Založ si blog

Rusko porušuje medzinárodné právo a 12 dohôd ku ktorým sa zaviazalo.

NA ÚVOD ROZPRÁVKA PRE POTEŠENIE FANÚŠIKOV MASOVÉHO VRAHA PUTINA:

Rusko nezaútočilo ani na Ukrajinu, ale NATO ho aj tak napadlo! . . .

Ukrajina, v obave, že ho Rusko niekedy v budúcnosti napadne, radšej iniciatívne sama napadla 24.2.2022 Rusko a na pomoc si k tomu prizvala aj amerických imperialistov a NATO, ktoré už vyše roka drancujú Rusko. Mal len ten Putin pravdu, že USA a NATO netreba veriť a že raz NATO na Rusko zaútočí. Pričom Rusko na Ukrajine nikdy nesiahlo dokonca ani na svoj Krym, ktorý mu Ukrajina násilím ukradla, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Ukrajina, za pomoci amerických hyen, ktorým sa zapredala, a za pomoci NATO len zneužíva svoju silu voči slabšiemu susedovi. A svoju útočnú vojnu sa dokonca opovažuje nazvať obrannou! To by nevymyslel ani Putin!

A prečo je a bolo Rusko voči Ukrajine vždy tak zdržanlivé a to aj po tom, čo mu Ukrajina ukradla Krym? Nuž preto, aby nedalo Američanom a NATO do rúk zámienku na zaútočenie. No aj napriek ruskej snahe vyhýbať sa konfliktom a dodržiavať medzinárodné právo, americkí imperialisti a ich spojenci cez Ukrajinu napadli Rusko a už vyše roka ho pustošia.

Rusko však napriek tomu, aj keď je už vyše roka drancované, doposiaľ vedie výlučne iba obrannú vojnu; teda neútočí na Ukrajinu, aj keby mohlo. Ale Rusko nechce rozpútať geopolitický konflikt, ktorý by presiahol hranice Ruska a nebodaj by spôsobil 3. svetovú vojnu.

 

A TERAZ REALITA: 

Zabiť iného človeka je trestné. Jediná výnimka, kedy to neplatí,  je zabitie v nutnej obrane, keď osoba odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok proti jej životu. Nejde ale o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku.

„Členovia OSN (Organizácia spojených národov) s cieľom zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť sa zaviazali riešiť svoje medzinárodné spory mierovými prostriedkami. Tieto zásady sú upravené v Charte OSN ako medzinárodnej zmluve, no zároveň sú zásadami medzinárodného obyčajového práva, ktoré zaväzuje aj nečlenské štáty OSN.

Rusko ako člen OSN porušilo svoje záväzky vyplývajúce nielen z Charty OSN. Svojím konaním porušilo územnú celistvosť a Ruskom uznanú nezávislosť Ukrajiny z 3. decembra 1991 na základe deklarácie o rozpade ZSSR a vyhlásenia Borisa Jeľcina v programe Vesti.

Rusko porušuje medzinárodné právo ako aj iné dohody, ku ktorým sa zaviazalo. Nezákonnou anexiou Krymského polostrova a ozbrojenou agresiou voči Ukrajine porušilo Rusko, ktoré je jedným zo stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, najmenej 12 medzinárodných a bilaterálnych zmlúv. Patrí medzi ne Charta OSN, Helsinský záverečný akt a Parížska charta, ktorými sa zaručuje zvrchovaná rovnosť a územná celistvosť štátov, nedotknuteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a sloboda štátov zvoliť si alebo zmeniť vlastné bezpečnostné opatrenia. Inými slovami, konanie Ruska bolo nezákonné a to už už pred 24. februárom 2022.

Zo zásady zákazu použitia sily alebo hrozby silou sú v zmysle medzinárodného práva možné dve výnimky. Použitie sily alebo hrozby silou je v súlade s medzinárodným právom v prípade, ak ide o akt sebaobrany alebo o príslušných opatreniach s použitím sily rozhodne Bezpečnostná rada OSN. Obe výnimky sú však v prípade ruskej invázie neaplikovateľné.

Prvá výnimka,

inštitút sebaobrany, je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť, v zmysle čl. 51 Charty OSN ide o prirodzené právo každého štátu. Sebaobrana sa môže vykonať buď v individuálnej forme alebo kolektívnej forme. Je však v rozpore s medzinárodným právom, že agresiu Ruska prezentuje jeho najvyšší predstaviteľ ako sebaobranu. Nejde o sebaobranu individuálnu, keďže sebaobranu je možné realizovať až v prípade, ak dôjde k ozbrojenému útoku. No k ozbrojenému útoku na Rusko nedošlo (dokonca ani k bezprostredne hroziacemu). Počas vývoja medzinárodného práva nedošlo obdobne ani k uznaniu tzv. konceptu preventívnej sebaobrany. Čo sa týka sebaobrany kolektívnej: tá tiež môže nasledovať až po ozbrojenom útoku. Okrem toho je nevyhnutné zdôrazniť, že hoci Rusko uznalo nezávislosť Donecka a Luhanska, takéto uznanie iným štátom neznamená vznik štátnosti týchto útvarov, preto nie je možné poukazovať na prípadné pozvanie či žiadosť o pomoc zo strany napadnutého štátu. Napokon, neoddeliteľnou súčasťou legitímneho výkonu práva na sebaobranu je nevyhnutnosť a proporcionalita vykonávaných opatrení, čo, žiaľ, nie je súčasťou práve prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu, a to ani v prípade, že prezident Putin vo svojich príhovoroch hovorí o genocíde páchanej vo vyššie uvedených oblastiach.

Druhá výnimka

zo zákazu použitia sily sa týka opatrení Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktorá je hlavným orgánom OSN a v zmysle Charty OSN jej členovia zverujú hlavnú zodpovednosť za medzinárodný mier a bezpečnosť. Bola zriadená ako orgán zabezpečenia rýchlej a účinnej akcie, no zároveň je symbolom inštitucionalizácie povojnového usporiadania a vytvorenia potrebnej rovnováhy medzi mocnosťami. Vzhľadom na to, že jej stáli členovia (USA, Veľká Británia, Francúzsko, Rusko, Čína) majú v prípade neprocedurálnych hlasovaní právo veta. Toto právo veta uplatnilo Rusko aj v prípade mimoriadneho zasadnutia BR OSN pre situáciu na Ukrajine. V dôsledku vyššie zmieneného veta zo strany Ruska nie je Bezpečnostná rada OSN aktuálne akcieschopná. Viac tu:  https://www.paneurouni.com/aktuality-pevs/situacia-na-ukrajine-a-medzinarodne-pravo/

Rusko teda zneužíva všetko, čo môže.

 

EŠTE PODROBNEJŠIE K NUTNEJ OBRANE:

Odborník na medzinárodné právo Matej Galo uvádza

že v rámci medzinárodnej ustálenej právnej praxi použitie sily v sebaobrane podlieha  určitým podmienkam a obmedzeniam, vrátane troch dôležitých zásad, nevyhnutnosti, proporcionality a bezprostrednosti.

Nevyhnutnosť
Zásada nevyhnutnosti vyžaduje, že použitie sily v sebaobrane musí byť nevyhnutné na odrazenie útoku a nesmie presiahnuť to, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Bolo Rusko napadnuté? Nie. Ocitlo sa Rusko v situácii, kedy muselo odraziť útok? Nie. Bolo napadnutie Ukrajiny cieľom Ruska odraziť útok? Nie.

Proporcionalita
Zásada proporcionality vyžaduje, aby použitá sila bola úmerná hrozbe, ktorú útok predstavuje. Rusko sa neocitlo v situácii v ktorej by čelilo akejkoľvek hrozbe. Pokiaľ aj áno, stále by mohlo použiť silu len na odrazenie útoku na čas nevyhnutný pre rozhodnutie BR OSN o ďalších krokoch v rámci prijatia potrebných opatrení na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Bezprostrednosť
Princíp bezprostrednosti vyžaduje, aby použitie sily bolo reakciou na prebiehajúci alebo hroziaci útok, a nie na minulý alebo budúci útok. Berúc na zreteľ všetky fakty, minulý útok neexistoval, rovnako ako neexistoval dôvod domnievať sa, že by Ukrajina plánovala útok na Rusko v budúcnosti. Pokiaľ by mala Ruská federácia vedomosť o takom budúcom útoku, mala automaticky oboznámiť svojich medzinárodných partnerov a BR OSN a následne predložiť také dôkazy. Potom malo Rusko konať podľa článku 24 Charty OSN, ktorý ukladá povinnosť členským štátom zveriť hlavnú zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti práve BR OSN. A práve Rusko, ako stály člen bezpečnostnej rady by v takom prípade mohlo ísť príkladom celému svetu. Nič z toho sa nestalo a Putin s jeho predstavitľmi porušil celý postup, ktorý mu Charta OSN ukladá ako povinnosť.

Zhrnutie

V tomto prípade to je práve Ukrajina, ktorá má právo opierať sa o článok 51 Charty Organizácie Spojených národov a nie Rusko. Osobne nikdy nepochopím, ako sa takto sám prezident Ruskej federácie Vladimir Putin a jeho minister zahraničných vecí Sergey Lavrov dokázali zosmiešniť tak trápnym a absurdným klamstvom, čím urobili zo seba totálnych diletantov.

 

MIEROVÉ ROKOVANIA…

Ako majú prebiehať rokovania s človekom, ktorý chce opätovne prepísať geopolitickú mapu, ktorý v rozpore so zásadou dobrej viery tvrdil, že zhromažďuje svoje ozbrojené sily len kvôli vojenským cvičeniam? Kto bude rokovať s niekým, kto v rozpore so zásadou zvrchovanej rovnosti štátov svojím popieraním existencie samostatného štátu  zásadne spochybnil celý koncept klasického medzinárodného práva?

 

P.S.:

Čo vám Putinofili, pri týchto neprestrelných dôkazoch o ruskom porušovaní medzinárodného práva, ostáva okrem ačohentizmu a vyrábaní ukrajinských náckov…, aj keď sami fandíte Adolfovi Putlerovi, ktorý rozpútal vojnu na Ukrajine a už vyše roka tam necháva vraždiť nevinné obete svojho zvráteného sna – obnoviť aspoň zčasti zašlú slávu ZSSR.

 

Súvisiace články a reakcie na top frázy z ruskej propagandy:

 

Prečo USA museli zasahovať v Iraku, Lýbii, Juhoslávii atď.

Aj Sovietsky zväz nás oslobodil bez zbraní! Nech Rusko oslobodí Ukrajinu tiež bez zbraní!

Prečo vy schvaľovatelia anexie Ukrajiny nepodporujete svojich maďarských extrémistických kolegov?

Perly rusofilnej „logiky“: Putin nie je zločinec, lebo vojnové zločiny páchali aj iní!

Ak by NATO používalo ruskú logiku Kremeľ by ľahol popolom ako Mariupoľ. A nielen on.

Len vďaka americkej slobode môžete šíriť tú špinavú ruskú propagandu obhajujúcu bombardovanie Ukrajiny.

Rusko napadlo Ukrajinu preto, aby USA na tom profitovali!…

AZOV, Majdan a Odesa? & Denacifikáciu potrebuje ruská žoldnierska skupina Wagnerovci a jej zakladateľ Kremeľ.

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Maďarsko Dunaj čln

Po nezvestných po zrážke lodí na Dunaji pátra 95 ľudí s 25 plavidlami

21.05.2024 21:07

Tragická zrážka motorového člna s loďou si v sobotu vyžiadala najmenej dve obete.

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

NRSR, parlament, poslanci

Poslanci schválili rozsiahle zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia

21.05.2024 18:22

O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať rada fondu.

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 210
Celková čítanosť: 860709x
Priemerná čítanosť článkov: 4099x

Autor blogu