiť to, či daná stavba spĺňa/nespĺňa princípy stabilizovaného územia a priority zachovania ekostabilizačných funkcií a krajinného obrazu mesta (Dúbravská Hlavica, Lamenica, Brižite, Tavárikova kolónia).

Doteraz sa k tomu nevyjadril ani vedúci oddelenia (bol tu už k tomu, nie mnou, vyzvaný).

 1. Čo také sa vo veci zmenilo cez letné prázdniny, že zrazu je daná stavba OK a pritom na pred prázdninovej komisii s tou stavbou nikto z komisie nesúhlasil!?
 2. Predseda komisie uvádza, že bod č. 1 ešte určite preberieme… To je síce pekné, ale pýtam sa načo?, ak už pred tým chceme vyslať investorovi k jeho zámeru požehnanie???
 3. Vedia o danom investičnom zámere obyvatelia, ktorí bývajú blízkosti parcely na ktorej je plánovaná táto stavba?

 

Odpoveď pána vedúceho M.L.:

 

Dobrý deň,

Už tu síce takmer ani nie som, ale predsalen zareagujem. Otvoril som si tú štúdiu, lebo si pamätám, že tam majú schému súčasného stavu zelene, kde je vyznačená približná hranica existujúcej zelene (prevažná časť pozemku investora je zarastená zeleňou) a hranica lesa z územného plánu. Je k tomu popis: „Spoločenskú hodnotu zelene na pozemku investora presne určí dendrologický posudok v ďalšom stupni dokumentácie. Prevažnú časť porastu na pozemku investora však tvorí náletová zeleň.“ a „Navrhujeme výsadbu novej zelene s pridanou spoločenskou hodnotou a vo väčšom rozsahu. Minimálne však v rozsahu, ktorý určí dendrologický posudok.“

Investor si teda uvedomuje potrebu výrubu a následne výsadby.

S pozdravom

Ing. arch. …

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

 

Moja reakcia na neho:

 

Pán M.L..,

ste platený z daní občanov, a preto slová typu: „už tu takmer ani nie som… ale predsa len zareagujem“…,

aj keď je tu viacero nevyriešených vecí, otázok a žiadostí, ktoré vytrvalo ignorujete, veci zľahčujete, resp. sa vyhýbate odpovediam na zásadné otázky, účelovo sa chytáte len niečoho, a zvyšok akoby ani neexistoval,

SÚ ÚPLNE NEPRIJATEĽNÉ,

rovnako ako Vaša „ochota“ riešiť vec, „ochota“  hraničiaca s aroganciou moci alebo alibizmom.

Ak si náhodou myslíte, že s touto Vašou odpoveďou sa všetci uspokoja, aj napriek nevyriešeným otázkam a žiadostiam, a trvalej absencii vyjadrenia vedúceho oddelenia, ďalej ak si náhodou myslíte, že už to každého prestane baviť a každý stíchne, aby sa čím skôr mohlo poslať investorovi nepriame „požehnanie“ komisie k stavbe, ak už nie k 7+1, tak „aspoň“ 6+1, tak sa mýlite.

 

Na vedomie: starosta Dúbravky, prednosta MÚ

 

Na to prišla reakcia prednostu úradu:

 

Dobrý deň prajem,

z dôvodu nespokojnosti s prácou pána Ing. arch. M.L. sme sa s ním dohodli na ukončení pracovného pomeru. Tohto času už na úrade nepracuje.
Nový vedúci Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia pán Ing. arch Pavel Gašparovič je dostatočne skúsený a kompetentný, aby k podobným situáciám už v budúcnosti nedochádzalo.
S pozdravom,
Ing. Rastislav Bagar

Prednosta Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka

 

11.

 

LACNÉ, EFEKTÍVNE A EKOLOGICKÉ RIEŠENIE NA ZÍSKANIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST NA UL. PRI KRÍŽI 38

Žiaľ Miestny úrad (parkovaciu politiku mal na starosti vicestarosta Ľuboš Krajčír) uprednostnil svoje vlastné – choré riešenie – Dve nové parkovacie miesta v Dúbravke za cenu šiestich a zničený pás zelene k tomu. https://dennikn.sk/blog/1638432/dve-parkovacie-miesta-v-dubravke-za-cenu-siestich/

 

12.

 

ZASADZOVANIE SA ZA TO, ABY O OSUDE DOMU KULTÚRY DÚBRAVKA ROZHODLA ODBORNOSŤ A NIE STRACH Z NEPOPULÁRNEHO, ALE POTREBNÉHO OPATRENIA

 

Január 2016 – VÝZVA vedeniu MČ a poslancom MZ na pozastavenie príprav, teda aj na vynaloženie množstva peňazí na projektovú dokumentáciu veľkej rekonštrukcie DK Dúbravka

(ktorá sa napokon ani nekonala, ale nemalé peniaze na projekt rekonštrukcie sa vyhodili, rekonštrukcie, pri ktorej sa tvrdohlavo plánovalo aj vnesenie novej funkcie do DK – sídlo celého miestneho úradu, čo ale nakoniec aj aktéri daného nápadu vyhodnotili ako nezmysel),  

a to do doby, kým odborníkmi nebude zodpovedaná odpoveď na zásadnú otázku – do akej miery je to z dlhodobejšieho hľadiska výhodné / nevýhodné, nehovoriac ešte o hľadisku dlhodobom.

Zároveň na 8 stranách vyvrátil 16 hlavných a 27 vedľajších alibistických argumentov hovoriacich o tom, prečo je vraj nevýhodné…, alebo nepotrebné… v danej veci dať slovo znalcom! Choré! Nosný dôvod na odmietnutie znaleckého posúdenia bol ten, že všetci tí, ktorí boli proti nemu, zjavne tušili, ako by dopadlo dané posúdenie, a báli sa, že im uškodí v nasledujúcej volebnej kampani to, ak na mieste domu kultúry by bola prechodne jedna veľká diera.

Dvaja z dvoch architektov, v danom čase pracujúcich v komisii územného rozvoja, zriadenej našim miestnym úradom, jasne uviedli, že rekonštruovať také veci, ako je aj náš megalomansky postavený dom kultúry (a to aj keby využíval priestor pod sebou a nad sebou, čo ale nevyužíva, resp. len čiastočne, lebo pri jeho výstavbe sa viaceré veci nepredpokladali, alebo nemohli predpokladať) je nevýhodné! a to nielen z finančného hľadiska.

Tento prípad je názornou ukážkou toho, ako užitočná by mohla byť snaha poslanca, ak by sa zrealizovala, snaha, ktorej by sa sotva vyrovnalo napr. to, ak by vlastnými rukami, za vlastné peniaze, na svojom pozemku, ak by ho mal…, postavil napr. telocvičňu pre širokú dúbravskú verejnosť, ktorá by ju mohla využívať zadarmo.

Bližšie tu:

– 5. februára 2016 – Bodaj by nad osudom Domu kultúry BA-Dúbravka rozhodla odbornosť. Nie strach. https://blog.sme.sk/burkert/politika/bodaj-by-nad-osudom-domu-kultury-ba-dubravka-rozhodla-odbornost-nie-strach

– 17. novembra 2016 – Keď sa dúbravskí poslanci hrajú na architektov. A ich 16 + 27 pochybných dôvodov. https://dennikn.sk/blog/610396/16-pochybnych-dovodov-preco-na-zasadnu-odbornu-otazku-tykajucu-sa-osudu-domu-kultury-dubravka-nemozu-dat-odpoved-odbornici/

 

13.

 

ZASADZOVANIE SA ZA NEZÁVISLÉHO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Na jednu z dvoch bizarnosti, ktorí sa stali na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 22.9.2020, poukázal kolega – miestny poslanec Libor Gula, vo svojom trefnom blogu týkajúcom sa „nezávislosti“ novozvoleného hlavného kontrolóra MČ Mariána T. – kamaráta pána starostu Zaťoviča, dlhoročného poslanca tímu Zaťovič, čo je konflikt záujmov par excellence.

Navyše novozvolený hlavný kontrolór nemá v danej oblasti ani prax a ani právnické ani ekonomické vzdelanie, ktoré, aj keď nie je podmienkou na zastávanie danej funkcie, otázka znie, ako môže niekto kontrolovať právne a ekonomické aspekty ak na to nemá vzdelanie? Do zvolenia do tejto funkcie Marián T. bol technikom požiarnej ochrany v Slovnafte a diaľkovo vtedy študoval na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Pričom minimálne dvaja jeho protikandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mali nielen dostatočnú prax v odbore, ale aj patričné vzdelanie (dokonca kombináciu práva a ekonómie) a nebol u ich žiaden konflikt záujmov.

Pred tým než bol Marián T., ktorý je aj mojim kamarátom, zvolený za hlavného kontrolóra, som mu v kole otázok na kandidátov aj ja, okrem poslanca Nagya, poslankyne Psotkovej a poslanca Gulu, položil otázky – nie preto, aby som sa presvedčil, či ho mám/nemám voliť, ale aby som pred poslancami poukázal na jasný konflikt záujmov; ak by niekomu z nich napadlo ho voliť.

Viac tu: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/12/20/dubravska-samosprava-regulaciu-dubracentra-odmietla-ale-zato-za-hlavneho-kontrolora-zvolila-svojho-kamarata/

 

14.

 

ZEFEKTÍVNENIE BOJA PROTI NEPORIADNYM PSIČKÁROM

V r. 2015 som podal návrh, aby miestne zastupiteľstvo oslovilo Ministerstvo vnútra SR, ako gestora zákona o Mestskej polícii, o vyjadrenie k možnosti/nemožnosti iniciovať zmenu tohto zákona v tom smere, aby mestským policajtom pribudlo oprávnenie používať pri určitých činnostiach vo výkone služby civilný odev. Veď kontrolovať dodržiavanie odpratávania psích výkalov v služobnej rovnošate je ako chodiť s bubnom na zajace.

Návrh bol na miestnej rade zamietnutý po tom, čo právnik mestskej časti uviedol, že mestská polícia má právo v takýchto prípadoch nosiť civilný odev, čo ale nie je pravda. Uvedené mi osobne potvrdil aj súčasný, nový náčelník bratislavskej Mestskej polície – Miroslav Antal, a to 4.2.2022. Aj on, zo svojej pozície, túto zmenu inicioval a ako povedal, v dohľadnej dobe budú o nej kompetentní na Ministerstve vnútra SR rozhodovať. Šance na jej presadenie, ako vyplýva zo zákulisia, sú ale dosť malé, len jedna k jednej; čo je nepochopiteľné, lebo táto zmena by rozhodne iba pomohla. No napriek tomu s tým polovica kompetentných má problém.

 

15.

 

STOP PARKOVACÍM ŠPEKULÁCIÁM V SÚVISLOSTI S VYHRADENÝMI PARKOVACÍMI MIESTAMI.

V roku 2016 som spracoval a odôvodnil dva návrhy týkajúce sa vyhradených parkovacích miest. Najprv som narážal na alibizmus miestneho úradu, resp. jeho prednostu, Rastislava Bagara. Potom, ešte toho istého roku, vicestarosta Ľuboš Krajčír, ktorý oblasť dopravy a parkovania v Dúbravke zastrešoval, návrh podporil, ale žiaľ návrh na úrade nemal kto zrealizovať. Keď som na to tlačil, odpoveďou bolo, že veď nová parkovacia politika čoskoro vyhradené parkovacie miesta zruší, načo to riešiť? Odvtedy ubehlo 6 rokov. Vyhradené parkovanie stále funguje a parkovacie špekulácie s nimi.

Ak by sa návrh zrealizoval tak pokladnica dúbravskej radnice by mohla byť bohatšia o peniaze, ktoré by platili špekulanti; ak by nechceli prísť o svoje vyhradené parkovacie miesta.

Bližšie tu:

31.5.2016 – Parkovacie špekulácie majú v Dúbravke podporu. https://dennikn.sk/blog/606283/parkovacie-spekulacie-maju-v-bratislavskej-dubravke-podporu/

31.10.2016 – Parkovacie špekulácie už zrejme nebudú mať v Dúbravke podporu. https://dennikn.sk/blog/597306/parkovacie-spekulacie-uz-nebudu-mat-v-dubravke-podporu/

15. októbra 2016 – Čo nového v otázke parkovania v bratislavskej Dúbravke (dennikn.sk)

 

16.

 

URÝCHLENIE PRIJATIA PREPOTREBNEJ NOVELY Všeobecne záväzného nariadenia O DOTÁCIÁCH – Vyhovenie dvom mojim návrhom. 

 

Na februárovom zasadnutí MZ 2019, v rámci rokovacieho bodu č. 7, som v diskusii namietol, že:

 1. vypracovanie prepotrebnej novely Všeobecného záväzného nariadenia o dotáciách, ktoré sa stále naťahovalo, nemôže donekonečna stáť na poslancoch, ale na Miestnom úrade,
 2. a musí byť konečne daný termín, dokedy bude novela prichystaná na pripomienkovanie a hlasovanie.

Pár zaujímavostí, ktoré odzneli v diskusii k danému bodu (nejde o doslovné citácie, ale zmysel je zachovaný bez vytrhávania z kontextu):

Prednosta: V súčasnosti platné VZN je dobré. A to, že poslanecká komisia nekoná, do toho ja vstupovať nebudem.

Hlavná kontrolórka: V súčasnosti platné VZN nie je dobré, nie je v súlade s platnou legislatívou v určitých veciach, sú tam viaceré nezrovnalosti, chýba v ňom napr. ustanovenie, ktoré by stanovovalo termín podávania žiadostí o dotácie. Veci na základe platného VZN vo vzťahu k rozpočtu sa robia chaoticky, nie je v tom systém, je to diskriminujúce voči niektorým subjektom. Predmet VZN nesúhlasí so zákonom o rozpočtových pravidlách, skrátka je tam toho veľa, a presne to bolo definované v správe z kontroly.

A súhlasím s tým, že návrh nového VZN by mal vzísť z úradu a poslanci by ho mali „len“ pripomienkovať.

Starosta po dvoch mojich návrhoch: OK, Miestny úrad pripraví znenie nového VZN do júnového zastupiteľstva 2019.

Kompletný záznam k bodu č. 7: http://dubravskatv.sk/cms7/kompletny-tv-zaznam-2-zasadnutia-mz-mc-bratislava-dubravka-zo-dna-19-2-2019/

 

17.

 

UZNANÁ ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K URBANISTICKEJ ŠTÚDII NÁJOMNÉHO bývania vo vzťahu k lokalite HRUBÁ LÚKA (Agátová)

Magistrát hl. mesta žiadal našu mestskú časť (2020) o odporúčacie stanovisko k zámeru výstavby nájomných bytov v zázemí ul. Agátová na Hrubej lúke. Ako člen Komisie územného rozvoja som vo veci uplatnil niekoľko pripomienok, a tieto boli uznané, vrátane tej najzásadnejšej – že mestská časť svoj súhlas s výstavbu nájomných bytov v danej lokalite podmieňuje splnením našich konkrétnych požiadaviek na adresu magistrátu a to najmä: predĺženie električkovej trate k železničnej trati Bratislava – Malacky, predĺženie Saratovskej ulice na cestu II/505 a následne na D2.

 

Už v r. 2015 bolo vyhovené mojej žiadosti, ako člena komisie ÚR, aby sa odporúčanie ohľadne predlženia ul. Saratovskej v réžii magistrátu zmenilo na našu žiadosť .

 

18.

 

POMOC ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ PRI KRÍŽI – POZMEŇUJÚCI NÁVRH, schválený ekonomickou komisiou K NÁVRHU ROZPOČTU NA R. 2019.

 

Na umývačku riadu (13 000 eur) a deličku cesta (3 000 eur) pre školskú jedáleň ZŠ Pri kríži vyčleniť v rozpočte na r. 2019 celkovo 16.000 eur.

Finančné krytie:

Buď výlučne z jednej, z ktorejkoľvek položky uvedenej nižšie (napr. Dúbravský fašiangový ples), alebo v kombinácii, pri ktorej by sme odobrali menšie čiastky financií z viacerých položiek, a to konkrétne z týchto nižšie uvedených, pri ktorých je uvedené, koľko eur je pre nich v návrhu rozpočtu naplánovaných:

– Dúbravské hody – 40.000,

– Dúbravský fašiangový ples – 16.000,

– Realizácia pešia zóna od VUB po DKD – 150.000,

– Rekonštrukcia parku a detského ihriska pri Horárskej studni – 100.000,

– Dúbravská TV – 60.000,

– Výdavky na opravu ciest – 200.000 eur,

 

Odôvodnenie návrhu:

 1. ŠJ na ZŠ Pri kríži je dlhodobo odkázaná na zastarané technologické vybavenia. Každý rok je na to zriaďovateľ upozorňovaný. Až tento rok by mala dostať konvektomat (resp. v návrhu rozpočtu figurujú 4 kanvektomaty a máme 4 ZŠ). A ak ho aj dostane, verme, že áno, nebude to stačiť. Jedáleň potrebuje napr. aj ohrievací pult – vodnú lázeň, či elektrický ohrievač tanierov. Ale okrem konvektomatu ŠJ nevyhnutne potrebuje aj umývačku riadu a deličku cesta, práve ktorých sa daný návrh týka.    
 2. Áno, podobné problémy majú aj na iných školách a v škôlkách, ale ZŠ Pri kríži má zo všetkých jednoznačne najväčší počet stravníkov. Pre školu s počtom 680  potenciálnych stravníkov, a 60-tich zamestnancoch, pre ktorých musí byť obed vydaný načas a takmer v jednom termíne, to bude pri zabezpečovaní tzv. obedov zdarma, len sotva vyriešiteľný problém. A ak sa to náhodou bude dariť ako tak zvládať, veľmi otázne bude, ako dlho a za akú cenu, či to nebude mať za následok, že nakoniec v tej škole nebude mať kto variť.
 3. Žiadna z vyššie uvedených investícií (na chodníky, hody, ples, pešia zóna, park, DVT) na ktoré je v návrhu rozpočtu vyčlenených celkovo 500.000 eur, nie je tak dôležitá (a prvých 5 zďaleka nie), aby z tejto čiastky nebolo možné odobrať 16.000 eur, čo nepredstavuje ani 4 percentá z celkovej čiastky, a navyše na takú vec, ktorá z hľadiska životných potrieb má jednoznačne väčšiu prioritu.

Skrátená reakcia riaditeľky ZŠ Pri kríži, Mgr. Ivety Mikšíkovej: 

„Zdravim pan Burkert. Velmi pekne dakujem za Vasu iniciativu, sledovala som zastupitelstvo zo zaznamu. Samozrejme, ze rada pridem na pracovne stretnutie, lebo nebudem takto sprostredkovane reagovat. Myslim si, ze sa snazime hospodarit efektivne ale zodpovednost za vybavenie, cize materialno technicke zabezpecenie ma zriadovatel. Este raz velmi pekne dakujem za aktivitu a info. S pozdravom, Iveta Miksikova

 

19.

 

NÁVRHY NA ŠETRENIE V OBECNOM ROZPOČTE z januára 2019 predostreté poslancom miestneho zastupiteľstva:

 

A) Dúbravská TV

 

Pri koncipovaní miestneho rozpočtu na r. 2017 som napriek tomu podal návrh na vyčlenenie potrebnej finančnej čiastky na vykonanie prieskumu sledovanosti DTV. Návrh som odôvodnil tým, že každá samospráva by mala dbať o čo najefektívnejšie nakladanie so svojimi finančnými prostriedkami. A to sa týka aj výdavkov na DTV. Odpoveď na otázku, či DTV je skôr luxus, alebo je užitočná do tej miery, že financie každoročne prideľované na jej chod sa nedajú využiť užitočnejšie, nebudeme poznať bez vykonania verejného prieskumu jej sledovanosti.

Návrh bol odmietnutý. Bez zdôvodnenia.

Prieskum sledovanosti DTV je pre vedenie samosprávy zjavne n e ž i a d ú c i . Lebo čo ak výsledok prieskumu ukáže, že sledovanosť DTV je tak minimálna, že je luxus ju financovať? Čo potom? Ako sa to vysvetlí voličom?

Prednosta úradu, a zároveň vtedy ešte, v rozpore s platnou legislatívou aj konateľ DTV, nevedel, nechcel, alebo nemohol dať v rozprave odpoveď na otázku, či má aspoň približnú predstavu, koľko percent Dúbravčanov by malo DTV sledovať, aby malo zmysel ju financovať. Je to 20%, 10%, 5%, 1%, alebo stačí pol percenta?

Na túto otázku nevedela dať odpoveď ani mediálna komisia.

 

B) Platy starostu a zástupcu starostu

Od začiatku minulého volebného obdobia (december 2014) do januára 2019 sa im platy zvýšili 2 krát. Druhý krát to síce bolo zvýšenie zo zákona, ale aj pri ňom mohol starosta zvýšenie platu odmietnuť, či už priamo, alebo hoci aj nepriamo – požiadaním, aby mu zastupiteľstvo súčasne znížilo plat o toľko, o koľko mu ho zvýšil zákon. Nebol by jediným starostom, ktorý tak spravil, ak by tak spravil. A tým pádom by sa automaticky ušetrilo aj na plate vicestarostu (odvodeného od platu starostu).

Áno, je možné pritom namietať, že si dané platy obaja zaslúžia, ale vyššie platy si zaslúžia napr. aj naše učiteľky a vychovávateľky na ZŠ a v MŠ. Ich platy sú zúfalé aj po 10%-nom navýšení, lebo z ho… bič neupletiete. A nie som zďaleka presvedčený o tom, že práca starostu alebo vicestarostu je až 6, alebo 7 násobne náročnejšia, hodnotnejšia a aj zodpovednejšia.

Vyššie odmeny by si zaslúžili aj mnohí naši miestni poslanci. Ale vedia sa uskromniť.

(Iba na okraj: Dostávame odmenu 134 eur mesačne, vrátane odmien za prácu v 2 komisiách, pričom za prácu v jednej komisii dostáva neposlanec mesačnú odmenu 25 eur,  

a mestskí a župní poslanci dostávajú odmeny okolo 500 eur, aj keď robia veľmi podobnú prácu tej našej. Ale nesťažujeme sa, nenavyšujeme si odmeny).

 

C) Samostatná funkcia zástupcu starostu je luxus

Netvrdím, že je to funkcia úplne zbytočná. Ale vzhľadom na to, že Dúbravka je len mestská časť, navyše nie veľká, a patrí medzi najchudobnejšie MČ, je samostatná funkcia vicestarostu (teda bez toho aby tento mal na starosti aj vedenie nejakého oddelenia), viacmenej l u x u s. Dokonca aj podpredsedovia vlády SR zastávajú posty šéfov rezortov.

Dňa 1.1.2022 sa moje slová potvrdili. Od toho dátumu starosta našej MČ už nemá svojho zástupcu. Osobne sa tomu ani nečudujem. Viac tu: 

Multifunkčný poslanec Ľuboš Krajčír zo Sme rodina. A jeho svojská „priamosť“. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/05/14/multifunkcny-poslanec-lubos-krajcir-zo-sme-rodina/

Možno aj tento článok a jeho zverejnenie na FB Dúbravka dopomohli k tomu, že Ľuboš Krajčír sa k 1.1.2022 vzdal funkcie zástupcu starostu. A miestny úrad zrazu dokázal fungovať aj bez zástupcu starostu.    

 

D) Funkcia poradca starostu???

Neviem ako dnes, ale túto funkciu zastával Albert L., aspoň podľa veľkej menovky, ktorú mával pred sebou na zasadnutiach MZ v minulom volebnom období. To v očiach verejnosti môže, alebo mohlo vyzerať tak, akoby náš starosta potreboval špeciálneho poradcu a nestačia mu pri rozhodovaní odborné vedomosti svojich vedúcich oddelení atď. Naozaj ma nenapadá, čo také má Albert na úrade na starosti, čo by za neho nevedeli spraviť na našich oddeleniach, alebo tím patriaci pod kanceláriu starostu.

 

20.

 

NOVÝ PRECHOD PRE CHODCOV NA UL. PRI KRÍŽI

Citujem z mojej, zatiaľ poslednej, z celkovo 4 žiadostí, resp. interpelácií a urgencií v danej veci:

Vo veci mojej žiadosti zo dňa 27.9.2020 všetkým zainteresovaným osobám MÚ,

o zabezpečenie voľného a bezpečného prechodu pre chodcov cez vedľajšiu cestu k , alebo od prvej zastávky autobusov č. 26,27 a 83 na ul. Pri kríži,

následnej interpelácii zo dňa 8.12.2020,

následnej interpelácii / urgencii 6.5. 2021  

opätovne žiadam o informáciu, čo je vo veci nové, aké konkrétne kroky sa vykonali od dátumu Vašej poslednej odpovede vo veci a to zo dňa 24.2.2021.

 

Vo veci som už v máji 2021 emailom upozornil, že už z mojej prvej žiadosti vo veci, zo dňa 27.9.2020, jasne vyplývalo, že žiadam o prechod pre chodcov v trase vzdialenejšieho súbežného chodníka. Je to logické, lebo takto ide zjavne o jednoduchšie riešenie, ide o kratší a bezpečnejší prechod pre chodcov, oproti tomu, ak by  sa tento vybudoval v trase k hlavnej ceste bližšieho súbežného chodníka. Preto Vaše zdôvodnenie, že prieťahy vo veci v podstate trvajú kvôli chýbajúcemu osvetleniu, ak by sa chodník viedol v trase chodníka, ktorý je bližšie k hlavnej ceste, môže byť len sotva akceptovateľné.

 

21.

 

V r. 2021 ZASADZOVANIE SA ZA TO, ABY (ANI) DETI DÚBRAVSKÝCH ZŠ SA NEMUSELI DUSIŤ V RÚŠKACH 3 NAJTEPLEJŠIE MESIACE ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Viac tu: Aj deti dúbravských ZŠ sa museli dusiť v rúškach 3 najteplejšie mesiace šk. roka a starostovi to starosť nerobilo. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/10/05/deti-zakladnych-skol-sa-museli-dusit-v-dusitkach-3-najteplejsie-mesiace-sk-roka-a-starostom-to-starost-nerobilo/

 

22.

 

ZASADZOVANIE SA PROTI BILBORDOVÉMU SMOGU VYTVÁRANÝM AJ MIESTNYMI POLITIKMI, VRÁTANE DÚBRAVSKÉHO STAROSTU

 

Počet politických bilbordov, možno aj vďaka mojim iniciatívam, zo strany pána starostu a spol. pred komunálnymi voľbami 2022 opticky poklesol.   

Kde nie je dopyt, tam nie je ani ponuka. Vyhovárať sa, že ak nevyužijem bolbord v politickej kampani ja, využijú ho iní, je čistý alibizmus. Takto ale argumentuje nejeden dúbravský komunálny politik.

 1. februára 2016 som preto na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dal Výzvu smerovanú poslancom miestneho zastupiteľstva, dúbravským mestským poslancom a starostovi,

že ak chceme riešiť  bilbordový smog, musíme začať od seba, lebo bojovať proti bilbordom, a pritom ich sami využívať, je pokrytectvo a divadlo pre voličov. Spomenul som aj potrebu systémovej zmeny v zákone, lebo na komunálnej úrovni môžeme odstrániť len pomerne malú časť bilbordov, gro z nich ale zostáva, a že všetci sme kandidovali cez politické strany, ktoré sú v parlamente, aby sme cez nich iniciovali systémovú zmenu. Toho nápadu sa nechytil nikto a tak to zakapalo.

Moju iniciatívu o redukovanie bilbordového smogu vytváraného aj dúbravskými miestnymi politikmi, ktorí sa pravidelne pred voľbami nechávajú vycapovať na bilbordy, som rozprúdil aj neskôr, tento krát na dúbravskom FB, lebo sociálne siete majú o dosť silnejší dosah a vplyv na konanie politikov ako to, čo sa povie na zasadnutiach zastupiteľstva.

 

Uvidíme, ako si naši miestni politici v tomto vstúpia do svedomia. Ak áno, bude to aj mojou zásluhou, lebo na ten problém som poukazovať neprestal.

 

Viac tu:

10. apríla 2021 – Politický bilbordový smog a „sebareflexia“ starostu bratislavskej Dúbravky M. Zaťoviča https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/04/10/bilbordovy-smog-a-sebareflexia-starostu-bratislavskej-dubravky-m-zatovica/

10. októbra 2017 – Dúbravskí „bojovníci proti bilbordom“ jasne vedú. V ich používaní; samozrejme. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2017/10/14/dubravski-bojovnici-proti-bilbordom/

9.2.2016 – Bilbordom v Dúbravke vyhlásili vojnu dokonca aj takí poslanci, ktorí ich sami využívajú. https://dennikn.sk/blog/367156/bilbordom-v-dubravke-vyhlasili-vojnu-dokonca-aj-taki-poslanci-ktori-ich-sami-vyuzivaju/

 

23.

 

STOP VÝBEROVÝM KONANIAM A ODMENÁM PO DÚBRAVSKY

 

Viac tu: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/08/23/vyberove-konania-a-odmeny-vo-verejnej-sprave-po-bratislavsko-dubravsky/

A reakcia pána prednostu

MÚ Bratislava – Dúbravka na môj článok o výberových konaniach a odmenách na MÚ https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/08/31/reakcia-prednostu-mu-bratislava-dubravka-na-moj-clanok-tykajuci-sa-vyberovych-konani-a-odmien-v-dubravskej-samosprave/

 

Po tejto mojej iniciatíve, minimálne tomu druhému, teda premršteným odmenám, minimálne pre rok 2021, odzvonilo. 

 

24.

 

INICIOVANIE REGULÁCIE DOPRAVY NA DEVÍNSKU KOBYLU

 

Viac tu: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/02/17/na-devinsku-kobylu-regulovanie-dopravy-pruznost-dubravskej-samospravy

 

25.

 

STOP ZASAHOVANIA DO PROCESU PRIJÍMANIA DETÍ DO DÚBRAVSKÝCH MŠ

 

Zasahuje prednosta MÚ Bratislava – Dúbravka do procesu prijímania detí do materských škôl? Podľa mňa áno. Minimálne nad objektívnosťou a nezasahovaním do procesu prijímania detí do materských škôl v bratislavskej Dúbravke visia na strane prednostu miestneho úradu veľké otázniky.

Viac tu:  https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2022/10/01/nad-objektivnostou-a-nezasahovanim-do-procesu-prijimania-deti-do-materskych-skol-v-bratislavskej-dubravke-visia-tazke-otazniky/

 

 

26.

 

INICIATÍVA ZA ZVÝŠENIE PODIELU KVETNATÝCH LÚK V DÚBRAVKE

 

Viac tu:

Zakladanie kvetnatých lúk v Dúbravke naráža na nevôľu vedenia samosprávy a jeho alibizmus. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2022/08/29/nedostatok-kvetnatych-luk-v-bratislavskej-dubravke-naraza-na-nevolu-vedenia-samospravy-resp-jeho-alibizmus/

 

27.

 

TLAČENIE NA INICIATÍVNEJŠIE RIEŠENIE ČIERNEJ STAVBY – bývalý PNS na ul. Saratovskej, oficiálne „Obchodný priestor Saratovská ulica“.

 

V septembri 2015 som vo veci podal túto interpeláciu – Žiadam o vyjadrenie k čiernej stavbe na Saratovskej ul.:

 1. Prečo čierna stavba doposiaľ nebola odstránená,
 2. čo tomu bráni,
 3. či, resp. čo všetko bolo podniknuté za účelom odstránenia tejto stavby,
 4. prečo sa začalo konanie o dodatočnom povolení stavebného povolenia a nie konanie o odstránení čiernej stavby,
 5. aký je stav tohto konania, aké kroky už v ňom boli podniknuté a či nedochádza, alebo nedošlo k zbytočným prieťahom v konaní zo strany stavebného úradu,
 6. prečo na internetovej stránke Odkazy pre starostu je jediná a posledná odpoveď úradu v tejto veci z januára 2015; pred tým ani potom nič, aj keď ide o podnet už z roku 2012.

Po alibistických výhovorkách MÚ, prečo sa to nedá, som dňa 11.6.2020 podal vo veci ďalšiu interpeláciu:

Otázky v súvislosti s ruinou, resp. stavbou s názvom „Obchodný priestor Saratovská ulica“ (bývalý PNS) na Saratovskej ulici:

a) Podal miestny úrad (MÚ) po svojich, roky trvajúcich negatívnych skúsenostiach, v súvislosti s danou stavbou, alebo náš stavebný úrad (SÚ), podnet na konkrétnu legislatívnu zmenu, ktorá by riešila takúto ignoranciu zo strany stavebníka, ako vidíme v danej veci? A ak nie, tak z akého dôvodu?

b) Vie právnik MČ identifikovať konkrétne právne ustanovenie, ktoré bráni efektívnemu riešeniu takýchto prípadov, alebo identifikovať čo konkrétne je potrebné v platnej legislatíve zmeniť, aby k takejto ignorancii nemohlo tak ľahko dochádzať?       

c) V Dúbravských novinách z konca roka 2019 sa uvádza, že v r. 2015 uskutočnili zástupcovia MČ viaceré stretnutia s vlastníčkou objektu a tiež rokovania na pôde hlavného mesta. Aký je výstup z týchto stretnutí, k čomu všetkému sa na týchto všetkých stretnutiach dospelo?  

d) V júni 2016 bolo mestskou časťou vo veci vydané dodatočné povolenie na stavbu pod uvedeným názvom. Stavba mala byť dokončená v júni 2018, kedy uplynula dvojročná lehota na dokončenie stavby. Čo urobil vo veci za tie 2 roky náš MÚ a SÚ okrem toho, že v júni 2017 bola na vec upozornená alebo o pomoc požiadaná Slovenská stavebná inšpekcia?

e) Čo urobil vo veci náš MÚ a SÚ v období od júna 2018, kedy uplynula dvojročná lehota na dokončenie stavby, do 7. novembra 2019, kedy SÚ nariadil „stavebníkovi“ neodkladné zabezpečovacie práce? 

f) Čo urobil vo veci náš MÚ a SÚ v období od cca 16. novembra 2019, kedy „stavebník“ mal začať vykonávať neodkladné zabezpečovacie práce, do dňa podania tejto mojej žiadosti, a kedy presne tak spravil?   

Som toho názoru, že ak by som do toho nevŕtal a netlačil na kompetentných, neriešenie danej veci by sa vlieklo ešte podstatne dlhšie.

 

28.

 

INTERPELÁCIA V SÚVISLOSTI S PRÍPADOM SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA NA ZŠ NEJEDLÉHO:

 

a) V júni 2019 (po prevalení skutočností nasvedčujúcich zločinu sexuálneho zneužívania v súbehu s trestným činom ohrozovania mravnej výchovy mládeže, z ktorého bol už minimálne v 1. polovici júna obvinený učiteľ zo ZŠ Nejedlého), boli poslanci MZ v e-mailovej komunikácií uistení že MČ situáciu na ZŠ Nejedlého rieši a že vo veci boli prijaté opatrenia. Avšak z odpovede MÚ (na moju žiadosť z júna 2019, ktorú som dostal po niekoľkých urgenciách až októbra) vyplýva, že opatrenia začali byť prijímané až po letných prázdninách. Trvá MÚ na tom, že vo veci boli v júni 2019, alebo aj pred tým, prijaté opatrenia v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami?

b) A ak áno, ktoré konkrétne opatrenia MÚ v júni 2019 v danej veci prijal?

c) Samostatnou otázkou sú opatrenia prijaté po letných prázdninách 2019: Išlo   viacmenej o preventívne programy. Sú v poriadku, ale zrejme nimi nie je možné nahradiť ani ospravedlniť to, že sa pravdepodobne zanedbalo, alebo nevykonalo zisťovanie ďalších možných potencionálnych obetí z radov detí. Z doposiaľ zistených informácií nevyplýva, že by opak bol pravdou. Vie MÚ niečím doložiť alebo potvrdiť opak? , bolo to zisťovanie vykonané?

d) A ak áno, s koľkými žiakmi sa komunikovalo jednotlivo (za prítomnosti sociálneho pracovníka a pod.) po tom, čo skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, vyplávali na povrch, resp. boli medializované?

e) Či je MÚ známe, kto vo veci podával trestné oznámenie, či to bol niekto z rodičov, niekto z pedagogického zboru, z miestneho úradu…, a či je známe, že kedy.

f) Aké systémové riešenia boli na škole prijaté od nástupu novej riaditeľky školy?

g) Ak sa situácia na škole od nástupu novej riaditeľky školy do funkcie naozaj zlepšila, mohli by to potvrdiť, alebo vyjadriť sa k tomu aj žiaci. Že určitý počet rodičov chváli nové vedenie školy, to ešte zďaleka nemusí odzrkadľovať skutočnú celú realitu. Preto otázka znie, či bol vykonaný navrhovaný anonymný prieskum dotazník u učiteľov a žiakov (nemyslí sa schránka dôvery) týkajúci sa toho, že ako oni vidia fungovanie školy, čo sa im páči a čo nie?

h) A ak takýto prieskum vykonaný nebol, tak z kého dôvodu, a či ho MÚ inicioval. A ak nie, tak z akého dôvodu ho neinicioval a či ho plánuje vykonať aspoň v budúcnosti .

i) Z rozhovoru, ktorý som mal s bývalým riaditeľom školy v máji 2019, vyplynulo, že zhruba 50% učiteľského zboru 2. stupňa školy je žiakmi, pod taktovkou neprispôsobivých lídrov tried, ignorovaných. Rozmenené na drobné: Právo na riadne vzdelávanie pre tie deti školy, ktoré sa chcú učiť, je do značnej miery znemožňované.  Je to v poriadku? Resp. vie MÚ túto informáciu vyvrátiť?

j) A ak túto informáciu vie MÚ vyvrátiť, otázka znie, že čím?

k) Môže MÚ garantovať, že na tejto škole je riadne zabezpečené nerušené vzdelávanie tých detí, ktoré sa chcú učiť?

l) Či sa za posledný rok (k dnešnému dňu) problémom ZŠ Nejedlého venovala komisia školstva pri MÚ, koľko krát, a k akým záverom došla. Teda nejde o to, že sa  veci porozprávala, ale ide o konkrétne výstupy, stanoviská, odporúčania aké vo veci zaujala. Poprosím aby, v prípade kladnej odpovede na túto otázku bola táto odpoveď

 

29.

 

OHLUŠUJÚCE HODY DECIBELOV z r. 2021 sa v roku 2022 NEZOPAKOVALI & KEĎ KRITIKA PADNE NA ÚRODNÚ PÔDU.

Viac tu: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/10/31/hody-a-cenzura-ako-sa-vie-vykrucat-starosta-bratislavskej-dubravky-cast-hody/

 

30.

 

NÁVRH NA POMERNE JEDNODUCHÉ A K ZELENI ŠETRNÉ ZÍSKANIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST NA ul. J. ALEXYHO / M. Sch. TRNAVSKÉHO

 

pri novom úseku pešej zóny. Ide o pomerne veľkú betónovú plochu, ktorá je z hľadiska parkovania využitá dosť neefektívne. K efektívnejšiemu využitiu tejto plochy na parkovanie bránia kontajnery. Tieto by mohli byť presunuté napr. na pešiu zónu –  presne tak ako na ňu boli presunuté kontajnery z bytového domu, ktorý je bližšie k reštaurácii Gregory.

 

31.

 

ABY SA ŽIACI DÚBRAVSKÝCH ZŠ MOHLI NERUŠENE VZDELÁVAŤ

 

Na dúbravských základných školách sa každý rok udeľuje množstvo poznámok za porušovanie školského poriadku, vrátane vyrušovania na hodinách. A keďže školský zákon stanovuje, že žiak, ktorý na hodinách opakovane vyrušuje má byť izolovaný, zisťoval som na všetkých dúbravských ZŠ koľko bolo u nich za rok uložených poznámok za vyrušovanie a koľkých prípadoch došlo k izolovaniu žiakov, ktorí narušovali vyučovacie hodiny. Na všetkých ZŠ, okrem Sokolíkovej, som narazil na neskutočný alibizmus. Raz o tom spracujem samostatný článok.

 

32.

 

INICIATÍVA ZA ÚZEMNÚ REGULÁCIU LOKALITY KRČACE

 

s ktorou som sa na júnovom zasadnutí MZ 2002 obrátil na p. starostu. Poukázal som na spoločný výstup z pracovného stretnutia už spred viac ako dvoch rokov (február 2020)  našej komisie územného rozvoja s komisiou územného rozvoja Karlovej Vsi. Na danom stretnutí sme sa dohodli, že tajomníci týchto komisií (vedúci oddelení územného rozvoja) oslovia svojich starostov s požiadavkou, aby spoločne oslovili primátora hl. mesta vo veci spolupodieľania sa magistrátu na financovaní vypracovania spoločného územného plánu zóny 2 mestských časti v lokalite Krčace. Viac krát som danú vec u daných tajomníkov, resp. vedúcich oddelení územného plánovania urgoval, naposledy na májovom zasadnutí KÚR, a tak som sa pána starostu opýtal, či o tejto spoločnej iniciatíve dvoch MČ vie, ak áno, čo v nej podnikol a s akým výsledkom.   

Reakcia pána starostu:

Viem o tej komisii a výsledky sú na vás, ako sa komisia rozhodla. Môžete (teda pán poslanec) povedať, aké sú výsledky tejto komisie (pracovnej skupiny).

Rozbor starostovej reakcie:

Opäť, alibizmus par excellance. Za prvé: o závere, resp. o výsledku rokovania danej komisie, na ktorý sa pýtal, som práve informoval, a za druhé: otázka neznela, či o tejto spoločnej komisii pán starosta vie, ale či už vo veci oslovil pána primátora, resp. s akým výsledkom.

Toto ale žiaľ pána starostu nezaujíma. Ako aj ostatné územné plány zón, ktoré Dúbravka nevyhnutne potrebuje, len develpéri nie.  

 

EŠTE PÁR MENŠÍCH AKTIVÍT:

 • 10 eurové režijné poplatky za stravovanie v dúbravských školských jedálňach bez ohľadu na to, či stravník (žiaci, učitelia) odobrali za mesiac 20 obedov, alebo hoci len jeden, z dôvodu PN. Môj návrh, aby sa režijné poplatky tomu prispôsobili, cez prednostu MÚ, ani komisiu školstva, neprešiel.
 • Useknutý konček prsta žiačky cca 2. ročníka počas družiny na školskom dvore ZŠ Pri kríži na stacionárnej pumpe pred „Bicyklarstvom U Mira“ , ktoré sídli v areáli školy. No napriek tomu prednosta miestneho úradu odmietal akúkoľvek zodpovednosť školy a jej zriaďovateľa – miestneho úradu, za túto udalosť. Až po mojom poukazovaní na alibizmus, po mojej interpelácii a jej urgencii došlo medzi rodičmi a MÚ k mimosúdnemu vyrovnaniu.
 • Zmapovanie minimálne 30 adries obytných domov, kam sa Dúbravské noviny do schránok spravidla nedostávali. Nasledoval návrh, aby distribučná spoločnosť bola povinná oznamovať tie adresy domov, kam sa noviny do schránok nedostali.
 • Nový športový areál na Adlerke bol po slávnostnom otvorení týždne až mesiace zavretý kvôli tomu, že sa nevedel nájsť človek, ktorý by mal záujem robiť správca areálu. Až po mojom „medializovaní“ veci na FB Dúbravka sa vec vyriešila. Areál pre verejnosť začal fungovať aj bez správcu.

 

Z Á V E R :

 

Vo volebnom období 2014 – 2018 som pracoval v komisii územného rozvoja a dopravy a v komisii mediálnej (do júna 2016 som bol jej predsedom). V danom období som bol aj členom pracovnej skupiny pre Park Pod záhradami. 

Vo volebnom období 2018 – 2022 som pracoval v komisii územného rozvoja a dopravy a v komisii ekonomickej. Posledný rok volebného obdobia som pracoval aj v komisii školstva.

Čo sa týka finančného odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva – V roku 2018 som dostával mesačné odmeny (plat) vo výške cca 130 eur. V decembri 2018 to bolo presne 134 eur v čistom. V tom sú zarátané aj odmeny za prácu v komisiách, pričom za prácu v jednej komisii dostáva člen komisie – neposlanec mesačnú odmenu 25 eur. Ak sa člen komisie, či už poslanec, alebo neposlanec, zasadania nezúčastní, odmenu nedostane. Zasadanie komisii je spravidla raz mesačne; cez letné prázdniny zasadnutia nie sú. Mestskí a župní poslanci dostávali v tom čase mesačné odmeny (plat) vyše 500 eur. V roku 2020 som dostával mesačné odmeny (plat) cca 170 eur, vrátane odmien za prácu v 3 komisiách.

P.S.:

Je mi jasné, že pre určitých ľudí bude tento odpočet mojej poslaneckej práce len ďalšia príležitosť, aby si kopli. Nech namiesto toho nutkania radšej skúsia požiadať o odpočet práce ostatných poslancov, a ak sa tak čírou náhodou stane, budem zvedavý, od koľkých ich dostanú, a tí, čo ho prípadne pošlú, či naozaj budem za nimi v aktivitách vykonaných v prospech Dúbravky zaostávať.

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Peter Pellegrini

To sivé strnisko by mal dať dole, odporúča novému prezidentovi Pelegrinimu protokolistka

14.06.2024 18:45

Akých protokolárnych prešľapov sa dopúšťali predchodcovia nového prezidenta?

Jan Lipavský

Lipavský príde na Slovensko, stretne sa s najvyššími predstaviteľmi. Rokovať budú aj o Ukrajine

14.06.2024 18:08

Český minister zahraničných vecí prichádza na Slovensko v čase, keď Česko začiatkom marca odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie.

SR Strečno I/18 doprava obmedzenie SSC VÚD ZAX

Pod Strečnom havarovalo auto, v úseku sa tvoria rozsiahle kolóny

14.06.2024 17:25

Úsek motoristom odporúčajú obísť cez Terchovú.

čaputová

Moje milované Slovensko, bolo mi cťou slúžiť ti, lúčila sa Čaputová. Krajina je zranená, ale verí jej

14.06.2024 15:44, aktualizované: 18:11

Zuzana Čaputová predniesla posledný verejný príhovor vo funkcii hlavy štátu.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 210
Celková čítanosť: 865433x
Priemerná čítanosť článkov: 4121x

Autor blogu